Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.562 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3441

Quyết định 880-TM/QLTT của Bộ Thương mại ban hành Quy chế công tác của Công chức kiểm soát thị trường

Ban hành: 05/10/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
3442

Công văn 4258-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn chi tiết việc quản lý gia công hàng xuất khẩu theo quy định của Thông liên bộ số 77-TM/TCHQ ngày 29/7/1996

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
3443

Quyết định 675/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái

Ban hành: 18/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2005
3444

Quyết định 605/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép ngành Truyền hình được sử dụng nguồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành

Ban hành: 31/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
3445

Công văn 3722-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện việc quản lý gia công cho người nước ngoài

Ban hành: 15/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
3446

Quyết định 636/TM-QLCL của Bộ Thương mại về quy chế sản phẩm đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường

Ban hành: 26/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/1996
3447

Thông tư 11/TM-KD của Bộ Thương mại về việc quy định điều kiện kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 22/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
3448

Nghị định 36/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định 87/CP (14/12/1995) và Nghị định 194/CP (31/12/1994) của Chính phủ

Ban hành: 19/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2004
3449

Thông tư 10TM/PC của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện Quy chế đại lý mua bán hàng hóa

Ban hành: 13/06/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
3450

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Achentina về hợp tác kinh tế và thương mại

Ban hành: 03/06/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
3451

Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động quảng cáo

Ban hành: 30/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2004
3452

Quyết định 416/TM-ĐB của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất sứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)"

Ban hành: 13/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2004
3453

Nghị định 25/CP của Chính phủ ban hành Quy chế Đại lý mua bán hàng hoá

Ban hành: 25/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
3454

Quyết định 302/TM-KHKT của Bộ Thương mại về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: "Phòng cháy chữa cháy. Doanh nghiệp Thương mại và Dịch vụ. Những quy định chung." - TCN 48 : 1996

Ban hành: 16/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2003
3455

Thông tư liên tịch 07-TM/TCHQ của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn điều chỉnh và bổ sung Thông tư liên Bộ Thương mại - Tổng cục Hải quan số 01 TM/TCHQ ngày 20/1/1996

Ban hành: 13/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
3456

Công văn về việc xuất khẩu hàng dệt may, đan thủ công dân gian sang EU

Ban hành: 09/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1996
3457

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Cuba về trao đổi thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác

Ban hành: 08/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
3458

Thông tư 05/TM-QLTT của Bộ Thương mại hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 01/CP ngày 03/01/96 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Ban hành: 08/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
3459

Công văn 0643-TM/ĐT của Bộ Thương mại về việc quản lý, theo dõi hợp đồng gia công

Ban hành: 06/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
3460

Công văn 1502/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc giải thích điểm 7.2 Thông tư liên bộ 01 TM/TCHQ

Ban hành: 06/02/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
Vui lòng đợi