thuốc bảo vệ thực vật

Lọc bài viết theo:

Bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn bị phạt đến 45 triệu đồng 07/01/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: Không dễ đáp ứng! 16/11/2018

Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được pháp luật quy định cụ thể nhưng không phải tổ chức, cá nhân nào cũng dễ dàng đáp ứng.