Công văn 4205/BCT-CNNg 2013 về việc chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

Số: 4205/BCT-CNNg
V/v chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc;
- Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc.

 

Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 01/TLM-2013 ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Tiến Lộc báo cáo về việc chuyển giao toàn bộ nhà xưởng, quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu, tài sản, trang thiết bị phục vụ việc sản xuất, lắp ráp động cơ và sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy cho Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc. Về việc này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung Quyết định số 1125/QĐ-KHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc đã được Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) kiểm tra và xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo các quy định tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07/6/2002 của Bộ Công nghiệp và các quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tác được chuyển giao là Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0312121698 ngày 14 tháng 1 năm 2013, là một pháp nhân độc lập hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Theo nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp nói trên, Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc có chức năng sản xuất và kinh doanh các xe mô tô, xe gắn máy.

Hiện nay, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc có kế hoạch hoạt động kinh doanh đầu tư phát triển thêm một số ngành nghề khác. Do vậy, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc thỏa thuận chuyển giao toàn bộ nhà xưởng, quyền sở hữu thương hiệu, nhãn hiệu, tài sản, trang thiết bị phục vụ về việc sản xuất, lắp ráp động cơ và sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy cho Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc theo Hợp đồng chuyển giao số 01/TLC-TLM/2013 ngày 25 tháng 4 năm 2013.

2. Căn cứ những văn bản pháp lý nêu trên và Hồ sơ của doanh nghiệp kèm theo, Bộ Công Thương không phản đối việc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc chuyển giao lĩnh vực sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy, động cơ xe gắn máy hai bánh và kinh doanh xe gắn máy cho Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc. Mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc trước đây sẽ do Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc đảm nhận. Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy.

Vụ Công nghiệp nặng thông báo ý kiến trên đây của Lãnh đạo Bộ Công Thương để Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tiến Lộc và Công ty TNHH MTV sản xuất xe máy Tiến Lộc biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Tổng cục thuế (BTC);
- Cục đăng kiểm VN;
- Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Trụ

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 4205/BCT-CNNg của Bộ Công Thương về việc chuyển giao sản xuất, kinh doanh xe gắn máy
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4205/BCT-CNNg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Ngô Văn Trụ
Ngày ban hành: 14/05/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Công nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực