Quyết định 12/2013/QĐ-UBND Hải Dương bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hải Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:
1. Phí chợ con- Phường Quang Trung- TP Hải Dương.  Đơn vị tính: đ/m2/tháng

 

Danh mục

Diện tích (m2)

Mức thu theo tháng (tháng thu tiền 1 lần)

1

Vị trí 1: Gồm 07 kiốt khu A phía ngoài (khu A1, từ số 01 đến số 07)

58,1

60.000

2

Vị trí 2: Gồm 07 ki ốt khu A phía trong (khu A2, từ số 08 đến số 14)

50,4

55.000

3

Vị trí 3: Gồm 48 gian hàng khu B phía ngoài (khu B1, từ số 01 đến số 48) và 10 gian hàng khu C phía ngoài (khu C1, từ số 01 đến số 10)

242

55.000

4

Vị trí 4: Gồm 48 gian hàng khu B phía trong (khu B2, từ số 49 đến số 96) và 10 gian hàng khu C phía trong (khu C2, từ số 11 đến 20)

242

50.000

5

Vị trí 5: Gồm các vị trí tại Khu D không có mái che

50

15.000

 

Tổng cộng

642,5

 

(Vị trí, diện tích cụ thể của các gian hàng theo sơ đồ mặt bằng chợ đã được UBND thành phố Hải Dương phê duyệt).
- Mức thu trên chưa bao gồm các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh môi trường... người thuê phải trả theo thực tế sử dụng.
* Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định hiện hành.
* Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2013.
2. Phí Chợ Đọ mới, Xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang
3. Điều chỉnh một số loại phí khác

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

1

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa (mức đối với người lớn)

đ/người/lượt

 

 

- Phí tham quan di tích Kiếp Bạc

-

15.000

 

- Phí tham quan cụm di tích, danh lam thắng cảnh Côn Sơn

-

15.000

 

- Phí tham quan di tích Đền Cao (An phụ- Kinh Môn)

-

5.000

 

- Phí tham quan di tích lịch sử và thắng cảnh Động Kính Chủ (Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn)

-

5.000

 

- Phí tham quan Đảo Cò- Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện

-

5.000

 

* Đối với trẻ em, người cao tuổi thu bằng 50%

 

 

2

Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước

 

 

 

Phí sử dụng bến bãi khu vực xã, phường, thị trấn

đ/m2/tháng

1.500

3

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

 

 

a

Thông tin đất đai (không bao gồm chi phí in, sao chụp tài liệu)

 

 

 

+ Hồ sơ giao, cấp, thu hồi, thuê đất

đ/hồ sơ

100.000

 

+ Khai thác tài liệu phục vụ thanh tra đất đai hoặc khiếu nại đất đai

-

60.000

 

+ Hồ sơ cấp GCNQSDĐ

-

100.000

 

+ Tài liệu quy hoạch

đ/điểm

70.000

 

+ Biểu thống kê các loại đất

đ/ tờ

30.000

 

+ Văn bản quản lý khác

đ/văn bản

20.000

 

+ Bản sao tài liệu Khổ A4 (sao y bản chính)

đ/ tờ

10.000

 

+ Bản sao tài liệu Khổ A3 (sao y bản chính)

-

20.000

 

+ Các loại hồ sơ khác

đ/hồ sơ

30.000

b

Tra cứu thông tin (không bao gồm chi phí in, sao chụp tài liệu)

 

 

 

+ Cá nhân

đ/hồ sơ

20.000

 

+ Tổ chức

-

150.000

4

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

 

 

a

Đất ở của hộ gia đình, cá nhân

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

150.000

 

- Khu vực còn lại

-

70.000

b

Đất cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

300.000

 

- Khu vực còn lại

-

150.000

c

Đất SXKD nông nghiệp

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

50.000

 

- Khu vực còn lại

-

30.000

d

Đất SXKD phi nông nghiệp

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

 

 

+ Diện tích ≤ 0,5ha

-

1.200.000

 

+ Diện tích trên 0,5ha đến 1ha

-

1.500.000

 

+ Diện tích trên 1ha đến 5ha

-

2.000.000

 

+ Diện tích trên 5ha

-

2.500.000

 

- Khu vực còn lại

-

 

 

+ Diện tích ≤ 0,5ha

-

1.000.000

 

+ Diện tích trên 0,5ha đến 1ha

-

1.200.000

 

+ Diện tích trên 1ha đến 5ha

-

1.500.000

 

+ Diện tích trên 5ha

-

2.000.000

e

Không thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (Trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định).

 

 

* Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết đối với phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Côn Sơn- Kiếp Bạc cụ thể như sau:
+ Để lại đơn vị thu: 60%
+ Nộp ngân sách tỉnh: 30%
+ Nộp ngân sách thị xã: 10%
* Các quy định khác về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các quy định hiện hành.
* Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2013.
Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

thuộc tính Quyết định 12/2013/QĐ-UBND

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải DươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:12/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành:31/07/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Quyết định 12/2013/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Phí chợ con- Phường Quang Trung- TP Hải Dương.

 Đơn vị tính: đ/m2/tháng

 

Danh mục

Diện tích (m2)

Mức thu theo tháng (tháng thu tiền 1 lần)

1

Vị trí 1: Gồm 07 kiốt khu A phía ngoài (khu A1, từ số 01 đến số 07)

58,1

60.000

2

Vị trí 2: Gồm 07 ki ốt khu A phía trong (khu A2, từ số 08 đến số 14)

50,4

55.000

3

Vị trí 3: Gồm 48 gian hàng khu B phía ngoài (khu B1, từ số 01 đến số 48) và 10 gian hàng khu C phía ngoài (khu C1, từ số 01 đến số 10)

242

55.000

4

Vị trí 4: Gồm 48 gian hàng khu B phía trong (khu B2, từ số 49 đến số 96) và 10 gian hàng khu C phía trong (khu C2, từ số 11 đến 20)

242

50.000

5

Vị trí 5: Gồm các vị trí tại Khu D không có mái che

50

15.000

 

Tổng cộng

642,5

 

(Vị trí, diện tích cụ thể của các gian hàng theo sơ đồ mặt bằng chợ đã được UBND thành phố Hải Dương phê duyệt).

- Mức thu trên chưa bao gồm các khoản chi phí điện, nước, vệ sinh môi trường... người thuê phải trả theo thực tế sử dụng.

* Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định hiện hành.

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2013.

2. Phí Chợ Đọ mới, Xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang

2.1. Mức thu các gian hàng:

STT

DANH MỤC

Diện tích
(m2)

Mức thu cho thuê 1 năm nộp tiền 1 lần
(đ/m2/1năm)

Mức thu cho thuê 45 năm nộp tiền 1 lần
(đ/m2/45năm)

NHÀ CHỢ CHÍNH

Tầng 1

491

 

 

1

Vị trí số 1- các ô góc (Ki ốt số 1, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 38, 40, 41, 44)

170

400.000

8.400.000

2

Vị trí số 02 - các ô còn lại (Kiốt số 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43)

321

360.000

7.880.000

Tầng 2

440

 

 

3

Vị trí số 03 - các ô góc (Kiốt số 45, 49, 50, 55, 56, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84)

220

280.000

5.880.000

4

Vị trí số 04 - các ô còn lại (Kiốt số 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 78)

220

252.000

5.516.000

KIỐT CÓ TƯỜNG BAO

5

Loại kiốt có tường bao

1.775

500.000

10.500.000

NHÀ QUÁN BÁN HÀNG KHÔNG CÓ T­ƯỜNG BAO

6

Quán bán hàng có mái che không tường bao

960

150.000

3.400.000

KHU CHỢ NGOÀI TRỜI

7

Chợ ngoài trời

176

80.000

2.240.000

NHÀ KHO CHỨA HÀNG

8

Nhà kho chứa hàng

662

210.000

11.760.000

(Chi tiết vị trí, kích thước các gian hàng theo bản vẽ quy hoạch mặt bằng được duyệt).

