Công văn 784/UBDT-PC góp ý danh mục văn bản pháp điển hoạt động kinh doanh đặc thù

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

Số: 784/UBDT-PC
V/v: Góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

 

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2183/BTP-KTrVB ngày 16/6/2020 về việc tham gia ý kiến danh mục văn bản pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc không ban hành hoặc chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù” vì vậy nhất trí với danh mục văn bản pháp điển đề mục của Quý Bộ.

Trên đây là ý kiến về việc góp ý danh mục văn bản thực hiện pháp điển đề mục “Một số hoạt động kinh doanh đặc thù”, Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp chung./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử của UBDT;
- Lưu: VT, PC (2 b
n).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 784/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý danh mục văn bản pháp điển đề mục "Một số hoạt động kinh doanh đặc thù"
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 784/UBDT-PC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 02/07/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo , Tư pháp-Hộ tịch
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!