Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.658 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3501

Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về triển khai dán tem 3 mặt hàng ngoại nhập: Rượu, quạt điện và xe đạp

Ban hành: 02/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3502

Quyết định 980/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sản xuất - lưu thông muối đến năm 2000 - 2010

Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
3503

Quyết định 966/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại

Ban hành: 13/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3504

Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Tổng cục Hải quan về dán tem hàng nhập khẩu

Ban hành: 01/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3505

Quyết định 0910/TM-XNK của Bộ Thương mại Quyết định về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3506

Quyết định 0909/TM-XNK của Bộ Thương mại Quyết định về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 28/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3507

Quyết định 0904/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các Doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 27/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3508

Quyết định 1606/QĐ-TĐC của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng

Ban hành: 21/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
3509

Quyết định 856/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách tiêu thụ lúa hàng hoá ở các tỉnh phía Bắc vụ mùa năm 1997

Ban hành: 11/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/1998
3510

Công văn về việc quy định về quảng cáo trên Đài Truyền hình

Ban hành: 29/09/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3511

Thông tư 52-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước

Ban hành: 16/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3512

Quyết định 587-TM/QLTT của Bộ Thương mại về việc giải thể các trạm kiểm soát cố định liên ngành

Ban hành: 14/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3513

Quyết định 1774-QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước

Ban hành: 16/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3514

Thông tư quy định về việc nhập khẩu giấy năm 1997

Ban hành: 02/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3515

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3516

Luật Thương mại số 58-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 10/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
3517

Thông báo 5071-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng nhập khẩu một số mặt hàng

Ban hành: 09/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3518

Quyết định 36/VPCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ cước vận tải hàng hóa bằng ôtô

Ban hành: 08/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3519

Quyết định 296/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

Ban hành: 07/05/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
3520

Công văn về việc giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục NK các lô hàng qùa biếu

Ban hành: 03/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/1997
Vui lòng đợi