Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2018 Luật phí và lệ phí

Thuộc tính văn bản
Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phí và lệ phí
Số hiệu: 12/VBHN-VPQH Ngày ký xác thực: 29/06/2018
Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Cơ quan hợp nhất: Văn phòng Quốc hội
Ngày đăng công báo: Đã biết Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc
Số công báo: Đã biết Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan