Công văn 689/TCT-HTQT 2024 áp dụng Hiệp định thuế đối với chuyển nhượng vốn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 689/TCT-HTQT

Công văn 689/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về áp dụng Hiệp định thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:689/TCT-HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành:27/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_____________

Số: 689/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9318/CTDON-TTKT1 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai liên quan đến vướng mắc về miễn giảm thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn tại Công ty Nuplex Resins (Việt Nam) của Công ty Allnex S.À.R.L và Allnex Holding S.À.R.L (Luxembourg) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 13 Hiệp định thuế Việt Nam - Luxembourg quy định:

"4. Lợi tức do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần hay các quyền lợi tương ứng trong một công ty mà tài sản của công ty đó chủ yếu hay toàn bộ bao gồm bt động sản nm tại Nước ký kết kia, có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

- Căn cứ Khoản 3 Điều 6 (Một số trường hợp từ chối áp dụng Hiệp định trên cơ sở nguyên tắc hưởng lợi Hiệp định), Thông tư 205/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần quy định:

“Trừ khi được quy định khác tại Hiệp định về giới hạn hưởng lợi Hiệp định, Cơ quan thuế Việt Nam sẽ từ chối đề nghị áp dụng Hiệp định trong các trường hợp sau:

3. Người đề nghị áp dụng Hiệp định không phải là người chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập mà số thuế liên quan đến khoản thu nhập đó được đề nghị min, giảm theo Hiệp định. Người chủ sở hữu thực hưởng có thể là một cá nhân, một công ty hoặc một tổ chức nhưng phải là đối tượng có quyn sở hữu về kim soát đối với thu nhập, tài sản, hoặc các quyn tạo ra thu nhập. Khi xem xét để xác định một đối tượng là một người chủ sở hữu thực hưởng, Cơ quan thuế sẽ xem xét toàn bộ các yếu tố và hoàn cảnh liên quan đến đối tượng đó trên cơ sở nguyên tc “bản chất quyết định hình thức” vì mục tiêu của Hiệp định là tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trn lậu thuế. Trong các trường hợp sau đây, một đối tượng sẽ không được coi là một người chủ sở hữu thực hưởng:

a) Khi người đề nghị là một đối tượng không cư trú có nghĩa vụ phân phối hơn 50% thu nhập của mình cho một đối tượng cư trú của nước thứ ba trong phạm vi 12 tháng kể từ khi nhận được thu nhập;

b) Khi người đề nghị là một đối tượng không cư trú không có (hoặc hầu như không có) bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trừ quyn sở hữu đối với tài sản hoặc các quyn tạo ra thu nhập:

c) Khi người đề nghị là một đối tượng không cư trú có hoạt động kinh doanh, nhưng số lượng tài sản, qui mô kinh doanh hoặc số lượng nhân viên không tương xứng với thu nhập nhận được;... ”

Căn cứ thư trao đổi thông tin của Cơ quan thuế Luxembourg số 2022-0878-S3 và các tài liệu gửi kèm liên quan đến công ty Allnex S.À.R.L và Allnex Holding S.À.R.L (Phụ lục kèm theo);

Để xác định đúng đối tượng được áp dụng quy định của Hiệp định thuế Việt Nam - Luxembourg, đề nghị Cục Thuế xác định đối tượng thực hưởng thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại công ty Nuplex Resins (Việt Nam). Trường hợp công ty Allnex S.À.R.L và Allnex Holding S.À.R.L không phải là đối tượng thực hưởng thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn thì các công ty này không thuộc đối tượng áp dụng Hiệp định thuế giữa hai nước.

Việc xác định tỷ lệ giá trị bất động sản trên tổng tài sản được xem xét trong trường hợp các công ty được xác định thuộc đối tượng áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Luxembourg, đề nghị Cục thuế căn cứ vào các quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiệp định thuế Việt Nam - Luxembourg; Điều 105, Điều 107, Điều 108 Bộ Luật Dân sự năm 2015; Điều 8 Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính để xác định đúng giá trị bất động sản của Công ty Nuplex Resins (Việt Nam). Đồng thời, đề nghị Cục Thuế rà soát, kiểm tra, xác định tính hợp lý của các khoản mục có giá trị lớn trong Báo cáo tài chính của các công ty (như Tiền, Các khoản phải thu ngắn hạn, Phải trả người bán, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối...) để xác định đúng giá trị tng tài sản Công ty Nuplex Resins (Việt Nam).

Trên cơ sở kim tra, rà soát, đề nghị Cục Thuế xác định việc áp dụng Hiệp định thuế và việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyên nhượng vốn của Allnex S.À.R.L và Allnex Holding S.À.R.L tại công ty Nuplex Resins (Việt Nam) theo quy định.

Tng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);

- Các đơn vị: CS, PC, DNL;

- Website TCT;

- Lưu: VT, HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Bình

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi