Công văn 7745/TCHQ-TXNK 2020 thuế giá trị gia tăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 7745/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2020

 

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Về việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 14/8/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5365/TCHQ-TXNK hướng dẫn áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện công văn số 5365/TCHQ-TXNK kể từ ngày ban hành công văn cho đến khi có hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan.

2. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo tình hình áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng nhập khẩu khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) trước thời điểm ban hành công văn số 5365/TCHQ-TXNK, nội dung chi tiết theo mẫu đính kèm công văn này.

Tài liệu báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 18/12/2020. (Bản mềm số liệu gửi về địa chỉ thư điện tử: linhntm01@customs.gov.vn).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ÁP DỤNG THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG KHAI BÁO LÀ NGUYÊN LIỆU THUỐC BẮC (DƯỢC LIỆU) NHẬP KHẨU TRƯỚC NGÀY 14/8/2020

(Kèm theo công văn số ……… ngày …/12/2020 của…..)

 

STT

Chỉ tiêu tên hàng theo khai báo

Tổng số t khai

Nội dung chi tiết giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế cấp

Đối tượng áp dụng thuế giá trị gia tăng (không chịu thuế, thuế suất 5%, 10%)

Số thuế GTGT không thu (VNĐ)

Dự kiến số thuế phải thu theo thuế suất 5% (VNĐ)

Số thuế GTGT đã thu (VNĐ)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Hàng hóa khai báo là dược liệu, nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu dược liệu của Bộ Y tế cấp

 

 

 

 

 

 

2

Hàng hóa khai báo là dược liệu, không có giấy phép nhập khẩu dược liệu của Bộ Y tế cấp

 

 

 

 

 

 

3

Hàng hóa không khai báo là dược liệu nhưng hồ sơ hải quan có giấy phép nhập khẩu dược liệu của Bộ Y tế cấp

 

 

 

 

 

 

Tng

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tại cột (4) đề nghị:

- Ghi rõ số, ngày giấy phép của Bộ Y tế;

- Trường hợp không có giấy phép nhập khẩu dược liệu thì ghi "Không có".

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, đóng du)

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 7745/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7745/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 08/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!