Công văn 244/VPCP-CN 2019 về việc khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics

Thuộc tính văn bản
Công văn 244/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 244/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 244/VPCP-CN
V/v: Khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương.

 

Trang tin điện tử Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 17 tháng 12 năm 2018 có bài viết “Dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam: Lợi ích khó nắm bắt”. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương nghiên cứu, khắc phục các tồn tại yếu kém trong dịch vụ logistics hiện nay ở nước ta.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, NN, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CH NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan