Văn bản UBND lĩnh vực Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.234 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
41

Quyết định 2779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
42

Quyết định 1731/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt 04 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thái Nguyên

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
43
44

Quyết định 1827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
45

Quyết định 910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
46

Quyết định 780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
47

Quyết định 884/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, Kinh doanh khí, An toàn thực phẩm và hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thực phẩm-Dược phẩm, Thương mại-Quảng cáo Tải về
48

Kế hoạch 188/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
49

Quyết định 1416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
50

Kế hoạch 146/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ tổ chức Hội chợ, triển lãm "Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển”

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
51

Quyết định 1590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
52

Quyết định 1320/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
53

Quyết định 1411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
54

Kế hoạch 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đối với các chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường”, “Cạnh tranh bình đẳng” năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
55

Kế hoạch 3440/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
56

Quyết định 910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
57

Quyết định 1387/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
58

Quyết định 1017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
59

Quyết định 985/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023 và Tết Nguyên đán năm 2024

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
60

Quyết định 2301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Điện, Quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về