Kế hoạch 170/KH-UBND Hà Nội tổ chức Tháng Khuyến mại Hà Nội 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

______

Số: 170/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020

__________________

 

Thực hiện: Chương trình hành động số 07/CTr-UBND ngày 09/01/2020 của UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Chương trình số 136/CTr-UBND ngày 02/7/2020 của UBND Thành phố về chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020.

Xét Tờ trình số 22/TTr-TTXT ngày 03/8/2020 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Kích cầu tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, qua đó thúc đẩy, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố sau dịch Covid-19, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường và đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy và Nghị quyết của HĐND Thành phố.

- Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức một sự kiện khuyến mại tập trung, thường niên quy mô lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, có thương hiệu, uy tín trên thị trường với nhiều hình thức mua sắm, thu hút và tạo điều kiện để người dân Thủ đô, các du khách trong nước và quốc tế mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn; đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của mọi đối tượng khách hàng trong xã hội.

- Khuyến khích và kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm truyền thống và thương mại điện tử, tạo ra khác biệt hơn so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ của các doanh nghiệp tự tổ chức.

- Thúc đẩy hoạt động sản xuất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tích hợp các ứng dụng hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đưa ra các loại hình kinh doanh đa dạng, thông minh phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, hướng đến một thị trường tiêu dùng thông minh và kết nối nhanh hơn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia

Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm: các Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, chợ, cửa hàng tự chọn, các cửa hàng chuyên doanh; các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh hàng tiêu dùng; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; doanh nghiệp vận chuyển; hệ thống các ngân hàng; doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp công nghệ thông tin; doanh nghiệp xây dựng; doanh nghiệp thương mại điện tử...

2. Quy mô

Triển khai trên địa bàn toàn Thành phố với khoảng 1.000-1.200 điểm khuyến mại.

3. Nội dung của Chương trình

- Tổ chức các hội nghị triển khai theo kế hoạch.

- Chương trình “Thương mại điện tử - kết nối cung cầu”

- Tổ chức Lễ Khai mạc “Tháng khuyến mại Hà Nội” và Sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

- Tổ chức sự kiện “Ngày hội tiêu dùng 4.0”.

- Tổ chức sự kiện “Ngày hội khuyến mại du lịch”.

- Tổ chức sự kiện “Tuần vàng Kết nối”.

- Tổ chức sự kiện “Hội chợ Vàng khuyến mại”.

- Kết nối và triển khai sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến-online Friday năm 2020 do Bộ Công Thương phát động.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá.

(Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm)

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố (Trung tâm Xúc tiến)

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các Sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2020 đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt và đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Văn hóa và thể thao, Sở Du lịch, UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động: Lễ Khai mạc Tháng Khuyến mại và sự kiện Ngày không dùng tiền mặt; các sự kiện trong Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020; Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức phổ biến Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020 đến từng địa phương, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố (qua hệ thống loa phát thanh...); chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan truyền thông về Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

- Chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì xây dựng dự toán chi tiết theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng phần kinh phí thực hiện Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 từ nguồn kinh phí Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2020 của thành phố Hà Nội và nguồn xã hội hóa theo quy định.

- Báo cáo UBND Thành phố những nội dung vướng mắc hoặc vượt thẩm quyền theo quy định; Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020 sau khi kết thúc, đề xuất UBND Thành phố những nội dung xúc tiến thương mại tương tự trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến xây dựng nội dung, Kế hoạch tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020; Phối hợp Trung tâm Xúc tiến và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ Khai mạc Tháng Khuyến mại và sự kiện Ngày không dùng tiền mặt; các sự kiện trong Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Chủ trì xây dựng nội dung “Sự kiện ngày không dùng tiền mặt” và phối hợp với Trung tâm Xúc tiến tổ chức “Lễ Khai mạc Tháng Khuyến mại và sự kiện Ngày không dùng tiền mặt”

- Chủ trì, phối hợp đôn đốc, kiểm tra các hoạt động xúc tiến thương mại trong Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020: đăng ký tham gia khuyến mại; chương trình, tỷ lệ khuyến mại, giảm giá, của các doanh nghiệp, các điểm vàng trong Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 và các hoạt động có liên quan khác theo quy định của pháp luật; Phối hợp Cục Quản lý Thị trường Hà Nội và các đợn vị có liên quan kiểm tra, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các vi phạm...đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Tuyến truyên phổ biến, hướng dẫn và giám sát các hoạt thương mại theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian diễn ra chương trình đảm bảo triển khai Kế hoạch thực chất, hiệu quả.

3. Sở Du lịch

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến trong công tác tổ chức “Ngày Hội khuyến mại du lịch’: xây dựng phương án thiết kế, tổ chức, các hoạt động bên lề; lựa chọn các doanh nghiệp lữ hành tham dự.

- Vận động, mời, lựa chọn các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý như: khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành...tham gia Tháng khuyến mại, tham gia tài trợ cho Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

- Tổ chức truyền thông về Tháng Khuyến mại đến với doanh nghiệp thuộc ngành và khách du lịch vào Hà Nội.

- Tham gia tổ chức Lễ khai mạc và các hoạt động trong chương trình Ngày hội khuyến mại du lịch.

4. Sở Văn hoá và Thể thao

- Hướng dẫn, tạo điều kiện và giải quyết kịp thời các thủ tục pháp lý và cấp giấy phép cho các hoạt động biểu diễn, giải trí, tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời của chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 và các sự kiện liên quan khác, đảm bảo các chương trình được triển khai theo đúng phương án tổ chức.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn và giải quyết kịp thời các thủ tục tài chính liên quan đến kế hoạch tổ chức chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2020 theo quy định hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đã có ký kết Chương trình phối hợp công tác với UBND Thành phố, các cơ quan báo chí Hà Nội và chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

- Biên soạn, đăng tải nội dung tuyên truyền Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội và Công Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm vận động các Nhà xuất bản, Công ty sách, tại Phố Sách Hà Nội tham gia Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020, tổ chức các sự kiện tại khu vực Phố Sách trong thời gian diễn ra Chương trình tạo thành hoạt động điểm nhấn thu hút đông đảo độc giả Thủ đô đến trải nghiệm, tham quan, mua sắm.

7. Sở Xây dựng

Phối hợp Trung tâm Xúc tiến vận động các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý tham gia Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, cấp thoát nước, thu gom rác thải và bố trí các dịch vụ công cộng... theo yêu cầu, kế hoạch của Ban Tổ chức chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

8. Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng phương án và phối hợp các lực lượng của UBND quận/huyện/thị xã triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông (chống ùn tắc), trật tự an ninh, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong quá trình diễn ra Lễ khai mạc, Ngày hội du lịch, ngày hội tiêu dùng 4.0, Ngày Vàng khuyến mại, Hội chợ vàng khuyến mại và các sự kiện khác của Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Y tế

Chủ trì tổ chức công tác kiểm tra, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong các hoạt động của Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

10. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Thành phố)

Hướng dẫn và giải quyết kịp thời các thủ tục khen thưởng các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị có thành tích đóng góp tích cực trong Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

11. UBND các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung của Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; có phương án bố trí mặt bằng, tổ chức trông giữ xe tập trung tại khu vực diễn ra các sự kiện trong Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

- Thông tin, phổ biến về Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 đến từng phường, xã, thị trấn trên địa bàn; chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền đến nhân dân các thông tin, sự kiện có liên quan đến Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020.

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến mời các doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020.

12. Cục quản lý thị trường Hà Nội

Phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan kiểm tra, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các vi phạm... đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và giám sát các hoạt thương mại theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian diễn ra chương trình đảm bảo triển khai Kế hoạch thực chất, hiệu quả.

13. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

Đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định, an toàn trong quá trình diễn ra Lễ khai mạc và tổ chức các sự kiện chính trong Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020.

14. VNPT Hà Nội, Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội

- Phối hợp cung cấp đường truyền internet, wifi trong các sự kiện: “Ngày hội tiêu dùng 4.0” và “Ngày Hội khuyến mại du lịch” diễn ra tại Khu vực Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Khu nhà Bát Giác vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 Đề nghị hỗ trợ truyền thông thông tin: chương trình trên hệ thống wifi miễn phí tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm và chương trình qua hệ thống SMS cho các thuê bao di động vinaphone; Hỗ trợ tạo mã QRcode xác thực hàng hóa của doanh nghiệp tham gia chương trình.

15. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

- Bảo trợ thông tin, tuyên truyền cho chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020, tập trung tuyên truyền cao điểm từ tháng 8/2020 đến hết tháng 11/2020. Xây dựng các chương trình quảng cáo cho Tháng khuyến mại, phát sóng 2 lần/tuần và tăng lên 1 lần/ngày vào giờ cao điểm sau chương trình Thời sự buổi tối, từ 01/9/2020.

- Xây dựng các chương trình phóng sự về công tác chuẩn bị Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 và đưa tin về chương trình, nội dung, diễn biến các hoạt động của Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020 trước, trong và sau thời gian tổ chức.

- Truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc “Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”; phát trailer cổ động miễn phí cho chương trình và các doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ chương trình.

16. Đề nghị Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần) hỗ trợ địa điểm tổ chức sự kiện; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Xúc tiến tổ chức thành công sự kiện tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall-Khu Đô thị Vinhomes Royal City (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

17. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trên địa bàn Thành phố phối hợp kịp thời đưa tin, bài, phóng sự và quảng bá thông tin về Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020, trung tuyên truyền cao điểm từ tháng 8/2019 đến hết tháng 11/2020.

18. Tổng đài 024.1081 tổ chức giải đáp tư vấn cho người tiêu dùng về chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 từ các nguồn:

- Kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020 giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tại Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 6/12/2019 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội.

- Kinh phí xã hội hóa: doanh nghiệp đóng góp, tài trợ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

2. UBND các quận, huyện, thị xã trích một phần kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động (phân luồng giao thông, bố trí trông giữ xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát thanh...) phục vụ các sự kiện trong Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 diễn ra tại địa bàn quận, huyện, thị xã, trên cơ sở chế độ và quy định của Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị được phân công kịp thời báo cáo tiến độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Công thương;

- TTr: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- UBTW MTTQ Việt Nam TP Hà Nội;

- Các Sở, ngành được phân công trong Kế hoạch;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Cổng Thông tin điện tử TP;

- Đài: THVN, PTTH Hà Nội, TH VOV, THKTS VOV, THKTS VTC, TH ANTV, TH Nhân dân;

- Báo HNM, KTĐT, ANTĐ; Nhân dân, Vn express, Dân trí, Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động, Công Thương, TTXVN, Đại đoàn kết;

- VP UB; CPVP, KT, TKBT;

- Lưu VT, KT Ngân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sửu

 

 

 

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của UBND thành phố Hà Nội)

________________________

 

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hội nghị triển khai chương trình

- Mục đích: Giới thiệu đến các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông về sự kiện Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020, một sự kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và tạo điều kiện cho người tiêu dùng được mua sắm nhiều sản phẩm, dịch vụ với giá cả hợp lý một cách thông minh, an toàn trong thời kỳ dịch covid-19 đang ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

- Thời gian: trong tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2020.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố hoặc địa điểm phù hợp khác.

- Nội dung:

+ Công bố Kế hoạch triển khai Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 đến các doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí, để các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia và tuyên truyền, thông tin kế hoạch Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 đến người tiêu dùng và du khách.

+ Trao đổi, thảo luận với các cơ quan báo chí về nội dung triển khai và truyền thông cho chương trình.

2. Sự kiện khởi động Tháng khuyến mại “Thương mại điện tử - kết nối cung cầu”

- Mục đích: Tạo ra một sự kiện kết nối các hoạt động mua sắm, tiêu dùng, du lịch qua thương mại điện tử với trung gian là hệ thống website, ứng dụng di động nhằm kết nối các doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần kích cầu tiêu dùng trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và khởi động cho Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 và triển khai xuyên suốt hoạt động gắn kết thương mại điện tử với các sự kiện chính diễn ra trong tháng 11.

- Thời gian dự kiến: 23/10 - 28/10/2020

- Đối tượng: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Quy mô: 50-100 doanh nghiệp với từ 500 - 1.000 sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho người tiêu dùng.

- Hình thức triển khai: Tạo chuyên mục mới nổi bật tại Pop-Up; Banner sự kiện mang tên “Hôm nay mua gì? ở đâu?”. Chuyên mục mới sẽ gắn kết cơ sở dữ liệu sản phẩm khuyến mại, các chương trình ưu đãi từ các website, ứng dụng của các doanh nghiệp tham gia, qua đó tạo nên một kênh thông tin sản phẩm - dịch vụ hữu ích với giá cả hấp dẫn cho đông đảo người tiêu dùng, du khách tìm kiếm và mua sắm trong Tháng khuyến mại Hà Nội. Trong đó, các doanh nghiệp tham gia sẽ triển khai thực hiện các nội dung gắn kết chính gồm:

+ Các doanh nghiệp du lịch, sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử tham gia kết nối và tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu khi mua sắm trực tuyến trong thời gian diễn ra chương trình trên hệ thống website, ứng dụng di động của doanh nghiệp.

