Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.036 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
21

Công văn 7634/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng sản xuất Việt Nam

22

Công điện 1085/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

23

Công văn 7159/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa

24

Công văn 5369/TLĐ-QHLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo Chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023

25

Công văn 3771/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị về tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

26

Quyết định 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

27

Quyết định 2371/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam (FTAP)

28

Công văn 11675/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố hỗ trợ công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường nội địa

29

Công văn 14051/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh

30

Quyết định 3651/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2023

31

Công văn 999/CQTT-KT-PHLN của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu

32

Thông tư 30/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

33

Chỉ thị 09/CT-BCT của Bộ Công Thương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

34

Công văn 3694/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 1039/CĐ-TTg ngày 02/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

35
36

Công điện 1039/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu

37

Công văn 6853/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

38

Quyết định 2229/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp về quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Sơn La

39

Quyết định 583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2023

40

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Thành phố Hà Nội