Danh mục

Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.793 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3561

Công văn 2704-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc xuất khẩu đổi hàng để nhập khẩu phân bón hoá học với các nước ASEAN và SNG

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3562

Thông tư 16/1999/TT-BTM của Bộ thương mại về việc hướng dẫn điều kiện mua bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống và chế biến

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3563

Quyết định 0724/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt Nam - Campuchia

Ban hành: 08/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
3564

Thông tư 17/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh mặt hàng đá quý

Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3565

Thông tư 12/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn kinh doanh mặt hàng rượu

Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3566

Thông tư 15/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh khí đốt hoá lỏng

Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3567

Thông tư 18/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn điều kiện kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán ăn uống bình dân

Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3568

Thông tư 13/1999/TM-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3569

Thông tư 11/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 11/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
3570

Nghị định 32/1999/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại

Ban hành: 05/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
3571

Quyết định 0455/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Ban hành: 24/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3572

Thông tư liên tịch về cơ chế kinh doanh và quản lý giá xi măng

Ban hành: 19/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3573

Quyết định 105/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
3574

Nghị định 20/1999/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá

Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
3575

Thông tư 06/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Mục C Thông tư số 09/1998/TT-BTM ngày 18/7/1998 của Bộ Thương mại

Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
3576

Thông tư 05/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 mục II Thông tư số 03/1999/TT-BTM ngày 15/1/1999 của Bộ Thương mại

Ban hành: 18/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
3577

Công văn 0897/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ

Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
3578

Quyết định 41/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí

Ban hành: 08/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2011
3579

Nghị định 11/1999/NĐ-CP của Chính phủ về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

Ban hành: 03/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
3580

Công văn 0685/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hong Kong

Ban hành: 13/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2003
Vui lòng đợi