Cách ghi tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Khi mua bán nhà đất, cá nhân phải khai nộp thuế thu nhập cá nhân nếu không thuộc trường hợp được miễn. Để thuận tiện khi khai nộp thuế, dưới đây là cách ghi tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất của LuatVietnam.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm…..

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ: 

A. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[04] Họ và tên: Trần Khắc M

[05] Mã số thuế (nếu có):

 -

[06] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): 0609xxx000

[06a] Ngày cấp: 01/01/2010 [06b] Nơi cấp: Công an Thành phố HN.

[07] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ……………………

[08] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu  có):……………………….......................

           [09] Mã số thuế:

 -

[10] Địa chỉ: Số xxx, ngõ 63, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu.

[11] Quận/huyện: Cầu Giấy          [12] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[13] Điện thoại: 0988 xxx 000        [14] Fax: .......................... [15] Email: ......................

[16] Tên đại lý thuế (nếu  có):………………………...............................................

[17] Mã số thuế:

 -

[18] Địa chỉ: ……………………..………………………………………………….

[19] Quận/huyện: ................... [20] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[21] Điện thoại: .....................  [22] Fax: .......................... [23] Email: ...........

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .......................................Ngày:.......................

[25] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

       Số: xxx    Do cơ quan: UBND quận Cầu Giấy.       Cấp ngày: 06/8/2006.

[26] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án:………..…………………………

Số………………………..Ngày:………………

[27] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi): Số: 68   Nơi lập: Văn phòng công chứng XYZ,  Ngày lập: 25/3/2019.

Cơ quan chứng thực: Văn phòng công chứng XYZ, Ngày chứng thực: 25/3/2019.

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[28] Họ và tên: Nguyễn Kim Q

[29] Mã số thuế (nếu có):

-

[30] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): 0609 xxx 123

[31] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng:.......................... Ngày lập:.........................................

Cơ quan chứng thực ……………………. Ngày chứng thực: ..............................................  

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[32] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

x

[33] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

[34] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

[35] Bất động sản khác

IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[36] Đất

[36a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở: Số xxx, ngõ 63, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

[36b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): Ngõ.

[36c] Loại đất, diện tích: Đất ở đô thị     Diện tích: 70 m2

Loại đất

Diện tích

Loại đất 1: Đất ở

70 m2

Loại đất 2:……

……

….

[37] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho…): Đất nhận chuyển nhượng.

[38] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): 10.000.000.000 đồng

[39] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)

[39a] Cấp nhà: .....................................................................

[39b] Loại nhà: ....................................................................

[39c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): ..............................

[39d] Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng

[39d.1] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):.….

Chuyển nhượng

[39d.2] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ……….

[39e] Giá trị nhà:…………………………đồng

V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

[40] Loại thu nhập

[40a] Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản                       

[40b] Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng                                 

[41] Giá chuyển nhượng bất động sản hoặc giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà tặng: 10.000.000.000 đồng

[42] Thu nhập miễn thuế:……………………………………………

[43] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản :{[43]= ([41] - [42]) x 2%}: 200.000.000 đồng

[44] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

{[44] = ([41]-[42]-10.000.000) x 10%}:………………………………đồng

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm thuế với nhà duy nhất):

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Tỷ lệ sở hữu (%)

Số thuế phải nộp

(đồng)

Cá nhân được miễn với nhà ở duy nhất

1

2


VII. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM:
……………………………………………………………………………………………

           Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số:.......

……,ngày ......tháng….....năm…....

NGƯỜI NỘP THUẾ (BAO GỒM CẢ ĐỒNG SỞ HỮU (nếu có)) hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đ

ng dấu (nếu có)

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất


Hướng dẫn khai thuế khi mua bán nhà đất

Ví dụ: Tờ khai thuế thu thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất


Hướng dẫn ghi tờ khai thuế thu nhập cá nhân

cách ghi tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất

Cách ghi tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất (Ảnh minh họa)

1 - Thông tin người chuyển nhượng

- Họ và tên: Ghi tên của bên chuyển nhượng (bên bán);

- Mã số thuế (nếu có): Nếu những người kê khai theo mục (04) đã có mã số thuế thu nhập cá nhân thì điền thông tin vào phần ô trống ở mục này.

Lưu ý khi ghi số CMND: Ngày, tháng, năm cấp với người làm lại chứng minh thì ghi theo ngày cấp mới.

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:

+ Người kê khai nếu có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng… thì ghi tên giấy tờ đó theo số được cấp, cơ quan cấp, ngày được cấp theo giấy được cấp.

- Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi):

Hợp đồng mua bán nhà đất là loại hợp động phải công chứng trước khi sang tên trước bạ. Theo đó, ghi thông tin hợp đồng chuyển nhượng theo hợp đồng được lập và công chứng tại tổ chức công chứng.

2 - Hướng dẫn kê khai thông tin loại bất động sản chuyển nhượng

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất;

- Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

- Quyền thuê đất, thuê mặt nước;

- Bất động sản khác.

Tùy thuộc vào đối tượng được mua bán mà sẽ tích vào ô vuông bên cạnh.

3 - Hướng dẫn kê khai thông tin phần đặc điểm bất động sản

- Địa chỉ thửa đất, nhà ở: Ghi tên theo thông tin trên giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất;

- Vị trí (mặt tiền đường hay ngõ, hẻm):

+ Ghi thông tin theo giấy tờ quyền sử dụng đất, tùy thuộc vào từng vị trí của thửa đất có thể là vị trí 1, vị trí 2..

+ Nếu không có vị trí được ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì ghi theo vị trí thực tế của thửa đất.

+ Loại đất, diện tích: Trên giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất sẽ có ghi tên các loại đất và diện tích sử dụng;

Ví dụ: Loại đất 1: Đất ở, diện tích 100m2; Loại đất 2: Đất nông nghiệp, diện tích: 200m2...

- Nguồn gốc đất: Ghi theo nguồn gốc của đất được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trong giấy tờ khác có giá trị tương đương. Cụ thể:

+ Được công nhận quyền sử dụng đất

+ Đất được nhà nước giao, cho thuê;

+ Đất nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc nhận tặng cho...

- Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): Ghi theo hợp đồng chuyển nhượng.

- Nhà và các tài sản gắn liền với đất:

+ Cấp nhà: Theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở.

+ Loại nhà: Có thể là nhà ở riêng lẻ, nhà ở biệt thự…

+ Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):

+ Ghi theo mục c của phần 2 “Nhà ở” trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Nhà ở một tầng thì ghi diện tích mặt bằng sàn xây dựng của nhà đó;

+ Nhà ở nhiều tầng thì ghi diện tích mặt bằng sàn xây dựng của các tầng cộng lại.

+ Giá trị nhà: định giá nhà theo thỏa thuận của các bên.

 4 - Hướng dẫn kê khai phần thu nhập từ chuyển nhượng nhà đất

- Loại thu nhập: Đánh dấu vào ô của mục (40a).

- Giá chuyển nhượng bất động sản: Ghi theo hợp đồng chuyển nhượng.

- Thu nhập miễn thuế: Nếu 1 trong 2 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân thì ghi vào mục này

Xem tại: Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

- Thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất: Bằng 2% giá trị chuyển chuyển nhượng.

5 - Hướng dẫn kê khai phần hồ sơ kèm theo

-  Giấy tờ chứng minh được miễn, giảm tiền thuế thu nhập cá nhân hoặc các giấy tờ có liên quan khác.

Trên đây là cách ghi tờ khai thuế thu nhập cá nhân khi mua bán nhà đất theo quy định mới nhất. Để biết các thông tin về mua bán nhà đất hãy xem tại chuyên mục Chuyển nhượng đất đai của LuatVietnam.

Hướng dẫn khai thuế khi mua bán nhà đất

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục