Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 62 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6939:2019 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TR 14047:2018 ISO/TR 14047-2012 Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời của sản phẩm - Hướng dẫn minh họa cách áp dụng TCVN ISO 14044 đối với các tình huống đánh giá tác động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ban hành: 20/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2018
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10428:2014 ISO/IEC GUIDE 74:2004 Ký hiệu bằng hình vẽ - Hướng dẫn kỹ thuật cho việc xem xét nhu cầu của người tiêu dùng

Ban hành: 31/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2012/BCT Mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầ̀u khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện

Ban hành: 28/12/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2013/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Ban hành: 31/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2013/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 18/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2012/BCT Trang thiết bị, phụ trợ sử dụng trong tồn trữ và phân phối xăng sinh học (xăng E5, E10) tại cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 28/12/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 15000-4:2007 ISO/TS 15000-4:2004 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) - Phần 4: Quy định kỹ thuật về dịch vụ đăng ký (ebRS)

Ban hành: 14/08/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 15000-1:2007 ISO/TS 15000-1:2004 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) - Phần 1: Quy định kỹ thuật về hồ sơ và thỏa thuận giao thức hợp tác (ebCPP)

Ban hành: 14/08/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 15000-2:2007 ISO/TS 15000-2:2004 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) - Phần 2: Quy định kỹ thuật về dịch vụ thông điệp (ebMS)

Ban hành: 14/08/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO/TS 15000-3:2007 ISO/TS 15000-3:2004 Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng kinh doanh điện tử (ebXML) - Phần 3: Quy định kỹ thuật về mô hình thông tin đăng ký (ebRIM)

Ban hành: 14/08/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12458:2018 ISO 18539:2015 Truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nhuyễn thể - Quy định về thông tin cần ghi lại trong chuỗi phân phối nhuyễn thể

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7203:2009 Mã số mã vạch vật phẩm-Yêu cầu kiểm tra xác nhận chất lượng mã vạch

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11698-2:2016 ISO/TS 20282-2:2013 Tính khả dụng của các sản phẩm tiêu dùng và các sản phẩm sử dụng công cộng-Phần 2: Phương pháp thử nghiệm tổng thể

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10008:2015 ISO 10008:2013 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn về giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 28001:2014 ISO 28001:2007 Hệ thống quản lý an toàn chuỗi cung ứng-Thực hành tốt áp dụng an toàn chuỗi cung ứng, đánh giá và hoạch định-Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 10004:2015 ISO 10004:2012 Quản lý chất lượng-Sự thỏa mãn của khách hàng-Hướng dẫn theo dõi và đo lường

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7976:2015 Mã số toàn cầu về quan hệ dịch vụ (GSRN)-Quy định kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6940:2007 Mã số vật phẩm - Mã số thương phẩm toàn cầu 8 chữ số - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
Vui lòng đợi