2.2. Mức thu phí xe ô tô vào chợ đầu mối bán hàng: 130.000 đ/xe/tháng.

2.3. Mức thu phí 45 năm thu tiền một lần được giữ ổn định trong 45 năm.

Mức thu phí trên chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: Điện, nước, vệ sinh môi trường…người thuê phải chi trả thêm trên cơ sở thực tế tiêu dùng.

* Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Thực hiện theo quy định hiện hành.

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2014.

3. Điều chỉnh một số loại phí khác

TT

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu

1

Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa (mức đối với người lớn)

đ/người/lượt

 

 

- Phí tham quan di tích Kiếp Bạc

-

15.000

 

- Phí tham quan cụm di tích, danh lam thắng cảnh Côn Sơn

-

15.000

 

- Phí tham quan di tích Đền Cao (An phụ- Kinh Môn)

-

5.000

 

- Phí tham quan di tích lịch sử và thắng cảnh Động Kính Chủ (Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn)

-

5.000

 

- Phí tham quan Đảo Cò- Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện

-

5.000

 

* Đối với trẻ em, người cao tuổi thu bằng 50%

 

 

2

Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước

 

 

 

Phí sử dụng bến bãi khu vực xã, phường, thị trấn

đ/m2/tháng

1.500

3

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

 

 

a

Thông tin đất đai (không bao gồm chi phí in, sao chụp tài liệu)

 

 

 

+ Hồ sơ giao, cấp, thu hồi, thuê đất

đ/hồ sơ

100.000

 

+ Khai thác tài liệu phục vụ thanh tra đất đai hoặc khiếu nại đất đai

-

60.000

 

+ Hồ sơ cấp GCNQSDĐ

-

100.000

 

+ Tài liệu quy hoạch

đ/điểm

70.000

 

+ Biểu thống kê các loại đất

đ/ tờ

30.000

 

+ Văn bản quản lý khác

đ/văn bản

20.000

 

+ Bản sao tài liệu Khổ A4 (sao y bản chính)

đ/ tờ

10.000

 

+ Bản sao tài liệu Khổ A3 (sao y bản chính)

-

20.000

 

+ Các loại hồ sơ khác

đ/hồ sơ

30.000

b

Tra cứu thông tin (không bao gồm chi phí in, sao chụp tài liệu)

 

 

 

+ Cá nhân

đ/hồ sơ

20.000

 

+ Tổ chức

-

150.000

4

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

 

 

a

Đất ở của hộ gia đình, cá nhân

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

150.000

 

- Khu vực còn lại

-

70.000

b

Đất cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

300.000

 

- Khu vực còn lại

-

150.000

c

Đất SXKD nông nghiệp

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

50.000

 

- Khu vực còn lại

-

30.000

d

Đất SXKD phi nông nghiệp

đ/hồ sơ

 

 

- Phường, xã thuộc TP Hải Dương; phường thuộc thị xã Chí Linh

-

 

 

+ Diện tích ≤ 0,5ha

-

1.200.000

 

+ Diện tích trên 0,5ha đến 1ha

-

1.500.000

 

+ Diện tích trên 1ha đến 5ha

-

2.000.000

 

+ Diện tích trên 5ha

-

2.500.000

 

- Khu vực còn lại

-

 

 

+ Diện tích ≤ 0,5ha

-

1.000.000

 

+ Diện tích trên 0,5ha đến 1ha

-

1.200.000

 

+ Diện tích trên 1ha đến 5ha

-

1.500.000

 

+ Diện tích trên 5ha

-

2.000.000

e

Không thu Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (Trường hợp Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định).

 

 

* Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết đối với phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Côn Sơn- Kiếp Bạc cụ thể như sau:

+ Để lại đơn vị thu: 60%

+ Nộp ngân sách tỉnh: 30%

+ Nộp ngân sách thị xã: 10%

* Các quy định khác về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thực hiện theo Quyết định số 4426/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh và các quy định hiện hành.

* Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2013.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

 

 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi