Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.659 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3581

Nghị định 194-CP của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Ban hành: 31/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
3582

Hiệp định về trợ cấp và biện pháp đối kháng

Ban hành: 12/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
3583

Hiệp định thương mại giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Palestine

Ban hành: 18/11/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3584

Thông báo 13715/TM-XNK của Bộ Thươngmại về việc áp dụng hệ thống phân loại bằng H.S trong Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu

Ban hành: 15/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
3585

Quyết định 1343-TM/PC của Bộ Thương mại ban hành bản Quy chế Giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Ban hành: 07/11/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3586

Công văn 5397/KTTH về tổ chức lắp ráp kinh doanh xe gắn máy do Chính phủ ban hành

Ban hành: 30/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
3587

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc

Ban hành: 22/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3588

Quyết định 390-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về Hội chợ và triễn lãm thương mại

Ban hành: 01/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2004
3589

Quyết định 378-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên vào Ban Thường trực công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu

Ban hành: 27/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3590

Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Niu Dilân

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3591

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xlôvakia về thương mại và thanh toán

Ban hành: 09/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
3592

Hiệp định về giám định hàng hóa trước khi gửi hàng

Ban hành: 06/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3593

Hiệp định về qui tắc xuất xứ

Ban hành: 05/06/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
3594

Quyết định 70/TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Bản quy định tạm thời về việc bán đấu giá hàng hóa, tang vật đã có quyết định xử phạt tịch thu

Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
3595

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tunisie

Ban hành: 18/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3596

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Liên bang Myanmar

Ban hành: 13/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3597

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ả rập Syria

Ban hành: 12/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
3598

Hiệp định thương mại giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran

Ban hành: 02/05/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3599

Nghị định 35-CP của Chính phủ về tổ chức lại công tác chỉ đạo quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu

Ban hành: 25/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
3600

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Ban hành: 15/04/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
Vui lòng đợi