Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 52/2016/QĐ-UBND

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:52/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành:10/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Quyết định 52/2016/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------
Số: 52/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2016
 
 
-----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một sđiều của Luật Phí và lệ Phí;
Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 124/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phvề các loại phí và lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
- Phụ lục 1: Mức thu phí thăm quan di tích lịch sử;
- Phụ lục 2: Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết;
- Phụ lục 3: Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Phụ lục 4: Mức thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất;
- Phụ lục 5: Mức thu phí thẩm định đề án khai thác sử dụng nước mặt;
- Phụ lục 6: Mức thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi;
- Phụ lục 7: Mức phí thẩm định hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;
- Phụ lục 8: Mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai;
- Phụ lục 9: Mức thu phí cung cấp thông tin; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gn lin với đt;
- Phụ lục 10: Mức thu phí thăm quan bảo tàng;
- Phụ lục 11: Mức thu lệ phí đăng ký cư trú;
- Phụ lục 12: Mức thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân;
- Phụ lục 13: Mức thu lệ phí hộ tịch;
- Phụ lục 14: Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
- Phụ lục 15: Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh;
- Phụ lục 16: Mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất;
- Phụ lục 17: Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
1. Chứng từ thu phí:
Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo đúng quy định của Bộ Tài chính về chế độ phát hành, quản lý, sử dụng chứng t.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo chế độ quy định.
2. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí:
Tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí.
Tiền thu phí được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Hàng năm, tổ chức, cá nhân thu phí phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền thu được cùng với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (nếu có) với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
3. Công khai chế độ thu phí, lệ phí:
Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của tổ chức phí, lệ phí về tên phí, lệ phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn, giảm và văn bản quy định thu phí, lệ phí.
Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ, cụ thể các Quyết định sau:
- Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố;
- Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định 98/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi;
- Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 100/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí chứng minh nhân dân và lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 85/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố;
- Quyết định số 81/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm áp dụng tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- 3 Ban HĐND TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH;
- Các Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở GTVT;
- VPUB: các PVP;
- Trung tâm Công Báo;
- Các phòng CV, Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Cg).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến
 
 
MỨC THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ (KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Khách tham quan trong và ngoài nước.
2. Mức thu:
Mức thu phí đối với người lớn là 20.000 đồng/lần/người.
3. Đối tượng miễn thu:
- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
- Lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên.
4. Tỷ lệ để lại:
Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tổ chức thu và được giữ lại 100% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.
 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân chủ dự án đầu tư khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
2. Mức thu:
Đơn vị tính: đồng/báo cáo

STT
Địa điểm thẩm định
Thm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường
1
Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình
3.400.000
2
Quận 2, 7, 9, 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè
5.000.000
 
3. Đối tượng miễn thu:
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
4. Tỷ lệ để lại:
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 80% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.
 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
(Ban hành
kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
2. Mức thu:
a) Trường hợp giao đất, cho thuê đất:
 

STT
Quy mô diện tích (m2)
Mức thu (đồng/hồ sơ)
Tại quận
Tại huyện
I
Đối với hộ gia đình, cá nhân
 
 
1
Nhỏ hơn 500m2
50.000
25.000
2
Từ 500m2 trở lên
500.000
250.000
II
Đối với tổ chức
 
 
1
Nhỏ hơn 10.000m2
2.000.000
2.
Từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2
3.000.000
3
Từ 100.000m2 trở lên
5.000.000
 
b) Trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất:
 

STT
Giá trị tài sản chuyển nhượng
Mức thu (đồng/hồ sơ)
1
Tài sản có giá trị đến 1 tỷ đồng
50.000
2
Tài sản có giá trị từ trên 1 đến 5 tỷ đng
100.000
3
Tài sản có giá trị từ trên 5 đến 10 tỷ đng
2.100.000
4
Tài sản có giá trị trên 10 tỷ đồng
3.100.000
 
3. Đối tượng miễn thu:
- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình cá nhân.
4. Tỷ lệ để lại:
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 50% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.
 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN, BÁO CÁO THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG, KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Tchức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mức thu:
 

STT
Tên công việc
Mức phí
(đồng/hồ sơ)
1
Thẩm định đề án (hoc thiết kế giếng) thăm dò nước dưi đất
 
a
Thiết kế giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
200.000
b
Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm
550.000
c
Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
1.300.000
d
Đề án thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
2.500.000
2
Thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất (hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác nước dưới đất)
 
a
Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
200.000
b
Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm
700.000
c
Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
1.700.000
d
Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
3.000.000
3
Thm định báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất
 
a
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đt có lưu lượng nước dưới 200 m3/ngày đêm
200.000
b
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500 m3/ngày đêm
550.000
c
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm
1.300.000
d
Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
2.500.000
 
3. Đối tượng miễn thu:
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
4. Tỷ lệ để lại:
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 10% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.
 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mức thu:
 

STT
Tên công việc
Mức p
(đồng/h sơ)
1
Thm định đán (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt
 
a
Đề án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng trên 100 đến dưới 500 m3/ngày đêm
300.000
b
Đ án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng trên 0,1 đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc cho phát điện với công suất trên 50 đến dưới 200 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
900.000
c
Đ án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1 m3/giây; hoặc cho phát điện với công suất từ 200 đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm
2.200.000
d
Đề án (hoặc báo cáo hiện trạng) khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 1 đến dưới 2 m3/giây; hoặc cho phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.
4.200.000
 
3. Đối tượng miễn thu:
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
4. Tỷ lệ để lại:
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 10% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.
 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mc thu:
 

STT
Tên công việc
Mức p
(đồng/h sơ)
1
Thm định đề án (hoặc báo cáo) xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy li
 
a
Đề án (hoặc báo cáo) có lưu lượng nước xả dưới 100 m3/ngày đêm
300.000
b
Đề án (hoặc báo cáo) có lưu lượng nước xả từ 100 m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm
900.000
c
Đề án (hoặc báo cáo) có lưu lượng nước xả từ 500 m3 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm
2.200.000
d
Đề án (hoặc báo cáo) có lưu lượng nước xả từ 2.000m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
4.200.000
 
3. Đối tượng miễn thu:
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
4. Tỷ lệ để lại:
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 10% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.
 
MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mức thu:
 

STT
Tên công việc
Mức p
(đồng/h sơ)
1
Thẩm định hsơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
 
 
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
700.000
 
3. Đối tượng miễn thu:
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
4. Tỷ lệ để lại:
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thu và được giữ lại 10% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.
 
MỨC THU PHÍ KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Hộ gia đình, cá nhân và tổ chức khi khai thác và sử dụng tài liệu đất đai (ngoài tư liệu đo đạc bản đồ: sđịa chính, smục kê đất đai, stheo dõi biến động đất đai và bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố.
2. Mức thu:
Mức thu: 200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu
3. Đối tượng miễn thu:
- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
- Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và đất đai thuộc phạm vi quản lý.
- Các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của mình.
4. Tỷ lệ để lại:
Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố tổ chức thu và được giữ lại 90% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí tại đơn vị.
 
MỨC THU PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN; PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án; yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hp đng, tài sản kê biên; cung cp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án đi với quyn sử dụng đt và tài sản gn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mức thu:
- Đăng ký giao dịch bảo đảm: 80.000 đồng.
- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: 70.000 đồng.
- Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký: 60.000 đồng.
- Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm: 20.000 đồng.
- Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm (bao gồm cả trường hợp cung cấp văn bản chứng nhận hoặc bản sao văn bản chng nhận về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án): 30.000 đồng.
3. Đối tượng miễn thu:
a. Đối với phí đăng ký giao dịch bảo đm:
- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
- Cá nhân, hộ gia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng thuộc một trong các lĩnh vực cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
- Cá nhân, tổ chức có yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm do lỗi của cán bộ đăng ký.
- Thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, yêu cầu thay đổi nội dung đã thông báo việc kê biên tài sản thi hành án, xóa thông báo việc kê biên.
b. Đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm:
- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
- Điều tra viên, Kiểm sát viên và Thẩm phán yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động tố tụng; Chấp hành viên yêu cầu cung cấp thông tin về tài sản kê biên.
4. Tỷ lệ để lại:
Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố tổ chức thu và được để trích để lại như sau:
- Đối với phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 85%
- Đối với phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm: 65%
 
MỨC THU PHÍ THĂM QUAN BẢO TÀNG
(Ban hành
kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan.
2. Mức thu: ,
a. Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:
- Người nước ngoài: 10.000 đồng/người/lượt
- Người Việt Nam:
+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt
+ Trẻ em: không thu
b. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh:
- Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt
- Người Việt Nam:
+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt
+ Trẻ em: không thu
c. Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh:
- Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt
- Người Việt Nam:
+ Người lớn: 2.000 đồng/người/lượt
+ Trẻ em: không thu
d. Bảo tàng Mỹ thuật Thành phHồ Chí Minh:
- Người nước ngoài: 10.000 đồng/người/lượt
- Người Việt Nam:
+ Người lớn: 5.000 đồng/người/lượt
+ Trẻ em: không thu
đ. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh:
- Người nước ngoài: 15.000 đồng/người/lượt
- Người Việt Nam:
+ Người lớn: 5.000 đồng/người/lượt
+ Trẻ em: không thu
 
MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Lệ phí đăng ký cư trú là khoản thu đối với người đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.
2. Mức thu:
Đơn vị tính: đồng/lần

STT
Danh mục lệ phí
Mức thu
Các quận
Các huyện
1
Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc 1 người nhưng không cấp shộ khẩu, stạm trú.
10.000
5.000
2
Cấp lại, đổi shộ khẩu, stạm trú
15.000
7.500
Riêng cấp đổi shộ khẩu, stạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.
8.000
4.000
3
Đính chính các thay đổi trong shộ khẩu, stạm trú (không thu lệ phí đối với các trường hợp do cơ quan Công an làm sai phải sửa lại; điều chỉnh số CMND tnh sang số CMND thành phố và các trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong shộ khẩu, stạm trú).
5.000
2.500
 
3. Đối tượng miễn thu:
- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.
4. Tỷ lệ để lại:
Toàn bộ số thu lệ phí đăng ký cư trú nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí.
 
MỨC THU LỆ PHÍ CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Lệ phí cấp chứng minh nhân dân là khoản thu đối với người được cơ quan công an cấp chứng minh nhân dân.
2. Mức thu:
Đơn vị tính: đồng/lần

STT
Danh mục lệ phí
Mức thu
Các quận
Các huyện
I
Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh):
 
 
1
Cấp lại, đổi giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng (không kể cấp lại do hết hạn sử dụng)
6.000
3.000
 
3. Đi tượng miễn thu:
- Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
- Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.
4. Tỷ lệ để lại:
Toàn bộ số thu lệ phí cấp Chứng minh nhân dân nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí.
 
MỨC THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Lệ phí hộ tịch là khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy đnh của pháp luật.
2. Mức thu:

STT
CÁC TRƯỜNG HỢP NỘP LỆ PHÍ
(trừ các trường hp được miễn theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật Hộ tịch và Khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí)
MỨC THU
(đồng/trường hp)
Mục A
Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã
 
1
Khai sinh
5.000
2
Khai tử
5.000
3
Kết hôn
20.000
4
Nhận cha, mẹ, con
10.000
5
Thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông tin hộ tịch
10.000
6
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
2.000/bản sao
7
Cp giy xác nhận tình trạng hôn nhân
3.000
8
Xác nhn hoặc ghi vào shộ tịch các việc hộ tịch khác theo quy định của pháp luật.
5.000
Mục B
Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại y ban nhân dân cấp huyện
 
1
Khai sinh
50.000
2
Khai tử
50.000
3
Kết hôn
1.000.000
4
Giám hộ
50.000
5
Nhận cha, mẹ, con
1.000.000
6
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
3.000/bản sao
7
Thay đổi, cải chính hộ tịch, bsung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
25.000
8
Ghi vào Shộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
50.000
Mục C
Mức thu áp dụng đối với việc cấp bản sao trích lục hộ tịch tShộ tịch tại S Tư pháp
 
1
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
3.000/bản sao
 
3. Đi tượng min thu:
- Trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc gia đình có công với cách mạng.
- Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú trong nước.
4. Tỷ lệ để lại:
Toàn bộ số thu lệ phí hộ tịch nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí.
 
THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Người sử dụng lao động được cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Mức thu:
- Cấp mới giấy phép lao động: 400.000 đồng/1 giấy phép;
- Cấp lại giấy phép lao động: 300.000 đồng/1 giấy phép;
- Gia hạn giấy phép lao động: 200.000 đồng/1 giấy phép.
3. Tỷ lệ để lại:
Toàn bộ số thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí.
 
MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Ban hành
kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Hộ gia đình; hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. Mức thu:
Mức thu: 100.000 đồng/lần/đăng ký.
3. Đối tượng miễn thu:
Hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
4. Tỷ lệ để lại:
Toàn bộ số thu lệ phí đăng ký kinh doanh nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí.
 
MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
2. Mức thu:
 

STT
Nội dung thu
Đơn v tính
Mức thu hiện đang áp dụng và mức thu đ xut
Cá nhân, hộ gia đình
Tổ chức
Quận
Huyện
Dưới 500m2
Từ 500m2 đến dưới 1.000m2
Trên 1.000m2
I
Cp Giy chứng nhận ln đu
1
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
đồng/giấy
25.000
0
100.000
100.000
100.000
2
Cp giy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
đồng/giấy
100.000
100.000
200.000
350.000
500.000
3
Cấp giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất
đồng/giấy
100.000
100.000
200.000
350.000
500.000
II
Chứng nhận đăng ký thay đi sau khi cp giy chứng nhận
1
Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất
đồng/lần
15.000
7.500
20.000
20.000
20.000
2
Đăng ký thay đổi có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác..,)
đồng/lần
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
3
Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất thì áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận
đồng/lần
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
4
Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đồng/lần
20.000
10.000
20.000
20.000
20.000
5
Cấp lại giấy chứng nhận mà có đăng ký thay đổi tài sản trên đất
đồng/lần
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
 
3. Đối tượng miễn thu:
Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách với mạng.
4. Tỷ lệ để lại:
Toàn bộ sthu lệ phí cp giy chứng nhận quyn sử dụng đt, quyn sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí.
 
MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành ph)
 
1. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân khi xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.
2. Mức thu:
- Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ: 50.000 đồng/giấy phép
- Cấp giấy phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/giấy phép
- Gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/giấy phép
3. Đối tượng miễn thu:
Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
4. Tỷ lệ để lại:
Toàn bộ số thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng nộp về ngân sách thành phố, không trích để lại cho cơ quan thu lệ phí.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi