Quyết định 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
Số: 86/2009/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Vinh, ngày 05 tháng 9 năm 2009

                                                                             
 
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, MỨC THU, TỶ LỆ TRÍCH NỘP PHÍ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 13/03/2006 về sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lý chất thải rắn;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;
Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất thải rắn nguy hại;
Căn cứ Nghị quyết số 264/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh Nghệ An Về việc thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Xét Tờ trình số 2899/TT-STC ngày 24/8/2009 của Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định về đối tượng, mức thu phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:
a) Đối tượng thu phí vệ sinh môi trường.
- Các hộ là hộ gia đình, cá nhân sinh sống và hoạt động tại địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm tất cả các nhân khẩu của hộ thường trú, nhân khẩu hộ gia đình tạm trú, nhân khẩu của hộ gia đình sống trong ở khu tập thể cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình ở khu chung cư; trừ các hộ gia đình, cá nhân không tham gia kinh doanh dịch vụ sinh sống tại các xã vùng sâu, vùng xa không có đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua.
- Các tổ chức, cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang; các doanh nghiệp; các nhà hàng; khách sạn, đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
- Các hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các cơ sở rửa xe ô tô và xe máy.
- Các địa điểm tập trung đông người có phát thải rác do các tổ chức, cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp quản lý.
 

TT
ĐỐI TƯỢNG THU
ĐVT
Mức thu (đồng)
 
 
 
 
1
Nhóm 1: Hộ gia đình không tham gia kinh doanh dịch vụ, gồm:
 
 
a)
Các hộ gia đình thuộc:
- Phường (trừ khối 15 phường Cửa Nam; khối Yên Giang phường Đông Vĩnh; các khối nhập vào phường Vinh Tân từ xã Hưng Thịnh - Hưng Nguyên).
Khẩu/tháng
2.000
 
 
 
 
 
- Các hộ 2 bên đường Nguyễn Trãi thuộc xã Nghi Phú, các hộ 2 bên đường Đặng Thai Mai đến khu Công nghiệp Bắc Vinh; các hộ hai bên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh các hộ 2 bên đường Quốc lộ 46 thuộc thành phố Vinh; các hộ 2 bên đường Lê Viết Thuật thuộc xã Hưng Lộc (thành phố Vinh);
 
 
 
 
 
- Các hộ trên các trục đường Bình Minh, đường số II, đường Sào Nam, các trục đường dọc, đường ngang quy hoạch trên 7m (thị xã Cửa Lò);
 
 
 
 
 
- Các hộ 2 bên đường Quốc lộ 48 thuộc thị xã Thái Hoà.
 
 
 
 
b)
Các hộ gia đình còn lại thuộc thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà; thị trấn; các hộ gia đình hai bên đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc thị tứ các huyện
Khẩu/tháng
1.500
 
 
 
 
c)
Các hộ gia đình còn lại
Khẩu/tháng
1.000
 
 
 
 
2
Nhóm 2. Các hộ tham gia sản xuất kinh doanh dịch vụ (kể cả các cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân)
 
 
 
 
 
 
a)
Các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ có sử dụng từ 4 lao động trở lên và các hộ thải nhiều rác như bán xăm lốp ôtô, sửa chữa ôtô xe máy, bán vật liệu xây dựng, sành sứ thuỷ tinh, chế biến nông lâm thuỷ hải sản, giết mổ gia súc,…
Hộ/tháng
50.000
 
 
 
 
b)
Các hộ kinh doanh dịch vụ có sử dụng từ 2 đến 3 lao động
Hộ/tháng
40.000
 
 
 
 
c)
Các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng tạp hoá sử dụng 1 lao động
Hộ/tháng
30.000
 
 
 
 
d)
Các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ khác nhưng sử dụng 1 lao động
Hộ/tháng
15.000
 
 
 
 
e)
Các hộ dịch vụ rửa xe máy
 
 
 
 
 
 
 
- Thành phố Vinh
 
 
 
 
 
 
 
+ Rửa 20 xe /1 ngày trở xuống, không rửa xe ôtô
Hộ/tháng
100.000
 
 
 
 
 
+ Rửa 20 xe /1 ngày trở xuống, kết hợp rửa xe ôtô
Hộ/tháng
150.000
 
 
 
 
 
+ Rửa trên 20 xe /1 ngày, không rửa xe ôtô
Hộ/tháng
150.000
 
 
 
 
 
+ Rửa trên 20 xe /1 ngày, kết hợp rửa xe ôtô
Hộ/tháng
200.000
 
 
 
 
 
- Thị xã, các thị trấn và thị tứ
 
 
 
 
 
 
 
+ Rửa 20 xe /1 ngày trở xuống, không rửa xe ôtô
Hộ/tháng
80.000
 
 
 
 
 
+ Rửa 20 xe /1 ngày trở xuống, kết hợp rửa xe ôtô
Hộ/tháng
120.000
 
 
 
 
 
+ Rửa trên 20 xe /1 ngày, không rửa xe ôtô
Hộ/tháng
120.000
 
 
 
 
 
+ Rửa trên 20 xe /1 ngày, kết hợp rửa xe ôtô
Hộ/tháng
160.000
 
 
 
 
 
- Các khu vực khác:
 
 
 
 
 
 
 
+ Rửa 20 xe /1 ngày trở xuống, không rửa xe ôtô
Hộ/tháng
40.000
 
 
 
 
 
+ Rửa 20 xe /1 ngày trở xuống, kết hợp rửa xe ôtô
Hộ/tháng
60.000
 
 
 
 
 
+ Rửa trên 20 xe /1 ngày, không rửa xe ôtô
Hộ/tháng
60.000
 
 
 
 
 
+ Rửa trên 20 xe /1 ngày, kết hợp rửa xe ôtô
Hộ/tháng
80.000
 
 
 
 
3
Nhóm 3: Các tổ chức
 
 
 
 
 
 
a)
Các cơ quan hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu, lực lượng vũ trang, an ninh quốc phòng và các đơn vị có tính chất hành chính.. Bao gồm cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (kể cả bệnh viện, trung tâm y tế, nhà điều dưỡng), ban quản lý chợ, ga, bến bãi; trường học; trung tâm dạy nghề; văn phòng công ty; văn phòng đại diện; văn phòng hành chính; doanh trại các lực lượng vũ trang và an ninh quốc phòng; các đơn vị hành chính khác (Mức thu xác định theo người nhưng tối đa không quá 100.000đồng /đơn vị /tháng)
Người /tháng
1.000
 
 
 
 
b)
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ
 
 
 
 
 
 
 
+ Đơn vị có có sử dụng dưới 15 lao động hoặc đơn vị có doanh thu dưới 30 triệu đồng /tháng
Đơn vị /tháng
60.000
 
 
 
 
 
+ Đơn vị có sử dụng từ 15 đến 40 lao động hoặc đơn vị có doanh thu từ 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng /tháng
Đơn vị /tháng
150.000
 
 
 
 
 
+ Đơn vị có trên 40 lao động hoặc đơn vị có doanh thu trên 80 triệu đồng /tháng
Đơn vị /tháng
170.000
 
 
 
 
c)
- Đơn vị kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà khách: Mức thu xác định theo giường nhưng tối đa không quá 200.000 đồng /đơn vị /tháng:
 
 
 
 
 
 
 
+ Khách sạn
Giường /tháng
7.500
 
 
 
 
 
+ Nhà nghỉ, nhà trọ, nhà khách
Giường /tháng
5.000
 
 
 
 
d)
- Đơn vị dịch vụ ăn uống:
 
 
 
 
 
 
 
+ Đơn vị ăn uống có doanh thu trên 50 triệu đ/tháng
Đơn vị /tháng
200.000
 
 
 
 
 
+ Đơn vị ăn uống có doanh thu từ 30 đến 50 triệu đ/tháng
Đơn vị /tháng
170.000
 
 
 
 
 
+ Các đơn vị ăn uống dịch vụ có doanh thu dưới 30 triệu đ/tháng
Đơn vị /tháng
100.000
 
 
 
 
4
Nhóm 4: Chợ, ga tàu, bến bãi (bến xe, bến cảng, bến cá, kho bãi), sân vận động, các trung tâm, tụ điểm vui chơi giải trí, mức thu được xác định theo hộ hoặc m2 sử dụng nhưng tối đa không quá 160.000đ/m3 rác. Cụ thể:
 
 
 
 
 
 
a
Chợ Vinh, chợ Ga Vinh (Các hộ có địa điểm cố định kinh doanh cố định).
 
 
 
 
 
 
 
- Hàng ăn:
 
 
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân từ 3 triệu đồng /tháng trở xuống
Hộ/tháng
30.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 3 triệu đồng /tháng đến 5 triệu đồng /tháng.
Hộ/tháng
40.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
50.000
 
 
 
 
 
- Hàng tươi sống:
 
 
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán từ 3 triệu đồng /tháng trở xuống
Hộ/tháng
20.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 3 triệu đến 5 triệu đồng /tháng.
Hộ/tháng
25.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
30.000
 
 
 
 
 
- Hàng khác
Hộ/tháng
15.000
 
 
 
 
b
Chợ họp thường xuyên ở thành phố Vinh (ngoài chợ Vinh, chợ Ga Vinh), thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hoà (các hộ có địa điểm kinh doanh cố định) .
 
 
 
 
 
 
 
- Hàng ăn:
 
 
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân từ 3 triệu đồng /tháng trở xuống
Hộ/tháng
10.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 3 triệu đồng /tháng đến 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
15.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
20.000
 
 
 
 
 
- Hàng tươi sống:
 
 
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán từ 3 triệu đồng /tháng trở xuống
Hộ/tháng
8.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 3 triệu đến 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
10.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
12.000
 
 
 
 
 
- Hàng khác
Hộ/tháng
7.000
 
 
 
 
c
Chợ họp thường xuyên ở các thị trấn, thị tứ (các hộ có địa điểm kinh doanh cố định)
 
 
 
 
 
 
 
- Hàng ăn:
 
 
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân từ 3 triệu đồng /tháng trở xuống
Hộ/tháng
6.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 3 triệu đồng /tháng đến 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
10.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
15.000
 
 
 
 
 
- Hàng tươi sống:
 
 
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán từ 3 triệu đồng /tháng trở xuống
Hộ/tháng
4.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 3 triệu đồng /tháng đến 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
8.000
 
 
 
 
 
+ Hộ có doanh số bán bình quân trên 5 triệu đồng /tháng
Hộ/tháng
11.000
 
 
 
 
 
- Hàng khác
Hộ/tháng
4.000
 
 
 
 
d
Chợ họp thường xuyên ở các khu vực còn lại (các hộ có địa điểm kinh doanh cố định)
 
 
 
 
 
 
 
- Hàng ăn, hàng tươi sống
Hộ/tháng
4.000
 
 
 
 
 
- Hàng khác
Hộ/tháng
3.000
 
 
 
 
e
Chợ họp không thường xuyên (các hộ có địa điểm kinh doanh cố định)
Hộ/tháng
2.000
 
 
 
 
f
Nhà ga, bến xe, các trung tâm văn hoá thể thao, tụ điểm vui chơi giải trí (sân vận động, nhà văn hoá, nhà hát, rạp chiếu phim,..).tính trên diện tích sử dụng thực tế của nhà chờ và sân ga, bãi đỗ xe, sân vận động, nhà vănan hóa, nhà hát, rạp chiếu phim,…
M2/tháng
150
 
 
 
 

 
2. Đối với phí bảo vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn.
a) Đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn
Các tổ chức, cá nhân có chất thải rắn được thải ra từ quá trình quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc các hoạt động khác (trừ những tổ chức, cá nhân tự xử lý hoặc ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật và cá nhân, hộ gia đình thải chất thải rắn thông thường phát thải trong sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình);
b) Mức thu phí phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn:
 

TT
ĐỐI TƯỢNG THU
ĐVT
Mức thu (đồng)
 
 
 
 
I
Chất thải rắn thông thường:
 
 
1
Chất thải phát thải từ hoạt động của cơ quan, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề;
Tấn
40.000
 
 
 
 
2
Chất thải phát thải từ các công trình xây dựng của tổ chức;
Tấn
40.000
 
 
 
 
3
Chất thải từ ngành sản xuất hóa chất hữu cơ
Tấn
40.000
 
 
 
 
II
Chất thải rắn nguy hại (Danh mục chất thải rắn nguy hại thực hiện theo Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). Riêng chất thải rắn y tế tại các bệnh viện hiện nay được xử lý theo mô hình đặc thù, UBND tỉnh sẽ có quy định riêng.
 
 
 
 
 
 
1
Chất thải rắn nguy hại ngưỡng (*)
Tấn
4.000.000
 
 
 
 
2
Chất thải rắn nguy hại ngưỡng (**)
Tấn
6.000.000
 
 
 
 

 
Điều 2. Quy định về đơn vị thu phí và tỷ lệ trích nộp ngân sách
1. Đơn vị thu phí
Các đơn vị tham gia hoạt động vệ sinh môi trường(Hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền).
2. Tỷ lệ trích nộp
a) Các đơn vị tham gia hoạt động vệ sinh môi trường do Nhà nước đầu tư:
Được trích 5% tổng số tiền phí thu được để chi phí cho công tác tổ chức thu phí (bao gồm chi phí mua sổ sách, biểu mẫu báo cáo, biên lai thu tiền và trả thù lao cho người trực tiếp thu), 95% số phí thu được còn lại nộp ngân sách Nhà nước.
Tổ chức thực hiện công tác thu phí và được ký hợp đồng thu uỷ quyền về thu phí vệ sinh môi trường cho cán bộ khối xóm để thu trực tiếp các hộ dân và được trích một khoản theo qui định để chi trả cho những người làm công tác thu.
b) Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vệ sinh môi trường không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí là khoản thu không thuộc ngân sách Nhà nước thì đơn vị có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Trách nhiệm các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan
1. Trách nhiệm các tổ chức thu phí
a) Các đơn vị tham gia hoạt động vệ sinh môi trường do Nhà nước đầu tư:
- Các đơn vị thu phí vệ sinh phải sử dụng biên lai thu phí do Tổng cục Thuế phát hành, trực tiếp ký hợp đồng mua ấn chỉ tại cơ quan Thuế và quản lý biên lai thu phí theo quy định.
- Hàng tháng đơn vị có trách nhiệm quyết toán biên lai thu phí theo đúng quy định.
- Các đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số phí thu được (sau khi đã trừ chi phí tổ chức thu) vào ngân sách Nhà nước.
- Việc thu và sử dụng phí (chi phí tổ chức thu) phải mở sổ sách theo dõi và thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành.
- Lập kế hoạch mức thu các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, hộ kinh doanh và hộ gia đình trên địa bàn trình UBND cấp huyện phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện công tác thu phí, được ký hợp đồng thu uỷ quyền cho cán bộ khối xóm hàng tháng trực tiếp thu các hộ dân và được trích một khoản theo quy định để chi trả cho những người làm công tác thu.
- Hàng tháng trực tiếp thu tại các đối tượng còn lại.
b) Các đơn vị tham gia hoạt động vệ sinh môi trường không phải do Nhà nước đầu tư:
Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vệ sinh môi trường không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân quản lý theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí là khoản phí không thuộc ngân sách nhà nước; số tiền này được xác định là doanh thu của tổ chức cá nhân, tổ chức cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí đã thu được và có quyền quản lý sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp đầy đủ thuế theo quy định của pháp luật.
2. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện
- Đấu thầu hoặc chỉ định thầu để chọn đơn vị thu phí.
- Căn cứ vào điều kiện thực tế, có văn bản hướng dẫn chi tiết, cụ thể để thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, nhằm đảm bảo dân chủ, công bằng, hợp lý trên địa bàn.
- Chỉ đạo phòng Tài chính Kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức thu phí, tổng hợp nguồn thu phí trên địa bàn, thực hiện cấp phát, quản lý thu chi phí trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, sử dụng đúng mục đích theo chế độ tài chính hiện hành.
3. Trách nhiệm của Cục thuế Nghệ An
Cục thuế Nghệ An có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thu phí thực hiện việc tự kê khai, quyết toán và nộp tiền lệ phí vào Ngân sách theo đúng quy định của Luật quản lý thuế
4. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Y tế
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Công thương, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quy định các điều kiện xử lý chất thải rắn đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đối với các tổ chức, cá nhân tự xử lý hoặc ký hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn.
5. Trách nhiệm Sở Tài chính
Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác tổ chức thu phí, tổng hợp nguồn thu phí trên địa bàn Tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiệnthu phí
Điều 4. Quyết định này có hiệu hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009 thay thế Quyết định số 137/2004/QĐ.UB ngày 30/12/2004 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và thị xã Thái Hòa; Chủ tịch UBND các huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BANNHÂN DÂ N
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 
 

thuộc tính Quyết định 86/2009/QĐ-UBND

Quyết định 86/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ AnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:86/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Thái Văn Hằng
Ngày ban hành:05/09/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Tài nguyên-Môi trường

tải Quyết định 86/2009/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi