Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại khoản 2, mục I, phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------
Số: 23/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Quảng Bình, ngày 13 tháng 07 năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN GỌI VÀ GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI QUẶNG IMMENIT (TITAN) QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 2, MỤC I, PHẦN A BẢNG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH
SỐ 20/2013/QĐ-UBND NGÀY 27/8/2013 CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
------------------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Theo đề nghị của liên ngành tại Biên bản cuộc họp ngày 6 tháng 7 năm 2015 và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1788/TTr-STC ngày 7 tháng 7 năm 2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại Khoản 2, Mục I, Phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Tên gọi: Điều chỉnh tên gọi "Quặng Immenit (titan)" thành "Quặng titan chưa qua tuyển tách".
2. Giá tính thuế tài nguyên: Điều chỉnh từ 1.200.000 đồng/tấn thành 1.000.000 đồng/tấn.
Điều 2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế; thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TN và MT, Tổng cục Thuế;
- Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo QB, Đài PT-TH QB;
- Trung tâm TH-CB tỉnh;
- Lưu VT, TM.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc điều chỉnh tên gọi và giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng Immenit (titan) quy định tại khoản 2, mục I, phần A Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo: Đã biết
Số hiệu:23/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành:13/07/2015Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực