thương binh

Lọc bài viết theo:

Thương binh có được miễn tiền sử dụng đất? 17/10/2022

Miễn, giảm tiền sử dụng đất là một trong những chính sách ưu đãi dành cho đối tượng là người có công với cách mạng. Vậy chính sách này có áp dụng với thương binh không?

Mức trợ cấp, phụ cấp mới nhất cho thương binh 04/07/2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh cũng có sự thay đổi.

Tăng trợ cấp, phụ cấp cho người có công với cách mạng 03/07/2019

Ngày 01/7/2019 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Khám giám định thương tật phải xác định “có” hay “không có” di chứng 13/06/2019

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 3250/BYT-KCB về việc khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động được Bộ Y tế ban hành ngày 10/6/2019 vừa qua.

Các mức trợ cấp cho thương binh mới nhất hiện nay 14/04/2019

Nghị định 99/2018/NĐ-CP là văn bản mới nhất hiện nay quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó có đối tượng là thương binh.

Toàn bộ quyền lợi dành cho con thương binh 26/07/2018

Pháp luật hiện hành không chỉ quy định chế độ ưu tiên, hỗ trợ đối với thương binh mà con của thương binh cũng được hưởng một số quyền lợi nhất định.