Quyết định 2538/QĐ-UBND HCM năm 2018 thực hiện Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2538/QĐ-UBND

Quyết định 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2538/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành:14/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Giao thông
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

Số: 2538/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2018/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG ĐỂ ĐỖ XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 6555/SGTVT-KT ngày 31 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường đê đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Giao Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch; có nhiệm vụ giám sát và đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2018/NQ-HĐND NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG ĐỂ ĐỖ XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tác động tích cực trong việc hạn chế người dân sử dụng ô tô cá nhân và cân nhắc lựa chọn các phương tiện đi lại khác hoặc chọn bãi giữ xe tư nhân, hầm của các trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng nhằm giảm bớt lượng phương tiện đỗ xe trên lòng đường, góp phần giảm bớt nạn ùn tắc giao thông.

- Tăng cường quản lý việc sử dụng một phần công năng của lòng đường trên địa bàn thành phố được hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu thiết thực của các tổ chức và người dân thành phố.

- Tăng sự hấp dẫn và tính khả thi đối với các dự án đầu tư các bãi đỗ xe (ngầm, nổi) theo hình thức xã hội hóa nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nơi đỗ xe của người dân thành phố.

- Nâng cao trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức khi sử dụng tạm thời một phần lòng đường để đỗ xe, đồng thời quy định nghĩa vụ đóng góp một phần chi phí cho ngân sách nhà nước để phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị và hỗ trợ phần nào cho công tác chỉnh trang hè phố.

- Giao Sở Giao thông vận tải thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện liên quan.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Thống nhất công nghệ và danh mục tài sản đầu tư với Tập đoàn Viễn thông Quân Đội - Chi nhánh thành phố,đơn vị đang cung cấp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí thí điểm tại quận 1.

- Ký kết Hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn Viễn thông Quân Đội - Chi nhánh thành phố làm cơ sở để triển khai việc đầu tư mua sắm, hoàn tất lắp đặt và vận hành thiết bị trước ngày 01 tháng 8 năm 2018.

2. Xác định chi phí với các đơn vị có liên quan:

- Làm việc với các công ty viễn thông về chi phí nhắn tin, tỷ lệ chi phí chi trả cho các công ty và quy trình thanh toán.

- Làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân Đội - Chi nhánh thành phố, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí về tỷ lệ chi phí chi trả cho đơn vị và quy trình thanh toán.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tỷ lệ chi phí để lại cho các công ty viễn thông, công ty cung cấp giải pháp và Ủy ban nhân dân các quận, huyện; trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

- Ký kết Hợp đồng chính thức với Tập đoàn Viễn thông Quân Đội - Chi nhánh thành phố.

3. Lắp đặt thiết bị và tập huấn vận hành:

- Giám sát và nghiệm thu thiết bị theo hợp đồng.

- Tổ chức tập huấn vận hành và sử dụng công nghệ cho nhân viên quản lý đỗ xe và người dân tại các tuyến đường đỗ xe có thu phí.

4. Công tác tuyên truyền:

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các thông tin về mức thu phí, hướng dẫn cách thức cài đặt, sử dụng phần mềm ứng dụng đỗ xe.

- Tuyên truyền tại các tuyến đường đỗ xe có thu phí dưới hình thức bandrol, áp phích, tờ rơi...

5. Rà soát, ban hành danh mục các tuyến đường được phép đỗ xe ô tô phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, nhất là khu vực trung tâm hiện hữu.

6. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí với Ủy ban nhân dân các quận, huyện có tuyến đường được tổ chức thu phí, xây dựng quy định xử lý các trường hợp vi phạm quy định về đỗ xe và thu phí.

7. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp giải pháp công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí áp dụng cho giai đoạn 2019-2021.

8. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, tổ chức sơ kết, đánh giá công tác ứng dụng công nghệ trong quản lý đỗ xe và thu phí trên lòng đường. Trên cơ sở tình hình thực tế xác định tỷ lệ chi phí phù hợp cho các bên liên quan, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua vào kỳ họp cuối năm 2018.

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, bám sát mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND (Đỉnh kèm Phụ lục các công việc triển khai Nghị quyết), cụ thể:

1. Giao Sở Giao thông vận tải: Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND.

1.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các công việc được giao tại Kế hoạch này.

1.2. Ký kết hợp đồng với Tập đoàn Viễn thông Quân Đội - Chi nhánh thành phố triển khai ứng dụng công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí đỗ xe ô tô trên lòng đường trong thời gian triển khai thực hiện đấu thầu và hoàn tất lắp đặt thiết bị quản lý đỗ xe và thu phí.

1.3. Chủ trì, tham mưu đề xuất thành lập Tổ Công tác liên ngành triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND nhằm mục đích khẩn trương xây dựng Kế hoạch làm việc với từng địa phương đê rà soát và giải quyết các vướng mắc (nếu có), kịp thời báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.Thành viên Tổ công tác liên ngành bao gồm đại diện các cơ quan: Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Ban An toàn giao thông thành phố, Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

1.4. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiến hành cải tạo, kẻ vạch sơn đường thể hiện vị trí đỗ xe, lắp đặt biên báo, băng rôn tuyên truyền để người tham gia giao thông và người dân trong khu vực được biết và phối hợp thực hiện; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý theo quy định các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, đặc biệt là khu vực các tuyến đường được phép tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô

2. Giao Sở Tài chính: phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực tài chính và các nhiệm vụ khác có liên quan.

3. Giao Cục Thuế thành phố chủ trì phối hợp với các các Sở, ngành liên quan hướng dẫn về chứng từ, quy trình thu nộp, sử dụng và quyết toán phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô và các nhiệm vụ khác có liên quan.

4. Giao Công an thành phố:phối hợp với Sở Giao thông vận tải rà soát, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ban hành danh mục các tuyến đường được phép đỗ xe ô tô phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương và các nhiệm vụ khác có liên quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý theo quy định đối với các trường hợp dừng, đỗ xe, sử dụng lòng đường, hè phố sai quy định, đặc biệt là khu vực các tuyến đường được phép tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô.

5. Giao Sở Tư pháp:phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý các Quy chế phối hợp, Quy định xử lý các trường hợp vi phạm quy định đỗ xe, thu phí và các nhiệm vụ khác có liên quan.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:chủ trì phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức triển khai tuyên truyền về các nội dung Nghị quyết, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết và các nhiệm vụ khác có liên quan.

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện với chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn có trách nhiệm triển khai, phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nêu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

PHỤ LỤC

CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2018/NQ-HĐND

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Tiến độ thực hiện

I

Giai đoan 1: Từ 1/6/2018 đến 31/7/2018

1

Xác định công nghệ và danh mục thiết bị đầu tư với Chi nhánh Viettel TP

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính

Biên bản làm việc và danh mục thiết bị thống nhất

Tháng 6/2018

2

Làm việc với Chi nhánh Viettel TP ký hợp đồng nguyên tắc làm cơ sở triển khai đầu tư

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính

Hợp đồng nguyên tắc

Tháng 6/2018

3

Làm việc với các công ty viễn thông về chi phí nhắn tin, tỷ lệ chi phí chi trả cho các công ty và quy trình thanh toán

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Cục Thuế TP

Biên bản làm việc, Tờ trình Liên Sở cho UBND TP

Tháng 6/2018

4

Làm việc với Tập đoàn Viễn thông Quân Đội - Chi nhánh Thành phố về tỷ lệ chi phí chi trả cho Viettel và quy trình thanh toán

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Cục Thuế TP

5

Hướng dẫn về chứng từ thu phí, quy trình thu nộp, sử dụng và quyết toán phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô

Sở GTVT, Cục Thuế TP

Sở GTVT, Sở Tài chính, Viettel, UBND các quận, huyện

Công văn hướng dẫn

Tháng 6/2018

6

Báo cáo UBND TP trình Thường trực HĐND TP thông qua tỷ lệ chi trả để áp dụng

Sở GTVT

Sở Tài chính

Tờ trình UBND TP, tờ trình Thường trực HĐND TP, NQ

Tháng 7/2018

7

Sau khi có NQ của Thường trực HĐND TP, ký kết Hợp đồng chính thức với Viettel

Sở GTVT

Sở Tài chính

Hợp đồng được ký kết

8

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở GTVT-Viettel-UBND các quận, huyện (có liên quan)

Sở GTVT

Sở Tư pháp, Sở Tài chính; UBND Q1, 3, 5, 10, 11; Viettel

Quyết định ban hành Quy chế

Tháng 7/2018

9

Xây dựng quy trình về kiểm soát, xử lý vi phạm về đỗ xe và thu phí

Sở GTVT

Sở Tư pháp, Sở Tài chính; UBND Q1, 3, 5, 10, 11; Viettel

Quyết định ban hành Quy định

Tháng 6/2018

10

Viettel lắp đặt thiết bị tại các tuyến đường thu phí, giám sát và nghiệm thu thiết bị lắp đặt theo hợp đồng

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các quận 1, 3, 5; Viettel

Biên bản nghiệm thu

Tháng 6,7/2018

11

Triển khai thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát tờ rơi, áp phích băng rôn

Sở GTVT, Sở Thông tin và truyền thông

Sở GTVT; UBND các quận 1, 3, 5; Viettel

Sản phẩm tuyên truyền

7/2018

12

Rà soát, và ban hành danh mục các tuyến đường được phép đỗ xe ô tô phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, nhất là khu vực trung tâm hiện hữu thành phố (930ha)

Sở GTVT

Công an TP, Ban ATGT TP, UBND quận, huyện

Quyết định ban hành danh mục tuyến đường

Tháng 6/2018

II

Giai đoạn 2: Từ 01/8/2018 đến 31/12/2018

1

Triển khai quản lý đỗ xe và thu phí trên các tuyến đường được phép thu theo Nghị quyết 01

Sở GTVT

Công an TP, Ban ATGT TP, UBND quận, huyện

Tháng 8/2018

2

Khái toán chi phí tư vấn và trình kinh phí tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ công nghệ

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính

Văn bản giao dự toán chi ngân sách

Tháng 8/2018

3

Nghiên cứu áp dụng hình thức nạp tiền qua trụ thu tiền tự động

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông

Đề án

Tháng 8,9/2018

4

Lập dự toán tổng giá trị gói thầu (trên cơ sở các tuyến đường hiện hữu và các tuyến dự kiến phát sinh mới)

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính

Quyết định phê duyệt

Tháng 10/2018

5

Triển khai đấu thầu, ký kết Hợp đồng năm 2019, lắp đặt thiết bị

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính

Hợp đồng

Tháng 10+11+12/2018

6

Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ trong quản lý đỗ xe và thu phí

Sở GTVT

Tất cả các đơn vị liên quan

Báo cáo

12/2018

7

Thống nhất báo cáo UBND TP, trình HĐND TP tỷ lệ chi trả cho các nhà mạng, công ty cung cấp giải pháp và UBND các quận

Sở GTVT

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính

Tờ trình UBND TP, Dự thảo Tờ trình HĐND TP, dự thảo NQ

12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi