Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.239 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3501

Công văn 3518/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bình ổn thị trường phân bón

3502

Quyết định 612/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ô-man về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật

3503

Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bình ổn thị trường trong nước

3504

Công văn 3218/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chống đầu cơ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu

3505

Quyết định 10/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

3506

Quyết định 32/QĐ-QLCT của Cục Quản lý cạnh tranh về việc ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá

3507

Quyết định 541/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương

3508

Quyết định 59/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

3509

Quyết định 07/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công Quốc gia đến năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến công

3510

Công văn 2856/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2008

3511

Công văn 2725/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Công điện số 612/CĐ-TTg ngày 27/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tình hình lúa gạo

3512

Nghị định 55/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ người tiêu dùng

3513

Quyết định 51/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật

3514

Quyết định 53/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nghiêm cấm hành vi đưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá tươi đông lạnh nhằm gian lận thương mại

3515

Công văn 2463/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các trạm xăng dầu Quân đội được kết hợp cung cấp xăng dầu cho quốc phòng với kinh doanh phục dân sinh

3516

Chỉ thị của Tổng cục Hải quan về việc tăng các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế

3517

Công văn 2376/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết quả Hội nghị Tham tán thương mại 2008

3518
3519

Nghị định 40/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

3520

Quyết định 50/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh