Danh mục

Tra cứu Công văn về Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 1.093 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
1041

Công văn 4416/TM-ĐT của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh danh mục hàng hoá mua để xuất khẩu; và quy trình về dịch vụ nhập khẩu, phân phối cho doanh nghiệp FDI

Ban hành: 31/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
1042

Công văn 10224/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện thu, nộp lệ phí cấp phép hoạt động quảng cáo

Ban hành: 26/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2004
1043

Công văn 3463/TM/CA-TBD của Bộ Thương mại về việc báo cáo quan hệ thương mại giữa Việt Nam - Cămpuchia

Ban hành: 31/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
1044

Công văn 3352/TM-CSTNTN của Bộ Thương mại về việc quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá bao

Ban hành: 24/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1045

Công văn 2090/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc triển khai thực hiện giảm thuế cho hàng hoá của Lào

Ban hành: 21/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
1046

Công văn 2015/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc tái xuất khung gầm ôtô có gắn động cơ

Ban hành: 14/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
1047

Công văn 1961/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Ban hành: 09/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
1048

Công văn 3075/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 05/CP

Ban hành: 10/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
1049

Công văn 2372-TM/CSTNTN của Bộ Thương mại về việc lưu thông xăng dầu không pha chì

Ban hành: 20/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
1050

Công văn 1258/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải quyết hàng hoá xuất nhập khẩu ùn tắc ở cửa khẩu

Ban hành: 23/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
1051

Công văn 0769/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc loại trừ mặt hàng ra khỏi danh mục hàng tiêu dùng

Ban hành: 29/03/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
1052

Công văn 0083/2001/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có quy định hạn ngạch

Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
1053

Công văn 4441/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc xử lý trường hợp đục lại số khung, số máy đối với xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

Ban hành: 22/12/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
1054

Thông báo 4331-TM/XNK của Bộ Thuơng mại về việc xuất nhập khẩu hàng hoá năm 2001

Ban hành: 18/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2004
1055

Công văn 696/CP-KTTH của Chính phủ về việc tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm soát thị trường

Ban hành: 02/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
1056

Công văn 2292-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung hướng dẫn nhập khẩu giấy

Ban hành: 15/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
1057

Công văn 1944/TM-QLCL của Bộ Thương mại về việc thực hiện Thông tư số 06/2000/TT-BTM

Ban hành: 27/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2005
1058

Công văn 1153/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn nhập khẩu linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy

Ban hành: 20/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
1059

Công văn 1038/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc chuyển đổi chủng loại linh kiện CKD xe hai bánh gắn máy đổi hàng với Lào

Ban hành: 13/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
1060

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Ban hành: 21/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2000
Vui lòng đợi