Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 3.098 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
3061

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về mức thu và quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2016, 2017

Ban hành: 02/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2020
3062

Thông tư 74/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 154/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Ban hành: 11/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2014
3063

Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 31/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2012
3064

Thông tư 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 09 chỗ trở xuống

Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2011
3065

Quyết định 123/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2010
3066

Quyết định 106/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Ban hành: 17/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
3067

Quyết định 29/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong Tỉnh Thanh Hóa quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 19/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
3068

Quyết định 26/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung, điều chỉnh danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM

Ban hành: 22/08/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2006
3069

Quyết định 06/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế thưởng đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2005 vượt so với năm 2004

Ban hành: 25/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
3070

Quyết định 2567/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc tạm ngừng xuất khẩu và nhập khẩu kim cương thô có xuất xứ từ nước Côte d’Ivoire (Bờ biển Ngà)

Ban hành: 24/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
3071

Thông tư liên tịch 18/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005

Ban hành: 21/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
3072

Quyết định 2368/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S của VN cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 16/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3073

Thông tư 16/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 22/2000/TT-BTM hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về tính giá trị khấu hao lũy kế trong tính toán nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 16/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2005
3074

Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện ký quỹ/bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu

Ban hành: 09/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2005
3075

Quyết định 02/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada

Ban hành: 12/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
3076

Quyết định 1890/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
3077

Thông tư liên tịch 08/2003/TTLT/BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn việc giao và thực hiện ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004

Ban hành: 28/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
3078

Thông tư 06/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Mục C Thông tư số 09/1998/TT-BTM ngày 18/7/1998 của Bộ Thương mại

Ban hành: 23/03/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
3079

Công văn 5945-TM/XNK của Bộ Thương mại về việc bổ sung Thông tư số 02-TM/XNK ngày 21/2/97 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 đối với thép và kính xây dựng

Ban hành: 04/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2005
3080

Thông tư 21-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 81-TC/HCSN ngày 23/12/96 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu quảng cáo để đầu tư phát triển ngành Truyền hình Việt Nam

Ban hành: 26/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
Vui lòng đợi