Kế hoạch 195/KH-UBND Hà Nội 2019 kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 195/KH-UBND

Kế hoạch 195/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trong địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:195/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:04/09/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

Số: 195/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

GIÁM SÁT, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2019.

 

Căn cứ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; Nghị định s 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định s 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013; Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Thông tư số 57/2017/TT-BTC ngày 02/6/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC; Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 02/3/2017 của Bộ Tài chính về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Công văn s456/BTC-TCNH ngày 09/01/2019 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mc đích:

- Kiểm tra việc chấp hành thực hiện chính sách, chế độ và các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, qua đó phát hiện sai phạm để xử lý và chấn chỉnh kịp thời; đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại hạn chế.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật.

- Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

2. Yêu cầu.

- Công tác giám sát, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố thực hiện theo đúng các nội dung quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ; Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 và số 57/2017/TT-BTC ngày 02/6/2017 của Bộ Tài chính và các văn bản quy định hiện hành của pháp luật.

- Hoạt động giám sát, kiểm tra phải tuân thủ quy định của pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.

- Đảm bảo việc đánh giá đy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan các nội dung kiểm tra, giám sát tại các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra; Tránh sự trùng lặp, chồng chéo và không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giám sát, kiểm tra.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN.

- Đoàn giám sát, kiểm tra do UBND Thành phố quyết định thành lập, gồm: Các Sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư; Công an thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội và các Sở, ngành chức năng liên quan.

- Đối tượng giám sát, kiểm tra: 04 doanh nghiệp được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội; cụ thể:

+ Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel.

+ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn.

+ Công ty TNHH Câu lạc bộ Hà Nội.

+ Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Dân chủ.

III. NỘI DUNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA.

1. Giám sát việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP, cụ thể: Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (bao gồm: Quản lý máy trò chơi điện tử có thưởng; quản lý đồng tiền quy ước; quản lý thiết bị dự phòng; Điểm kinh doanh; Người quản lý điều hành; quản lý đối tượng được phép chơi, đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh; chấp hành Quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ, quy chế tài chính và thể lệ trò chơi; quản lý ngoại hối và quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền; chấp hành quy định pháp luật về tài chính, kế toán, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; thực hiện chế độ kế toán, chế độ báo cáo...).

2. Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn của doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 86/2013/NĐ-CP và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP. Đối với doanh nghiệp đã được phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trước khi Nghị định số 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (theo quy định tại Khoản 16 Nghị định số 175/2016/NĐ-CP); thực hiện rà soát việc chấp hành quy định của pháp luật qua các thời kỳ.

IV. PHƯƠNG THỨC GIÁM SÁT.

Trong năm 2019, thực hiện giám sát, kiểm tra trực tiếp tại 04 doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng trên địa bàn Thành phố (danh sách và thời gian dự kiến kiểm tra theo phụ lục đính kèm) thông qua các tài liệu, chứng từ, hồ sơ lưu giữ tại doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Đoàn giám sát, kiểm tra.

- Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra đối với các doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Có văn bản gửi doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thuộc đối tượng kiểm tra thông báo về thời gian, nội dung kiểm tra và tài liệu công ty phải chuẩn bị và báo cáo với Đoàn giám sát, kiểm tra theo các nội dung và biểu mẫu kèm theo.

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của kết quả giám sát, kiểm tra theo lĩnh vực quản lý.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, kịp thời tham mưu UBND Thành phố xử lý theo thẩm quyền các sai phạm và biện pháp tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp.

- Cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu, thông tin để phục vụ cho công tác giám sát, kiểm tra của Đoàn giám sát, kiểm tra; bố trí cán bộ có thẩm quyền làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra trong suốt quá trình giám sát, kiểm tra.

- Thực hiện đầy đủ kịp thời các chỉ đạo, kết luận của Đoàn giám sát, kiểm tra. Trường hợp không thống nhất, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận của Đoàn giám sát, kiểm tra, doanh nghiệp báo cáo Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Khi UBND Thành phố có chỉ đạo, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Trên đây là kế hoạch giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn thành phố Hà nội năm 2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nắm bắt thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, kịp thời báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo theo thẩm quyền các biện pháp quản lý, giám sát, kiểm tra đảm bảo hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Ngô V
ăn Quý;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
- VP
UB: CVP, PCVP Võ Tuấn Anh, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KT(V
ân).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN GIÁM SÁT, KIỂM TRA TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÓ THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số 195/QĐ-UBND ngày 04/9/2019 ca UBND thành phHà Nội)

 

TT

Doanh nghiệp

Tên Khách sạn

Địa chỉ

Thi gian dự kiến

1

Công ty Cphần Tập đoàn Đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

Khách sạn Bảo Sơn

Số 50 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019

2

Công ty Liên doanh Khách sạn TNHH Hà Nội Hotel

Khách sạn Hà Nội

D8, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019

3

Công ty TNHH Câu lạc bộ Hà Nội

Câu lạc bộ Hà Nội

Số 76 Yên Phụ, P. Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019

4

Công ty Cphần Du lịch và Thương mại Dân chủ

Khách sạn De Opera Hanoi

Số 29 Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019

 

Tổng cộng: 04 doanh nghiệp

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi