thương mại điện tử

Lọc bài viết theo:

Shopee, Lazada… phải nộp thuế thay cho các gian hàng 18/06/2021

Nội dung này được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh.

Thương mại điện tử là gì? Ai được phép kinh doanh thương mại điện tử?  05/03/2021

Thông qua nền tảng là các website thương mại điện tử, mạng viễn thông, mua bán online đang trở thành thói quen của người tiêu dùng. Vậy thương mại điện tử thực sự là gì? Mua bán dưới hình thức thương mại điện tử sẽ diễn ra thế nào?