Kế hoạch 140/KH-UBND Hà Nội 2019 Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 140/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 24/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------------

Số: 140/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019

--------------

 

Thực hiện: Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/01/2019 của UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chương trình số 50/CTr-UBND ngày 26/2/2019 của UBND Thành phố về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019;

Xét Tờ trình số 28/TTr-TTXT ngày 03/6/2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019; Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Hưởng ứng thiết thực Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị, góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2019.

- Tổ chức một sự kiện khuyến mại thường niên quy mô lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, có thương hiệu, uy tín trên thị trường với nhiều hình thức mua sắm, thu hút và tạo điều kiện để người dân Thủ đô, các du khách trong nước và quốc tế mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp với nhiều hình thức khuyến mại hấp dẫn; đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của mọi đối tượng khách hàng trong xã hội.

- Khuyến khích và kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong hoạt động mua sắm truyền thống và thương mại điện tử, tạo ra khác biệt hơn so với các chương trình khuyến mại đơn lẻ của các doanh nghiệp tự tổ chức.

- Thúc đẩy hoạt động sản xuất, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tích hợp các ứng dụng hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm đưa ra các loại hình kinh doanh đa dạng, thông minh phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, hướng đến một thị trường tiêu dùng thông minh và kết nối nhanh hơn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Tăng cường vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2019.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia

Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm: các Trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, chợ, cửa hàng tự chọn, các cửa hàng chuyên doanh; các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh hàng tiêu dùng; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; doanh nghiệp vận chuyển; hệ thống các ngân hàng; doanh nghiệp viễn thông; doanh nghiệp công nghệ thông tin; doanh nghiệp xây dựng; doanh nghiệp thương mại điện tử...

2. Quy mô

Triển khai trên địa bàn toàn Thành phố, trọng tâm tại địa bàn các quận, huyện, thị xã, thị trấn, thu hút từ 500 - 1.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia.

3. Nội dung của Chương trình

- Tổ chức các hội nghị triển khai theo kế hoạch.

- Tổ chức Lễ Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

- Tổ chức sự kiện “Ngày hội khuyến mại du lịch”.

- Tổ chức sự kiện “Ngày hội tiêu dùng 4.0”.

- Tổ chức sự kiện “Ngày Vàng khuyến mại”.

- Tổ chức sự kiện “Hội chợ Vàng khuyến mại”.

- Kết nối và triển khai sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday” năm 2019 do Bộ Công Thương phát động.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá.

(Nội dung chi tiết tại phụ lục đính kèm)

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố (Trung tâm Xúc tiến)

- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các Sở, ban, ngành Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2019 đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp các Sở: Công Thương, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, UBND quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động: Lễ Khai mạc Tháng Khuyến mại; các sự kiện trong Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019; Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức phổ biến Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 đến từng địa phương, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố (qua hệ thống loa phát thanh...); chủ trì, phối hợp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan truyền thông về Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

- Chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ trì xây dựng dự toán chi tiết theo quy định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng phần kinh phí thực hiện Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 từ nguồn kinh phí Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch năm 2019 của thành phố Hà Nội và nguồn xã hội hóa theo quy định.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 sau khi kết thúc, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến xây dựng nội dung, Kế hoạch tổ chức Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019; Phối hợp Trung tâm Xúc tiến và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ Khai mạc Tháng Khuyến mại; các sự kiện trong Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019 đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ theo Kế hoạch đã được UBND Thành phố phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp đôn đốc, kiểm tra các hoạt động xúc tiến thương mại trong Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019: đăng ký tham gia khuyến mại; chương trình, tỷ lệ khuyến mại, giảm giá, của các doanh nghiệp, các điểm vàng trong Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019 và các hoạt động có liên quan khác theo quy định của pháp luật; Phối hợp Cục Quản lý Thị trường Hà Nội và các đơn vị có liên quan kiểm tra, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các vi phạm...đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và giám sát các hoạt thương mại theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian diễn ra chương trình đảm bảo triển khai Kế hoạch thực chất, hiệu quả.

3. Sở Du lịch                                                                                                                              

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến trong công tác tổ chức “Ngày hội khuyến mại du lịch”: xây dựng phương án thiết kế, tổ chức, các hoạt động bên lề; lựa chọn các doanh nghiệp lữ hành tham dự.

- Vận động, mời, lựa chọn các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành quản lý như: khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành...tham gia Tháng khuyến mại, tham gia tài trợ cho Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

- Tổ chức truyền thông về Tháng khuyến mại đến với doanh nghiệp thuộc ngành và khách du lịch vào Hà Nội.

- Tham gia tổ chức Lễ khai mạc và các hoạt động trong chương trình Ngày hội khuyến mại du lịch.

4. Sở Văn hoá và Thể thao

- Hướng dẫn, tạo điều kiện và giải quyết kịp thời các thủ tục pháp lý và cấp giấy phép cho các hoạt động biểu diễn, giải trí, tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời của chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 và các sự kiện liên quan khác, đảm bảo các chương trình được triển khai theo đúng phương án tổ chức.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn và giải quyết kịp thời các thủ tục tài chính liên quan đến kế hoạch tổ chức chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 theo quy định hiện hành.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện công tác truyền thông chương trình Tháng khuyến mại năm 2019 theo Kế hoạch, cập nhật thông tin nội dung chương trình trên Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố.

- Chủ trì phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm vận động các công ty sách, Nhà xuất bản tại phố sách Hà Nội tham gia Tháng khuyến mại tạo thành hoạt động điểm nhấn thu hút đông đảo độc giả Thủ đô đến trải nghiệm, tham quan, mua sắm.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trực thuộc tuyên truyền về Tháng khuyến mại theo Kế hoạch, đảm bảo tính chính xác và hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

7. Sở Xây dựng

Phối hợp Trung tâm Xúc tiến triển khai các hoạt động của Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 và chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo hệ thống chiếu sáng, vệ sinh môi trường, cấp thoát nước, thu gom rác thải và bố trí các dịch vụ công cộng... theo yêu cầu, kế hoạch của Ban Tổ chức chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

8. Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng phương án và phối hợp các lực lượng của UBND quận, huyện, thị xã triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông (chống ùn tắc), trật tự an ninh, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ trong quá trình diễn ra Lễ khai mạc, Ngày hội du lịch, ngày hội tiêu dùng 4.0, Ngày Vàng khuyến mại, Hội chợ Vàng khuyến mại và các sự kiện khác của chương trình Tháng khuyến mại trên địa bàn Thành phố.

9. Sở Y tế

Chủ trì tổ chức công tác kiểm tra, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong các hoạt động của chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

10. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Thành phố)

Hướng dẫn và giải quyết kịp thời các thủ tục khen thưởng các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị có thành tích đóng góp tích cực trong chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

11. UBND các quận, huyện, thị xã

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung của chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

- Chỉ đạo lực lượng công an địa phương đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; có phương án bố trí mặt bằng, tổ chức trông giữ xe tập trung tại khu vực diễn ra các sự kiện Tháng khuyến mại.

- Thông tin, phổ biến về chương trình Tháng khuyến mại đến từng phường, xã, thị trấn trên địa bàn; chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn tuyên truyền đến nhân dân các thông tin, sự kiện có liên quan đến Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

- Phối hợp Trung tâm Xúc tiến mời các doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

12. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội

Phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan kiểm tra, chống buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các vi phạm... đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và giám sát các hoạt thương mại theo quy định của pháp luật trong suốt thời gian diễn ra chương trình đảm bảo triển khai Kế hoạch thực chất, hiệu quả.

13. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

Đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định, an toàn trong quá trình diễn ra Lễ khai mạc và tổ chức các sự kiện chính trong Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

14. VNPT Hà Nội, Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nội

- Phối hợp cung cấp đường truyền internet, wifi trong các sự kiện “Ngày hội tiêu dùng 4.0” và sự kiện “Ngày Hội khuyến mại du lịch của chương trình diễn ra tại Khu vực Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Khu nhà Bát Giác vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Hỗ trợ truyền thông thông tin chương trình trên hệ thống wifi miễn phí tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

- Hỗ trợ truyền thông thông tin chương trình qua hệ thống SMS cho các thuê bao di động vinaphone.

- Hỗ trợ tạo mã QRcode xác thực hàng hóa của doanh nghiệp tham gia chương trình.

15. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

- Bảo trợ thông tin, tuyên truyền cho chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019, tập trung tuyên truyền cao điểm từ tháng 8/2019 đến hết tháng 11/2019. Xây dựng các chương trình quảng cáo cho Tháng khuyến mại, phát sóng 2 lần/tuần và tăng lên 1 lần/ngày vào giờ cao điểm sau chương trình Thời sự buổi tối, từ 01/9/2019.

- Xây dựng các chương trình phóng sự về công tác chuẩn bị Tháng khuyến mại và đưa tin về chương trình, nội dung, diễn biến các hoạt động của Tháng khuyến mại trước, trong và sau thời gian tổ chức.

- Truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 và phát trailer cổ động miễn phí cho chương trình và các doanh nghiệp tài trợ, hỗ trợ chương trình.

16. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình trên địa bàn Thành phố hỗ trợ đưa tin, bài, phóng sự và quảng bá thông tin về Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019, trung tuyên truyền cao điểm từ tháng 8/2019 đến hết tháng 11/2019.

17. Tổng đài 024.1081 tổ chức giải đáp tư vấn cho người tiêu dùng về chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 từ các nguồn:

- Kinh phí Chương trình Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố năm 2019 giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Thành phố về kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2019.

- Kinh phí xã hội hóa theo quy định pháp luật.

2. UBND các quận, huyện, thị xã trích một phần kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động (phân luồng giao thông, bố trí trông giữ xe, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát thanh...) phục vụ các sự kiện Tháng khuyến mại diễn ra tại địa bàn quận, huyện, thị xã, trên cơ sở chế độ và quy định của Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị được phân công kịp thời báo cáo tiến độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc gửi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Công thương;

- TTr: Thành uỷ, HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố ;

- UBTW MTTQ Việt Nam TP Hà Nội;

- Các Sở, ngành được phân công trong Kế hoạch;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;

- Đài: THVN, PTTH Hà Nội; Truyền hình: VOV, THKTS VOV, THKTS VTC, TH ANTV, TH Nhân dân;

- Báo HNM, KTĐT, ANTĐ; Nhân dân, Vn Express, Dân trí, Thanh niên, Tuổi trẻ, Lao động, Công Thương, TTXVN, Đại đoàn kết;

- VP UB: CPVP, PCVP V.T.Anh, KT, TKBT;

- Lưu VT, KT Ngân.

(18287)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Doãn Toản

 

 

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG KHUYẾN MẠI HÀ NỘI NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội)

-------------

 

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hội nghị triển khai chương trình

- Thời gian: Tháng 6/2019.

- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố/Sở Công Thương.

- Đối tượng tham gia:

+ Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.

+ Các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình.

- Nội dung:

+ Công bố Kế hoạch triển khai Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019 đến các doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí, để các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia và tuyên truyền, thông tin kế hoạch Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019 đến người tiêu dùng, khách du lịch trong nước và quốc tế.

+ Trao đổi các biện pháp để triển khai Kế hoạch Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 đạt hiệu quả, thiết thực.

2. Tổ chức Lễ Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019

- Thời gian dự kiến: 20h00, ngày 01/11/2019 (Thứ 6), truyền hình trực tiếp trên kênh 1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

- Địa điểm: Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo Thành phố; các sở, ban ngành và các quận, huyện; đại diện Nhà tài trợ, Nhà sản xuất, doanh nghiệp Điểm Vàng và doanh nghiệp tham gia Tháng Khuyến mại Hà Nội; cơ quan thông tấn báo chí; người tiêu dùng.

3. Sự kiện “Ngày hội tiêu dùng 4.0”

- Mục đích: Tạo một sự kiện điểm nhấn trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 gắn với chủ đề “Tiêu dùng 4.0”, sự kiện sẽ là không gian để các doanh nghiệp thương mại điện tử, thanh toán điện tử giới thiệu và quảng bá các tính năng, chương trình ưu đãi trực tuyến dành cho người tiêu dùng.

- Thời gian: từ ngày 01, 02, 03/11/2019.

- Địa điểm: Không gian Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quy mô: 20-25 gian hàng.

- Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp kinh doanh hoặc ứng dụng các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, các doanh nghiệp thanh toán điện tử.

- Nội dung: Các doanh nghiệp tham gia tổ chức giới thiệu, quảng bá thương hiệu, hoạt động mua sắm tiêu dùng thông minh qua hệ thống doanh nghiệp, giới thiệu các chương trình ưu đãi khi người tiêu dùng trải nghiệm, mua sắm tại các gian hàng.

4. Sự Kiện “Ngày Hội Khuyến mại du lịch”

- Mục đích: Tạo một sự kiện nhằm kích cầu du lịch cuối năm và quảng bá hình ảnh văn hóa truyền thống của Hà Nội tới đông đảo người tiêu dùng, khách du lịch trong nước, quốc tế tại Hà Nội tại không gian tuyến phố đi bộ trở thành sự kiện gắn kết hoạt động thương mại với văn hóa và du lịch.

- Chủ đề: Du lịch thông minh.

- Thời gian: từ ngày 01, 02, 03/11/2019.

- Địa điểm: Khu nhà Bát Giác - Vườn hoa Vua Lý Thái Tổ và hè đường tuyến phố Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Quy mô: 60-70 gian hàng.

- Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp hàng không - vận chuyển, du lịch, lữ hành, khách sạn, thương mại, sản phẩm quà tặng, dịch vụ giải trí gắn liền với du lịch, thanh toán điện tử...

- Nội dung: Các doanh nghiệp tham gia tổ chức giới thiệu, quảng bá các chương trình ưu đãi vé máy bay, các Tour du lịch trọn gói trong và ngoài nước, các sản phẩm dịch vụ liên quan khác đến với người tiêu dùng Thủ đô, Khách du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm thời gian mua sắm, thanh toán các Tour du lịch hoặc các dịch vụ liên quan một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giảm giá từ 50% trở lên cho ít nhất 20% sản phẩm, dịch vụ tại sự kiện.

5. Tổ chức sự kiện “Ngày vàng khuyến mại”

- Mục đích: Tạo một sự kiện giảm giá đặc biệt trong Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2019 không chỉ có sự tham gia các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại truyền thống, chuỗi cửa hàng lớn mà còn đẩy mạnh quy mô và sự tham gia của các doanh nghiệp đang kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử nhằm kết nối các hoạt động mua sắm truyền thống với thương mại điện tử, tạo ra một sự kiện với mô hình kinh doanh tổng hợp, hiện đại và phù hợp với xu thế của mọi tầng lớp người tiêu dùng trên thị trường.

- Thời gian: ngày 9/11 - 10/11/2019 (Thứ 7, Chủ nhật)

- Địa điểm: Trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quy mô: 60 - 80 Điểm Vàng, bao gồm

+ Trung tâm thương mại, Siêu thị tổng hợp: 20 điểm.

+ Siêu thị điện máy, viễn thông công nghệ thông tin, nội thất, vật liệu xây dựng: 20 điểm.

+ Thời trang: 10 điểm.

+ Lĩnh vực khác: 20 điểm.

* Điểm Vàng có thể tăng theo đề xuất của doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo kế hoạch.

- Nội dung:

Tổ chức và thực hiện các hoạt động khuyến mại, kích cầu mua sắm đặc biệt dành cho người tiêu dùng tại các hệ thống siêu thị tổng hợp, trung tâm thương mại, chuỗi các cửa hàng có thương hiệu và uy tín với các chương trình khuyến mại sâu hơn trong tháng khuyến mại dành cho người tiêu dùng với mức ưu đãi giảm giá từ 50% trở lên cho ít nhất 20% mặt trong danh mục hàng hóa đăng ký tại các điểm vàng.

Đồng thời, để đẩy mạnh chủ đề “Tiêu dùng 4.0”, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh việc liên kết với các đối tác thanh toán nhằm triển khai các hình thức mua sắm và thanh toán thông minh đi kèm với các ưu đãi cho người tiêu dùng mua sắm trong thời gian diễn ra Ngày Vàng khuyến mại 2019.

6. Tổ chức sự kiện “Hội chợ Vàng khuyến mại”

- Mục đích: tạo ra sự kiện khuyến mại tập trung dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa không có điều kiện tổ chức các chương trình khuyến mại trong cả tháng từ đó giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các chương trình khuyến mại của mọi doanh nghiệp và mua sắm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu dịp cuối năm. Đồng thời, đẩy mạnh chủ đề “Tiêu dùng 4.0”, khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh việc liên kết với các đối tác thanh toán nhằm triển khai các hình thức mua sắm và thanh toán thông minh đi kèm với các ưu đãi cho người tiêu dùng mua sắm trong thời gian diễn ra Hội chợ Vàng khuyến mại.

- Thời gian: ngày 22/11 - 26/11/2019.

- Địa điểm: Khu đô thị Times City, số 458 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Quy mô: 120 - 150 gian hàng.

- Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực chủ yếu gồm:

+ Nhóm ngành hàng điện, điện máy, điện tử máy tính.

+ Đồ gia dụng và các mặt hàng thiết yếu.

+ Nhóm thực phẩm, ăn uống.

+ Nhóm thời trang, dệt may, giầy dép.

+ Nhóm sản phẩm làm đẹp, hóa mỹ phẩm.

+ Nhóm ngành Viễn thông - CNTT.

+ Nội thất gia đình, vật liệu xây dựng.

+ Nhóm sản phẩm giáo dục.

+ Nhóm ngành Ngân hàng.

+ Nhóm ngành hàng công nghiệp chủ lực.

+ Nhóm sản phẩm làng nghề.

+ Các sản phẩm tiêu dùng khác (không bao gồm rượu, thuốc lá).

- Nội dung:

+ Các doanh nghiệp tham gia sẽ đồng loạt thực hiện các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho người tiêu dùng trong thời gian diễn ra hội chợ theo quy định của pháp luật, mức ưu đãi khuyến mại tại hội chợ lên đến 50% cho ít nhất 20% hàng đăng ký giảm giá tại hội chợ.

+ Tổ chức phát Voucher ưu đãi cho người tiêu dùng thông qua hình thức đăng ký online tại website của chương trình.

+ Tổ chức hoạt động “Crazy sale” từ 17h00 ngày cuối cùng của hội chợ: giảm giá thêm 10% trên giá các sản phẩm đã khuyến mại tại tất cả các gian hàng thuộc hội chợ.

7. Kết nối và triển khai sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday” năm 2019 do Bộ Công Thương phát động.

- Mục đích: kết nối và thúc đẩy sự phát triển của hoạt động thưcmg mại điện tử trên địa bàn thành phố.

- Thời gian dự kiến: 6/12/2019

- Địa điểm: website thangkhuyenmaihanoi.vn và Onlinefriday.vn

- Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp thương mại điện tử trên địa bàn Hà Nội.

- Nội dung: Các doanh nghiệp tham gia liên kết tổ chức và thực hiện các hoạt động khuyến mại, kích cầu mua sắm đặc biệt dành cho người tiêu dùng tại website của doanh nghiệp và được kết nối trên website của sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến - Online Friday” năm 2019 và website của chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2019 theo quy định của Ban tổ chức, với mức ưu đãi cho các sản phẩm, dịch vụ từ 50% trở lên cho ít nhất 20% mặt hàng đăng ký giảm giá tại sự kiện.

8. Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng khuyến mại Hà Nội 2019

- Thời gian: Tháng 12/2019

- Địa điểm: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố/Sở Công Thương.

II. HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

1. Truyền hình

- Thực hiện truyền hình trực tiếp; các tin, phóng sự PR, quảng cáo trước, trong và sau các sự kiện của Tháng khuyến mại Hà Nội 2019 trên các kênh truyền hình Hà Nội, VTV1, VTC, Cáp Việt Nam....

- Phát Trailer quảng cáo các sự kiện của Tháng Khuyến mại trên các kênh truyền hình Hà Nội, VTV...

2. Radio

Thực hiện các trailer quảng cáo trên hệ thống VOV giao thông quốc gia vào giờ cao điểm.

3. Ấn phẩm, tài liệu, báo giấy

- Tờ rơi, catalogue quảng bá các sự kiện Tháng Khuyến mại, dấu hiệu nhận biết điểm khuyến mại, điểm vàng khuyến mại, danh sách các doanh nghiệp tham gia.

- Tuyên truyền quảng bá Tháng khuyến mại qua các tin, bài PR - quảng cáo trên các báo giấy Hà Nội Mới, Kinh tế đô thị, Lao Động, Nhân dân, An ninh thủ đô, Đại đoàn kết...

4. Internet

- Tuyên truyền, quảng cáo các nội dung, hình ảnh, video về Tháng Khuyến mại trên mạng xã hội facebook.

- Quảng cáo từ khóa, banner trên hệ thống Google Ads, Cốc Cốc Ads.

- Truyền thông quảng cáo trên hệ thống wifi công cộng.                                                               

- Tuyên truyền quảng bá Tháng Khuyến mại qua các tin, bài PR, hình ảnh, video quảng cáo trên các báo mạng: Vnexpress, Dân trí, Vietnamnet, Zing, Công thương, Thông tấn xã Việt Nam,...

- Tuyên truyền qua website chương trình (thangkhuyenmaihanoi.vn), website Sở Công Thương (congthuonghn.gov.vn), website Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch (hpa.gov.vn),...

5. Banner, dấu hiệu

- Tuyên truyền quảng bá trên banner treo tại các tuyến phố trung tâm của Hà Nội.

- Quảng cáo trên thành xe buýt các tuyến trung tâm.

- Tuyên truyền qua dấu hiệu nhận biết các Điểm khuyến mại, Điểm Vàng khuyến mại của chương trình.

6. Kênh truyền thông khác

- Quảng cáo lời chào trên Tổng đài 024.1081.

- Tuyên truyền qua SMS cho thuê bao di động.

- Tổ chức các hoạt động hoạt náo.

- Liên kết truyền thông với các doanh nghiệp tham gia chương trình và các Sở, ngành liên quan bằng việc quảng bá các thông tin nội dung, hình ảnh, video quảng bá của Tháng Khuyến mại qua các kênh thông tin chính thức của doanh nghiệp.

III. QUYỀN LỢI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ

- Được quảng bá thương hiệu và danh hiệu trong các chương trình truyền thông (truyền hình, tin, bài, phóng sự, TVC quảng cáo...)

- Được quảng bá thương hiệu và danh hiệu trên banner, tờ rơi, loa phường, báo giấy, báo mạng.

- Tên nhà tài trợ được nhắc đến và logo nhà tài trợ được xuất hiện trên phông lễ khai mạc, các buổi họp...

- Được UBND thành phố Hà Nội ghi nhận sự đóng góp đối với chương trình.

-----------------------

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực