Quyết định 14/2012/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 14/2012/QĐ-UBND

Quyết định 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải DươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:14/2012/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành:20/07/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Quyết định 14/2012/QĐ-UBND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

Số: 14/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

------------------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL - UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT - BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/NQ - HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:
1. Phí đấu giá:
a) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất: - Đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân: 100.000 đồng/hồ sơ. - Đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp còn lại:

STT

Diện tích đất

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

2.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

3.000.000

4

Từ trên 5 ha

4.000.000

b) Đấu giá tài sản khác. - Phí tham gia đấu giá tài sản (người tham gia đấu giá nộp):

STT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu

(đồng /hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

2

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

2

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

- Phí đấu giá tài sản (người có tài sản phải trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện): + Trường hợp đấu giá thành:

STT

Giá trị TS bán được của một cuộc đấu giá

Mức thu

(đồng)

1

Dưới 50 triệu đồng

5 % giá trị tài sản bán được

2

Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng

2,5 triệu + 1,5 % giá trị tài sản bán được vượt quá 50 triệu

3

Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

16,75 triệu + 0,2 % giá trị tài sản bán được vượt quá 1 tỷ

4

Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng

34,75 triệu + 0,15 % giá trị tài sản bán được vượt quá 10 tỷ

5

Từ trên 20 tỷ đồng

49,75 triệu + 0,1 % giá trị tài sản bán được vượt quá 20 tỷ nhưng tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá

+ Trường hợp bán đấu giá không thành thì Tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản được thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ - CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ. * Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo Thông tư số 03/2012/TT - BTC; Thông tư số 48/2012/TT - BTC của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
2. Phí các chợ dân sinh (phí các chợ khác)

TT

Danh mục

ĐV tính

Mức thu

1

Phí cố định

đ/m2/tháng

 

 

- Các chợ còn lại của TPHD

-

10.000

 

- Chợ trung tâm các huyện, thị xã

-

7.000

 

- Chợ vừa và nhỏ ở các xã

-

4.000

2

Phí vào chợ bán hàng

đ/lượt

 

 

- Hàng có giá trị dưới 100.000đ

-

2.000

 

Hàng có giá trị từ 100.000đ đến 500.000đ

-

3.000

 

- Hàng có giá trị trên 500.000đ

-

4.000

3. Phí qua phà Tuần Mây

TT

Danh mục

Mức thu (đồng/lượt)

1

Khách đi bộ

1.000

2

Đi bộ có hàng; đi xe đạp không hàng

2.000

3

Xe đạp lai thồ, xe máy không hàng

4.000

4

Xe máy có hàng

5.000

5

Xe thô sơ súc vật kéo

6.000

6

Súc vật trâu, bò, ngựa, bê, nghé

4.000

7

Xe thô sơ người kéo

4.000

8

Xe con, xe lam, bông sen, xe khách dưới 12 chỗ ngồi

20.000

9

Xe khách từ 12 đến dưới 30 chỗ

35.000

10

Xe khách từ 30 đến dưới 45 chỗ

40.000

11

Xe khách từ 45 chỗ ngồi trở lên

55.000

12

Ô tô tải dưới 3 tấn không hàng

20.000

13

Ô tô tải dưới 3 tấn có hàng

35.000

14

Ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn không hàng

35.000

15

Ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn có hàng

50.000

16

Ô tô tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn không hàng

50.000

17

Ô tô tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn có hàng

70.000

18

Ô tô tải từ 7 tấn đến dưới 12 tấn không hàng

70.000

19

Ô tô tải từ 7 tấn đến dưới 12 tấn có hàng

95.000

20

Ô tô tải từ 12 tấn đến dưới 15 tấn không hàng

80.000

21

Ô tô tải từ 12 tấn đến dưới 15 tấn có hàng

120.000

22

Ô tô tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn không hàng

90.000

23

Ô tô tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn có hàng

200.000

24

Ô tô tải từ 18 tấn trở lên không hàng

100.000

25

Ô tô tải từ 18 tấn trở lên có hàng

220.000

4. Lệ phí hộ tịch:

TT

Danh mục

ĐV tính

Mức thu

1

Mức thu tại UBND cấp xã

 

 

 

- Ghi vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp

đ/lần cấp

5.000

2

Mức thu tại UBND cấp huyện

 

 

 

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi

đ/lần cấp

25.000

 

- Cấp lại bản chính giấy khai sinh

-

10.000

 

- Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ hộ tịch gốc

-

3.000

 

- Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Toà án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi và những sự kiện khác do pháp luật quy định.

-

10.000

3

Mức thu tại Sở Tư pháp

 

 

 

- Nhận con ngoài giá thú

đ/lần cấp

1.000.000

 

- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc

-

5.000

 

- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

-

10.000

 

- Thay đổi cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính

-

50.000

 

- Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

-

40.000

 

- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các việc về ly hôn; xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự; hạn chế năng lực hành vi dân sự; huỷ hôn nhân trái pháp luật; hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định

-

50.000

 

- Ghi vào sổ các thay đổi về hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 

50.000

* Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng (các mục 2,3,4): Thực hiện theo Quyết định số 4426/2006/QĐ - UBND của UBND tỉnh và quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------
Số: 14/2012/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
------------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL - UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ - CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT - BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/NQ - HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quyết định điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:
1. Phí đấu giá:
a) Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất:
- Đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân: 100.000 đồng/hồ sơ.
- Đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp còn lại:

STT
Diện tích đất
Mức thu
(đồng/hồ sơ)
1
Từ 0,5 ha trở xuống
1.000.000
2
Từ trên 0,5 ha đến 2 ha
2.000.000
3
Từ trên 2 ha đến 5 ha
3.000.000
4
Từ trên 5 ha
4.000.000
b) Đấu giá tài sản khác.
- Phí tham gia đấu giá tài sản (người tham gia đấu giá nộp):

STT
Giá khởi điểm của tài sản
Mức thu
(đồng /hồ sơ)
1
Từ 20 triệu đồng trở xuống
50.000
2
Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng
100.000
2
Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
150.000
2
Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng
200.000
3
Từ trên 500 triệu đồng
500.000
- Phí đấu giá tài sản (người có tài sản phải trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, trừ trường hợp bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước và các trường hợp do Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện):
+ Trường hợp đấu giá thành:

STT
Giá trị TS bán được của một cuộc đấu giá
Mức thu
(đồng)
1
Dưới 50 triệu đồng
5 % giá trị tài sản bán được
2
Từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng
2,5 triệu + 1,5 % giá trị tài sản bán được vượt quá 50 triệu
3
Từ trên 1 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
16,75 triệu + 0,2 % giá trị tài sản bán được vượt quá 1 tỷ
4
Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng
34,75 triệu + 0,15 % giá trị tài sản bán được vượt quá 10 tỷ
5
Từ trên 20 tỷ đồng
49,75 triệu + 0,1 % giá trị tài sản bán được vượt quá 20 tỷ nhưng tổng số phí không quá 300 triệu/cuộc đấu giá
+ Trường hợp bán đấu giá không thành thì Tổ chức bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản được thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý quy định tại Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ - CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ.
* Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo Thông tư số 03/2012/TT - BTC; Thông tư số 48/2012/TT - BTC của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.
2. Phí các chợ dân sinh (phí các chợ khác)

TT
Danh mục
ĐV tính
Mức thu
1
Phí cố định
đ/m2/tháng
 
 
- Các chợ còn lại của TPHD
-
10.000
 
- Chợ trung tâm các huyện, thị xã
-
7.000
 
- Chợ vừa và nhỏ ở các xã
-
4.000
2
Phí vào chợ bán hàng
đ/lượt
 
 
- Hàng có giá trị dưới 100.000đ
-
2.000
 
Hàng có giá trị từ 100.000đ đến 500.000đ
-
3.000
 
- Hàng có giá trị trên 500.000đ
-
4.000
3. Phí qua phà Tuần Mây

TT
Danh mục
Mức thu (đồng/lượt)
1
Khách đi bộ
1.000
2
Đi bộ có hàng; đi xe đạp không hàng
2.000
3
Xe đạp lai thồ, xe máy không hàng
4.000
4
Xe máy có hàng
5.000
5
Xe thô sơ súc vật kéo
6.000
6
Súc vật trâu, bò, ngựa, bê, nghé
4.000
7
Xe thô sơ người kéo
4.000
8
Xe con, xe lam, bông sen, xe khách dưới 12 chỗ ngồi
20.000
9
Xe khách từ 12 đến dưới 30 chỗ
35.000
10
Xe khách từ 30 đến dưới 45 chỗ
40.000
11
Xe khách từ 45 chỗ ngồi trở lên
55.000
12
Ô tô tải dưới 3 tấn không hàng
20.000
13
Ô tô tải dưới 3 tấn có hàng
35.000
14
Ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn không hàng
35.000
15
Ô tô tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấn có hàng
50.000
16
Ô tô tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn không hàng
50.000
17
Ô tô tải từ 5 tấn đến dưới 7 tấn có hàng
70.000
18
Ô tô tải từ 7 tấn đến dưới 12 tấn không hàng
70.000
19
Ô tô tải từ 7 tấn đến dưới 12 tấn có hàng
95.000
20
Ô tô tải từ 12 tấn đến dưới 15 tấn không hàng
80.000
21
Ô tô tải từ 12 tấn đến dưới 15 tấn có hàng
120.000
22
Ô tô tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn không hàng
90.000
23
Ô tô tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn có hàng
200.000
24
Ô tô tải từ 18 tấn trở lên không hàng
100.000
25
Ô tô tải từ 18 tấn trở lên có hàng
220.000
4. Lệ phí hộ tịch:

TT
Danh mục
ĐV tính
Mức thu
1
Mức thu tại UBND cấp xã
 
 
 
- Ghi vào sổ các việc hộ tịch đã đăng ký tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài hoặc do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp
đ/lần cấp
5.000
2
Mức thu tại UBND cấp huyện
 
 
 
- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi
đ/lần cấp
25.000
 
- Cấp lại bản chính giấy khai sinh
-
10.000
 
- Cấp bản sao các giấy tờ từ sổ hộ tịch gốc
-
3.000
 
- Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác bao gồm: xác định cha, mẹ, con (do Toà án xác định); thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi và những sự kiện khác do pháp luật quy định.
-
10.000
3
Mức thu tại Sở Tư pháp
 
 
 
- Nhận con ngoài giá thú
đ/lần cấp
1.000.000
 
- Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc
-
5.000
 
- Xác nhận các giấy tờ hộ tịch
-
10.000
 
- Thay đổi cải chính hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính
-
50.000
 
- Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
-
40.000
 
- Ghi vào sổ đăng ký hộ tịch các việc về ly hôn; xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; mất tích; mất năng lực hành vi dân sự; hạn chế năng lực hành vi dân sự; huỷ hôn nhân trái pháp luật; hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên và những sự kiện khác do pháp luật quy định
-
50.000
 
- Ghi vào sổ các thay đổi về hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
 
50.000
* Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng (các mục 2,3,4): Thực hiện theo Quyết định số 4426/2006/QĐ - UBND của UBND tỉnh và quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012, các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển
 
 
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi