Công văn 7312/TCHQ-TXNK 2018 về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 7312/TCHQ-TXNK
V/v: Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3107/HQHCM-TXNK ngày 30/10/2018, s 2845/HQHCM-TXNK ngày 09/10/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để phục vụ dự án bảo vệ môi trường. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ môi trường thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 1 mục III phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ thì lĩnh vực “Thu gom, xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải tập trung” thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP thì “Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư khác nhau được áp dụng mức ưu đãi cao nhất”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chủ dự án đầu tư thực hiện dự án đầu tư “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án “Cải thiện môi trường nước thành phố, giai đoạn 2” đã lựa chọn ưu đãi về thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, đã nhập khẩu miễn thuế đối với hàng hóa thuộc Danh mục do Bộ Tài nguyên môi trường xác nhận tại công văn số 2399/BTNMT-CTMT ngày 14/5/2018, thì không được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế
-BTC;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 7312/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7312/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 11/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!