+ Các doanh nghiệp ví điện tử, hệ thống thanh toán, hãng vận chuyển tham gia hỗ trợ hoàn tiền và chi phí vận chuyển cho người tiêu dùng đặt hàng tại website của doanh nghiệp khi kết nối thông qua hệ thống của Ban Tổ chức.

3. Lễ Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020 và Sự kiện ngày không dùng tiền mặt

- Mục đích: Khởi động Tháng Khuyến mại Hà Nội 2020, Ngày không dùng tiền mặt và truyền tải mục đích, ý nghĩa, thông điệp của chương trình nhằm kích cầu du lịch, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng, tiêu dùng không dùng tiền mặt trên địa bàn Hà Nội giai đoạn cuối năm với chuỗi các hoạt động kích cầu sôi động trong tháng 11.

- Thời gian dự kiến: 20h00, ngày 30/10/2020 (thứ Sáu).

(Dự kiến truyền hình trực tiếp trên kênh 1-Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

- Địa điểm:

(1). Phương án 1: Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(2). Phương án 2: Hội trường B, Nhà khách Chính phủ

(số 02 phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo Thành phố; các Sở, ban, ngành và các quận, huyện, Thị xã; đại diện Nhà tài trợ, doanh nghiệp Điểm Vàng và các doanh nghiệp tham gia Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020; cơ quan thông tấn báo chí; người tiêu dùng...

- Chương trình (dự kiến)

+ Văn nghệ chào mừng

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Phát biểu khai mạc

+ Phóng sự chương trình

+ Tặng hoa nhà tài trợ

+ Nghi thức khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020 và phát động sự kiện “Ngày hội khuyến mại du lịch”; sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”; sự kiện “Ngày hội tiêu dùng 4.0”.

4. Sự kiện “Ngày hội tiêu dùng 4.0”

- Thời gian: từ ngày 30/10 - 01/11/2020.

- Địa điểm: Không gian Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quy mô: 20-25 gian hàng.

- Đối tượng tham gia: Các sàn giao dịch thương mại điện tử; Các doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thanh toán điện tử (ví điện tử, kinh doanh siêu thị, vận chuyển, du lịch, hàng không, giáo dục, ngân hàng...); Các doanh nghiệp cần phát triển thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới.

- Nội dung: Các doanh nghiệp tham gia tổ chức giới thiệu, quảng bá thương hiệu, hoạt động mua sắm tiêu dùng thông minh qua hệ thống doanh nghiệp, giới thiệu các chương trình ưu đãi khi người tiêu dùng trải nghiệm, mua sắm tại các gian hàng.

5. Sự Kiện “Ngày Hội Khuyến mại du lịch”

- Mục đích: Tạo một sự kiện nhằm kích cầu du lịch cuối năm và quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống của Hà Nội tới đông đảo người tiêu dùng, khách du lịch trong nước, quốc tế tại Hà Nội tại không gian tuyến phố đi bộ trở thành sự kiện gắn kết hoạt động thương mại với văn hóa và du lịch.

- Thời gian: từ ngày 30/10- 01/11/2020.

- Địa điểm: Khu nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ và hè đường tuyến phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quy mô: 60-80 gian hàng.

- Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp hàng không vận chuyển, du lịch, lữ hành, khách sạn, thương mại, sản phẩm quà tặng, dịch vụ giải trí gắn liền với du lịch,...

- Nội dung: Các doanh nghiệp tham gia tổ chức giới thiệu, quảng bá các chương trình ưu đãi vé máy bay, các Tour du lịch, các sản phẩm dịch vụ liên quan khác đến với người tiêu dùng Thủ đô và du khách. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm thời gian mua sắm, thanh toán các Tour du lịch hoặc các dịch vụ liên quan một cách nhanh chóng và hiệu quả.

6. Sự kiện “Ngày vàng khuyến mại”

- Mục đích: Tạo một sự kiện giảm giá đặc biệt và tập trung vào các giải pháp bán hàng thông qua hình thức thương mại điện tử với sự tham gia của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng lớn, các sản giao dịch thương mại điện tử, qua đó, tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ hoạt động thương mại điện tử của thành phố và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ hàng hóa; người tiêu dùng được mua sắm và đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống một cách thông minh, an toàn và nhanh chóng, tránh tụ tập đông người để hạn chế ảnh hưởng của dịch covid-19, góp phần kích cầu tiêu dùng trên địa bàn Thành phố dịp cuối năm trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Thời gian: ngày 14, 15/11/2020 (Thứ bảy, Chủ nhật)

- Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quy mô: 50-60 Điểm Vàng, bao gồm

+ Trung tâm thương mại, Siêu thị tổng hợp: 20 điểm.

+ Siêu thị điện máy, viễn thông công nghệ thông tin, nội thất, vật liệu xây dựng: 15-20 điểm.

+ Thời trang: 5-10 điểm.

+ Lĩnh vực khác: 10 điểm.

* Điểm Vàng có thể tăng theo đề xuất của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo kế hoạch.

- Nội dung:

Tổ chức và thực hiện các hoạt động khuyến mại, kích cầu mua sắm đặc biệt dành cho người tiêu dùng tại các hệ thống siêu thị tổng hợp, trung tâm thương mại, chuỗi các cửa hàng có thương hiệu và uy tín thông qua các hoạt động thương mại điện tử bên cạnh nhu cầu mua sắm truyền thống với các chương trình khuyến mại sâu hơn trong tháng khuyến mại dành cho người tiêu dùng với mức ưu đãi giảm giá từ 50% trở lên cho một số mặt hàng đăng ký giảm giá.

Kết nối các doanh nghiệp điểm vàng đang triển khai các hoạt động mua sắm qua hình thức thương mại điện tử với hệ thống của Ban Tổ chức nhằm tạo sự kiện “Ngày Vàng online” được kết nối qua website, ứng dụng di động của Chương trình tại chuyên mục “Hôm nay mua gì? ở đâu?”.

Đồng thời, để đẩy mạnh khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh việc liên kết với các đối tác thanh toán nhằm triển khai các hình thức mua sắm và thanh toán thông minh đi kèm với các ưu đãi cho người tiêu dùng mua sắm trong thời gian diễn ra Ngày Vàng khuyến mại 2020.

7. Sự kiện “Hội chợ Vàng khuyến mại”

- Mục đích: Tạo ra một sự kiện khuyến mại tập trung dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không có điều kiện tổ chức các chương trình khuyến mại trong cả tháng, từ đó giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các chương trình khuyến mại của mọi doanh nghiệp và mua sắm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu dịp cuối năm. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tiêu dùng thông minh, thương mại điện tử, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh việc liên kết với các đối tác nhằm triển khai các hình thức mua sắm và thanh toán thông minh đi kèm với các ưu đãi cho người tiêu dùng mua sắm tại gian hàng trong thời gian diễn ra Hội chợ Vàng khuyến mại.

- Thời gian: dự kiến từ ngày 11/11 - 15/11/2020.

- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall- Khu Đô thị Vinhomes Royal City (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) hoặc địa điểm phù hợp khác.

- Quy mô: 3.000-3.500 m2 (khoảng 130-150 gian hàng, quy mô có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp).

- Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực chủ yếu gồm:

+ Nhóm ngành hàng điện, điện máy, điện tử máy tính.

+ Đồ gia dụng và các mặt hàng thiết yếu.

+ Nhóm thực phẩm, ăn uống.

+ Nhóm thời trang, dệt may, giầy dép.

+ Nhóm sản phẩm làm đẹp, hóa mỹ phẩm.

+ Nhóm ngành Viễn thông - CNTT.

+ Nội thất gia đình, vật liệu xây dựng.

+ Nhóm sản phẩm giáo dục.

+ Nhóm ngành Ngân hàng.

+ Nhóm ngành hàng công nghiệp chủ lực.

+ Nhóm sản phẩm làng nghề.

+ Các sản phẩm tiêu dùng khác (không bao gồm rượu, thuốc lá).

- Nội dung:

Các doanh nghiệp tham gia sẽ đồng loạt thực hiện các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho người tiêu dùng trong thời gian diễn ra hội chợ theo quy định của pháp luật, mức ưu đãi khuyến mại tại hội chợ lên đến 50% cho một số mặt hàng đăng ký giảm giá tại hội chợ.

Kết nối các doanh nghiệp có thế mạnh trong việc bán hàng online để triển khai các hoạt động ưu đãi trong sự kiện trên website, ứng dụng của Chương trình tại chuyên mục “Hôm nay mua gì? ở đâu?”.

8. Kết nối và triển khai sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến-online Friday năm 2020 do Bộ Công Thương phát động

- Mục đích: kết nối và thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Thời gian: dự kiến trong Tuần đầu tháng 12/2020.

- Địa điểm: Website thangkhuyenmaihanoi.vn và onlinefiday.vn

- Đối tượng tham gia: các doanh nghiệp thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố.

- Nội dung: các doanh nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động khuyến mại, kích cầu mua sắm đặc biệt dành cho người tiêu dùng tại website của doanh nghiệp và được kết nối trên website sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến-Online Friday” năm 2020 và website của Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020 theo quy định của Ban tổ chức, với mức ưu đãi cho các sản phẩm dịch vụ từ 50% trở lên cho ít nhất 20% mặt hàng đăng ký giải giá tại sự kiện.

9. Hội nghị Tổng kết Tháng khuyến mại Hà Nội 2020

- Thời gian: Tháng 12/2020.

- Địa điểm: Hội trường- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố hoặc địa điểm phù hợp khác.

II. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

1. Truyền hình

- Thực hiện truyền hình trực tiếp, và các tin, phóng sự PR, quảng cáo trước, trong và sau các sự kiện của Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 trên các kênh truyền hình Hà Nội, VTV1, VTC, Cáp Việt Nam...

- Phát Trailer quảng cáo các sự kiện của Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 trên các kênh truyền hình Hà Nội, VTV...

2. Radio

Thực hiện các trailer quảng cáo trên hệ thống VOV giao thông quốc gia vào giờ cao điểm.

3. Ấn phẩm, tài liệu, báo giấy

- Tờ rơi, catalogue quảng bá các sự kiện của Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020, dấu hiệu nhận biết điểm khuyến mại, điểm vàng khuyến mại, danh sách các doanh nghiệp tham gia.

- Tuyên truyền quảng bá Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 qua các tin, bài PR - quảng cáo trên các báo giấy Hà Nội Mới, Kinh tế Đô thị, Công Thương, Lao Động, Nhân dân, An ninh Thủ đô, Đại đoàn kết...

4. Internet

- Tuyên truyền, quảng cáo các nội dung, hình ảnh, video về Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 trên mạng xã hội facebook.

- Quảng cáo từ khóa, banner Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 trên hệ thống quảng cáo Google.

- Truyền thông quảng cáo trên hệ thống wifi công cộng.

- Tuyên truyền quảng bá Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020 qua các tin, bài PR, hình ảnh, video quảng cáo trên các báo mạng: Vnexpress, Dân trí, Vietnamnet, Zing, Công thương, Thông tấn xã Việt Nam,...

- Tuyên truyền qua website chương trình (thangkhuyenmaihanoi.vn), website Sở Công Thương (congthuonghn.gov.vn), website Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch (hpa.gov.vn),...

5. Banner, dấu hiệu

- Tuyên truyền quảng bá trên banner treo tại các tuyến phố trung tâm của Hà Nội.

- Quảng cáo trên thành xe buýt các tuyến trung tâm.

- Tuyên truyền qua dấu hiệu nhận biết các Điểm khuyến mại, Điểm Vàng khuyến mại của chương trình.

6. Kênh truyền thông khác

- Quảng cáo lời chào trên Tổng đài 024.1081.

- Tuyên truyền qua SMS cho thuê bao di động.

- Tổ chức các hoạt động hoạt náo.

- Liên kết truyền thông với các doanh nghiệp tham gia chương trình và các Sở, ngành liên quan bằng việc quảng bá các thông tin nội dung, hình ảnh, video quảng bá của Tháng Khuyến mại qua các kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp.

III. QUYỀN LỢI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

- Được quảng bá thương hiệu và danh hiệu trong các chương trình truyền thông (truyền hình, tin, bài, phóng sự, TVC quảng cáo...).

- Được quảng bá thương hiệu và danh hiệu trên banner, tờ rơi, loa phường, báo giấy, báo mạng...

- Tên nhà tài trợ được nhắc đến và logo nhà tài trợ được xuất hiện trên phông lễ khai mạc, các buổi họp...

- Được UBND thành phố Hà Nội ghi nhận sự phối hợp, đóng góp đối với chương trình./.

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 170/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2020
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 170/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 26/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực