Công văn 8416/VP-KT Hà Nội bố trí mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để phòng chống Covid-19

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG

_____________

Số: 8416/VP-KT
V/v:
Triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương về việc bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương;

- Sở Y tế.

 

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 4728/BCT-TTTN ngày 05/8/2021 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 (chụp đính kèm).

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh quyền có ý kiến chỉ đạo như sau

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương tại văn bản số 4728/BCT-TTTN ngày 05/8/2021 trên địa bàn Thành phố trước ngày 12/8/2021.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố để Sở Công Thương, Sở Y tế và các đơn vị biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- UBND các quận, huyện, thị xã;

- CVP, PCVPV.T.Anh, Đ.Q.Hùng, KT, KGVX;

- Lưu: VT, KTHương.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Võ Tuấn Anh

 

 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
_________

Số: 4728/BCT-TTTN
V/v: H
ướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm PCD
Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số chợ phải đóng cửa tạm thời do có ca nhiễm bệnh, để tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ, bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. soát, chỉ đạo sở, ngành liên quan hướng dẫn, bố trí địa điểm tạm thời thay thế các chợ bị đóng cửa do có ca nhiễm nhằm bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương, trong đó lưu ý các nội dung sau: (1) Địa điểm bố trí bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh; (2) Chỉ kinh doanh hàng hóa thiết yếu theo quy định; (3) Có biện pháp kiểm soát tốt mật độ, ;tần suất người mua bán tại điểm bố trí tạm thời; (4) Tổ chức mua bán theo nguyên tắc một chiều; (5) Bảo đảm số lượng hộ kinh doanh: phù hợp, bảo đảm giãn cách giữa; các tiểu thương và khách mua hàng; (6) Thực hiện tốt thông điệp 5K và công tác phòng chống dịch trong quá trình mua bán hàng hóa tại địa điểm bố trí tạm thời; (7) Tổ chức, cá nhân quản lý chợ, người bán hàng, lao động tại địa điểm bố trí tạm thời (người làm việc tại chợ) đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin; (8) Thường xuyên xét nghiệm người làm việc tại chợ để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch.

2. Rà soát, chỉ đạo việc đánh giá để mở cửa trở li đối với các chợ, tạm thời đóng cửa do có ca nhiễm Covid-19. Trong đó lưu ý thực hiện tốt một số nội dung sau:

- 100% tổ chức, cá nhân quản lý chợ, người bán hàng, người lao động tại chợ (Người làm/việc tại chợ) đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin.

- Người làm việc tại chợ (trước khi quay trở lại làm việc) phải được xét nghiệm (bằng phương pháp PCR) và có kết quả âm tính còn hiệu lực.

-  Được vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ chợ và xung quanh chợ theo quy định.

- Có biện pháp kim soát tốt người làm việc tại chợ: Người làm việc tại chợ phải khai báo y tế hàng ngày; không đi làm việc nếu có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó th hoặc đang trong thời gian ch ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế; tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà, trước khi đến nơi làm việc, nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... phải o cho đơn vị quản lý chợ, y tế địa phương để được tư vấn và xử lý theo quy định.

- Tổ chức kiểm soát tốt người mua bán tại chợ: người làm việc tại chợ phải khai báo y tế trước khi vào chợ (bằng mã QR code hoặc thẻ ra vào chợ...); tổ chức đo thân nhiệt tại khu vực cửa vào chợ; sát khuẩn tay; đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch đối với khách hàng, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay; bố trí khu vực xếp hàng vào chợ có kẻ vạch giãn cách giữa các khách hàng theo quy định.

- Có biện pháp kiểm soát tốt mật độ người mua bán tại chợ, bảo đảm quy định phòng, chống dịch, giữ khoảng cách an toàn theo quy định.

-  Tại các cửa hàng, gian hàng: kẻ vạch giãn cách giữa khách hàng với người bán hàng và giữa các khách hàng theo quy định.

-  Tất cả các xe vận chuyển hàng hóa ra vào chợ phải có nhật ký hành trình di chuyển để cơ quan chức năng kiểm tra khi cần thiết; cài đặt Bluezone, phần mềm khai báo y tế.

-  Riêng đối với chợ đầu mối, bố trí khu vực test nhanh tại chợ (nếu có thể), bán hoặc cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho phòng chống dịch tại chợ.

-  Lập Tổ tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch tại chợ; bố trí số điện thoại hotline 24/24 để tiếp nhận hỗ trợ liên quan đến công tác phòng chống dịch.

-  Đánh giá lại và đạt xếp loại đánh giá nguy cơ: thực hiện tốt, ít nguy cơ lây nhiễm (từ 80-100 điểm) theo Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế.

Cơ quan có thẩm quyền cho phép chợ mở cửa hoạt động trở lại nếu đáp ứng các yêu cầu nêu trên.

Các tổ chức, cá nhân liên quan tại Chợ (được phép mở cửa trở lại phải thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế.

Bộ Công Thương đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công Thương, Bộ Y tế, căn cứ nguồn lực và tình hình thực tiễn tại địa phương để chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại chợ; hướng dẫn, bố trí địa điểm tạm thời và tổ chức mở cửa hoạt động trở lại đối với các chợ phải đóng cửa tạm thời cho phù hợp, vừa bảo đảm, công tác phòng chống dịch, vừa bảo đảm nhiệm vụ cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân địa phương.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương để phối hợp xử lý theo thẩm quyền./.

(Đầu mối liên hệ: Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; ĐT: 02422205503, 0979.362.385; email: [email protected]).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- BCĐQG PCD covid 19;

- Các Thứ trưởng;

- Sở Công Thương các tỉnh, TP;

- Cục QLYTMT - Bộ Y tế;

- Lưu: VT, TTTN.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Diên

 

 

thuộc tính Công văn 8416/VP-KT

Công văn 8416/VP-KT của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương về việc bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:8416/VP-KTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Tuấn Anh
Ngày ban hành:10/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thương mại-Quảng cáo , COVID-19
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi