Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.239 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Quyết định 396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
02

​Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Quyết định 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Kế hoạch 1015/KH-BCĐ389 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Thuận về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
05

Quyết định 529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Quyết định 684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
07

Quyết định 657/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
08

Quyết định 599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
09

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
10

Quyết định 633/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Quản lý cạnh tranh)

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Quyết định 458/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
12

Quyết định 124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Quản lý cạnh tranh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Quyết định 478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
14

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030"

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Quyết định 414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
16

Quyết định 516/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Công văn 796/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện các biện pháp điều hành, bình ổn giá trên địa bàn Thành phố năm 2023

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
18

Thông tư 06/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
19

Thông tư 07/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Thương mại-Quảng cáo Tải về
20

Quyết định 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Công nghiệp, Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về