Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.145 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
4021

Thông tư liên tịch 72-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 2/CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4022

Quyết định 2576/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành Quy định về việc đăng ký chất lượng hàng hoá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4023

Thông tư 15-TM/CSTTTN của Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức và quản lý chợ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4024

Quyết định 880-TM/QLTT của Bộ Thương mại ban hành Quy chế công tác của Công chức kiểm soát thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4025

Công văn 4258-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định của Thông liên bộ số 77-TM/TCHQ ngày 29/7/1996

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4026

Quyết định 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4027

Quyết định 605/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép ngành Truyền hình được sử dụng nguồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4028

Công văn 3722-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4029

Quyết định 636/TM-QLCL của Bộ Thương mại về quy chế sản phẩm đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4030

Thông tư 11/TM-KD của Bộ Thương mại về việc quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4031

Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
4033

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Achentina về hợp tác kinh tế và thương mại

Lĩnh vực: Ngoại giao, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4034

Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động quảng cáo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
4035

Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất sứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)"

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4036

Nghị định 25/CP của Chính phủ ban hành Quy chế Đại lý mua bán hàng hoá

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4037

Quyết định 302/TM-KHKT của Bộ Thương mại về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: "Phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ. Những quy định chung." - TCN 48 : 1996

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
4038

Thông tư liên tịch 07-TM/TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn điều chỉnh và bổ sung Thông tư liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 01 TM/TCHQ ngày 20/1/1996

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4039

Công văn về việc xuất khẩu hàng dệt may, đan thủ công dân gian sang EU

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
4040

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về