thuốc kháng sinh

Lọc bài viết theo:

Thiết lập Hệ thống giám sát quốc gia về kháng kháng sinh 19/01/2019

Ngày 15/1/2019, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh tại Quyết định 127/QĐ-BYT.

Việc sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi và động thái của Bộ Y tế 16/10/2017

Chỉ cần nói tên thuốc hay kể một vài triệu chứng bệnh, người bán thuốc ngay lập tức bán thuốc cho bệnh nhân mà không cần căn cứ vào đơn thuốc chỉ định của bác sĩ. Với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng thuốc, Bộ Y tế mới đây đã ban hành nhiều văn bản quan trọng…