Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.040 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3521

Nghị định 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3522

Quyết định 1420/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3523

Quyết định 1371/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3524

Quyết định 1341/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng ban hành kèm theo quyết định số 0404/2004/QĐ-BTC ngày 1/4/2004

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3525

Công văn 10374/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3526

Quyết định 1273/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế pha màu xăng dầu thương phẩm

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3527

Thông tư số 07/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3528

Hiệp định 33/2005/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Israel về hợp tác kinh tế và thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3529

Quyết định 1211/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung một số điều quy định về quản lý và sử dụng thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, biển hiệu quản lý thị trường

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3530

Chỉ thị 06/2004/CT-BTM của Bộ Thương mại về chấn chỉnh việc kiểm tra, kiểm soát trên đường giao thông của lực lượng quản lý thị trường

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Giao thông, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3531

Quyết định 130/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định tạm thời về quản lý sản xuất, kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thương mại-Quảng cáo, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
3532

Thông tư liên tịch 05/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT-BNN-BYT-NHNN của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3533

Quyết định 0971/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục tạm thời hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, nhập khẩu để gia công theo giấy phép của Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3534

Công văn 7664/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng tỷ lệ % chi phí quảng cáo, tiếp thị và chi phí khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3535

Thông tư 67/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3536

Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy phép chứng nhận xuất xứ Mẫu S của VN cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCNVN và Chính phủ CHDCND Lào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu, Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3537

Quyết định 100/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập và tăng cường cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2004-2005

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3538

Quyết định 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển chợ đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
3539

Quyết định 0674/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Danh mục các địa phương xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu, chi phí kinh doanh cao, giá định hướng xăng dầu tăng thêm 2%

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
3540

Quyết định 0653/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế làm việc của Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về