Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng bổ sung giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------
Số: 35/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP THUỘC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
------------------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức giá tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 878/TTr-STC ngày 14 tháng 10 năm 2015; đồng thời, trên cơ sở ý kiến của kết luận Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 1923/HĐND-KTNS ngày 10/11/2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:
“5. Giá dịch vụ xét nghiệm (bổ sung) thực hiện theo Phụ lục số 06 đính kèm”.
Điều 2. Bổ sung Điều 1a Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành giá dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng như sau:
Điều 1a. Ban hành giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật (bổ sung) theo Phụ lục bổ sung đính kèm”.
Điều 3. Các cơ sở y tế công lập được phép thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo các mức giá quy định tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này khi được Sở Y tế có quyết định cho phép thực hiện danh mục kỹ thuật y tế và được cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
 
KT. CHỦ TỊCH
 
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Võ Duy Khương

 
 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 35/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc Thành phố Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 35/2015/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký:
Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Y tế-Sức khỏe
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực