Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.325 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21

Nghị định 18/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
22

Quyết định 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
23

Quyết định 1417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bổ sung kinh phí năm 2023 cho Sở Công Thương để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về chuyên ngành xúc tiến thương mại và ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
24
25

Quyết định 484/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông, Thương mại-Quảng cáo Tải về
26

Công văn 2390/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
27

Quyết định 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
28

Kế hoạch 80/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
29

Quyết định 426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
30

Quyết định 939/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ "Duy trì mạng Asemconnect" giai đoạn 2024-2026

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về
31

Quyết định 943/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ "Tính chỉ số giá các nhóm hàng, mặt hàng xuất, nhập khẩu" giai đoạn 2024-2026

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
32

Quyết định 940/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ "Cung cấp thông tin tần suất cao, đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu, các thị trường, mặt hàng chính và tiềm năng" giai đoạn 2024-2026

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
33

Quyết định 941/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ "Cung cấp thông tin thị trường và dự báo phục vụ công tác bình ổn giá và kiểm soát lạm phát" giai đoạn 2024-2026

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
34

Quyết định 971/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố bổ sung 01 địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại vào Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Thành phố Cần Thơ trong năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
35

Kế hoạch 1367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
36

Công văn 2635/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
37

Quyết định 1235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện tổ chức các gian hàng, giới thiệu quà lưu niệm, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiềm năng OCOP tại Thành phố Sầm Sơn, năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
38

Quyết định 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
39

Quyết định 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Long An

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
40

Công văn 2156/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư công đối với các chợ hạng 1, hạng 2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Thương mại-Quảng cáo Tải về