Công văn 829/CTDBI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Điện Biên hướng dẫn chính sách thuế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 829/CTDBI-TTHT

Công văn 829/CTDBI-TTHT của Cục Thuế tỉnh Điện Biên hướng dẫn chính sách thuế
Cơ quan ban hành: Cục Thuế tỉnh Điện BiênSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:829/CTDBI-TTHTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Dương Duy Bẩy
Ngày ban hành:09/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

______________

Số: 829/CTDBI-TTHT

V/v hướng dẫn chính sách thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

               Điện Biên, ngày 09 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn

- Nhà máy thủy điện Nà Lơi

(Địa chỉ: Bản Nà Lơi, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Mã số thuế: 3801068943-002)

Ngày 26 tháng 10 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Điện Biên nhận được Văn bản số 127/CN-TCKT ngày 26/10/2022 của Chi nhánh Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện Nà Lơi (Sau đây gọi là Công ty) về việc hướng dẫn xuất hóa đơn qua các năm đã quyết toán (nếu có), của khoản chênh lệch tiền điện theo phụ lục hợp đồng mua bán điện. Sau khi xem xét nội dung Văn bản hỏi của Công ty, Cục Thuế tỉnh Điện Biên có ý kiến như sau: 

1. Về xử lý hóa đơn đã lập có sai sót 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ quy định: 

“b) Trường hợp có sai; mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau: 

b1) Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. 

Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. 

b2) Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót trừ trường hợp người bán và người mua có thỏa thuận về việc lập văn bản thỏa thuận trước khi lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, sau đó người bán lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót. 

Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện từ đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. 

Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế) hoặc gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).”

Căn cứ khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính quy định: 

6. Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này, nếu phát hiện hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới (hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số... ký hiệu... số... ngày... tháng... năm”. Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót (hóa đơn lập theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế).” 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có phát sinh khoản chênh lệch tiền điện, do điều chỉnh hợp đồng mua bán điện, dẫn đến thay đổi số tiền bán hàng trên các hóa đơn đã lập trong các kỳ từ năm 2019 đến nay, mà phải điều chỉnh lại hóa đơn thì Công ty thực hiện như sau: 

- Đối với các hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính mà các hóa đơn này có sai sót thì Công ty thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT BTC. 

- Đối với các hóa đơn điện tử đã lập theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP mà các hóa đơn này có sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn thì Công ty có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử: hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. 

2. Về khai bổ sung hồ sơ khai thuế 

Căn cứ điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 47 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 quy định: 

“3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau: 

a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này; 

… 

4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm: 

a) Tờ khai bổ sung; 

b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.” 

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định: 

“4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau: 

a) …Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm. 

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm; 

…. 

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).” 

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có các hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót phải điều chỉnh, bổ sung (kể cả trường hợp cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của Công ty) thì Công ty thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế và khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên. 

Cục Thuế tỉnh Điện Biên trả lời để Chi nhánh Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn - Nhà máy thủy điện Nà Lơi được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp./.

 Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục Thuế (để b/c);

- Website Cục Thuế; 

- Các phòng: TTKT, KK;

- Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Dương Duy Bẩy

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi