Công văn 8112/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 8112/BTC-TCT
V/v: Phi hợp đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015
 
 
Kính gửi: Ngân hàng………………………………………………
 
Thực hiện chđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, trong đó có mục tiêu đến 30/9/2015 đạt tối thiểu 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, Bộ Tài chính đã trin khai quyết liệt dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT) trên phạm vi cả nước. Ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 6380/BTC-TCT gửi Ngân hàng Nhà nước về việc phối hợp triển khai nộp thuế điện tử, trong đó đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các NHTM đẩy mạnh trin khai NTĐT; áp dụng cơ chế ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các giao dịch nộp thuế điện tử của người nộp thuế; nâng cấp phần mềm Citad phục vụ nộp thuế điện tử.
Đến nay, Bộ Tài chính đã ký thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ NTĐT với 27 Ngân hàng thương mại (NHTM), trong đó: 15 NHTM đã chính thức cung cấp dịch vụ; 04 NHTM sẽ cung cấp dịch vụ trong tháng 07/2015; 08 NHTM đang thiết lập hệ thng NTĐT. (Tiến độ triển khai cụ thể của các NHTM tại Phụ lục 01).
Trong các NHTM đã cung cấp dịch vụ NTĐT, nhiều Ngân hàng thương mại đã và đang tổ chức tốt công tác triển khai, như: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,... Tuy nhiên, vẫn còn một số Ngân hàng thương mại triển khai chưa tốt: chưa cử đầy đủ đầu mối triển khai; chưa đẩy mạnh tuyên truyền; chưa hỗ trợ tt cho khách hàng khi thực hiện NTĐT; chậm cung cấp thông tin cho cơ quan thuế; yêu cu phải có sdư tài khoản,... Do đó, đến đầu tháng 6/2015, Bộ Tài chính mới triển khai dịch vụ NTĐT cho 131 ngàn Doanh nghiệp và chỉ đạt 29% chỉ tiêu của Chính phủ giao trong năm 2015 (kết quả triển khai của các Ngân hàng thương mại tại Phụ lục 02 đính kèm).
Đ hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tài chính đề nghị Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại đẩy mạnh triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử. Cụ th như sau:
- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Hội svà Chi nhánh chủ động phối hợp với Tổng cục Thuế, Cục Thuế tuyên truyền vận động 100% khách hàng (là doanh nghiệp) có tài khoản tại NHTM thực hiện nộp thuế bằng hình thức điện tử (Qua cng thông tin Nộp thuế điện tử của Tng cục Thuế hoặc nộp thuế qua các hình thức thanh toán điện tử khác của NHTM như internetbanking, ATM, HomeBanking, SMS ...). Từng Hội sở, Chi nhánh phải phân công đầu mối phối hợp triển khai với Cơ quan thuế các cấp.
- Tổ chức đào tạo về dịch vụ NTĐT cho khách hàng và nội bộ NHTM; Thành lập bộ phận hỗ trợ khách hàng tại Hội sở và Chi nhánh để xử lý lỗi, vướng mắc trong quá trình NTĐT, gồm: Hỗ trợ đăng ký sử dụng dịch vụ; hỗ trợ nghiệp vụ và kỹ thuật...; đặc biệt lưu ý giám sát, vận hành hệ thống trong các thời gian cao điểm (từ ngày 18 đến ngày 20 hàng tháng) đảm bảo cung cấp dịch vụ 24/7. Trường hợp hệ thống NTĐT của NHTM gặp sự cố, NHTM phải thông báo ngay cho Tổng cục Thuế và khách hàng được biết để khách hàng chủ động trong việc nộp thuế.
- Thông báo cho khách hàng (là doanh nghiệp): Từ tháng 12/2015, Ngân hàng chỉ cung cấp dịch vụ nộp thuế bằng hình thức điện tử và không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy (trừ trường hợp lỗi hệ thống). Đồng thời, Ngân hàng xem xét có cơ chế ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các giao dịch nộp thuế điện tử của khách hàng.
- Đi với các NHTM chưa cung cấp dịch vụ NTĐT: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thiết lập hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin để sớm cung cấp dịch vụ NTĐT cho khách hàng.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị Ngân hàng thương mại báo cáo ngay về Bộ Tài chính để xử lý kịp thời.
Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ngân hàng./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ãnh đạo BTC;
- Vụ CST, Cục THTKTC;
- C
ác Vụ/đơn vị thuộc TCT: KK, TTHT;
- Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TCT (VT, CNTT).
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng
 
 
 
PHỤ LỤC 01
TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo công văn số 8112/BTC-TCT ngày 18/06/2015 của Bộ Tài chính)
 
 
- 15 NHTM đã cung cấp dịch vụ NTĐT
1. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
3. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
4. Ngân hàng NN và Phát triển Nông thôn Việt Nam
5. Ngân hàng TMCP Quân đội
6. Ngân hàng TMCP Á Châu
7. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh
8. Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam
9. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn
11. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
12. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
13. Ngân hàng TMCP An Bình
14. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
15. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
- 04 NHTM sẽ cung cấp dịch vụ NTĐT trong tháng 07/2015
1. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
2. Ngân hàng TMCP Bản Việt
3. Ngân hàng TMCP Tiên Phong
4. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
- 08 NHTM đang thiết lập hệ thống NTĐT (dự kiến cung cấp dịch vụ trong tháng 9/2015)
1. Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
2. Ngân hàng TMCP Sài gòn công thương
3. Ngân hàng TMCP Phương Đông
4. Ngân hàng TMCP Đông Á
5. Ngân hàng TMCP Phương Nam
6. Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam
7. Ngân hàng TMCP Việt Á
8. Ngân hàng TMCP Nam Á
 
PHỤ LỤC 02
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo công văn số 8112/BTC-TCT ngày 18/06/2015 của Bộ Tài chính)
 

STT
Tên NHTM
Tổng số DN đăng ký DV với CQT
Tổng số DN đăng ký DV với Ngân hàng
Tổng số DN đã nộp tiền vào NSNN
Tổng số tiền nộp tiền vào NSNN
Triển khai đợt 1 (02/2014)
1
Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát triển Vit Nam
42,637
20,268
6,669
7,765,895,630,474
Triển khai đợt 2 (10/2014)
2
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
26,914
15,944
3,837
6,543,333,422,958
3
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
26,995
19,796
5,966
3,607,938,571,137
4
Ngân hàng TMCP Quân đội
8,444
5,242
1,329
663,017,594,828
5
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
31,226
19,371
3,955
646,628,336,931
Triển khai đợt 3 (15/05/2015)
6
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
1,331
799
76
18,348,250,907
7
Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín
4,266
2,096
113
12,733,097,498
8
Ngân hàng TMCP Á Châu
6,097
3,201
211
7,085,867,237
9
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
1,005
623
36
4,100,501,866
10
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
368
177
11
1,672,995,956
11
Ngân hàng TMCP Quốc tế Vit Nam
1,233
714
26
1,349,110,430
12
Ngân hàng TMCP Sài Gòn
532
121
11
422,457,902
Trin khai đt 4 (30/05/2015)
13
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
455
51
1
237,996,585
14
Ngân hàng TMCP An Bình
271
98
3
205,000
15
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
106
1
1
1
Ghi chú: Kết quả triển khai dịch vụ NTĐT cập nhật đến ngày 3/6/2015
 

thuộc tính Công văn 8112/BTC-TCT

Công văn 8112/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:8112/BTC-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành:18/06/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 8112/BTC-TCT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi