Công văn 688/TCT-HTQT 2024 áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 688/TCT-HTQT

Công văn 688/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:688/TCT-HTQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Thị Thanh Bình
Ngày ban hành:27/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
__________

Số: 688/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định thuế

giữa Việt Nam và Singapore.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5345/CTHPH-TTKT2 đề ngày 9/10/2023 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần gia Việt Nam - Singapore đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

           1. Về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

- Theo quy định tại Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore:

“Điều 13 (Thu nhập từ Chuyển nhượng tài sản):

4. Thu nhập do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần, không phải các cổ phần của một công ty niêm yết trên một thị trường chứng khoán được công nhận của một hoặc cả hai Nước ký kết, nhận được nhiều hơn 50% giá trị của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản nằm tại Nước ký kết kia có th bị đánh thuế tại Nước kia.

…”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH General Electric Hải Phòng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và có trên 50% giá trị tài sản bao gồm trực tiếp hay gián tiếp là bất động sản thì Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore) phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH General Electric Hải Phòng cho Công ty GE Power Netherlands B.v (Hà Lan).

           2. Về việc xác định tỷ lệ giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của Công ty TNHH General Electric Hải Phòng

Đ nghị Cục Thuế căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore; Điều 105, Điều 107, Điều 108 Bộ Luật Dân sự năm 2015; Điều 8 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/11/2013 của Bộ Tài chính để xác định đúng giá trị bất động sản của Công ty TNHH General Electric Hải Phòng. Đồng thời, đề nghị Cục Thuế rà soát, kim tra, xác định tính hợp lý của các khoản mục có giá trị lớn trong các Báo cáo tài chính của Công ty như: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang; Chi phí phải trả ngắn hạn... đ xác định đúng giá trị bất động sản và giá trị tổng tài sản của Công ty TNHH General Electric Hải Phòng.

           3. Về đối tượng thực hưởng khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/11/2013 của Bộ Tài chính:

“Trừ khi được quy định khác tại Hiệp định về giới hạn hưởng lợi Hiệp định, Cơ quan thuế Việt Nam sẽ từ chối đề nghị áp dụng Hiệp định trong các trường hợp sau:

2. Khi mục đích chính của các hợp đồng hoặc các thỏa thuận là để được hưởng min hoặc giảm thuế theo Hiệp định.

3. Người đề nghị áp dụng Hiệp định không phải là người chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập mà số thuế liên quan đến khoản thu nhập đó được đ nghị min, giảm theo Hiệp định. Người chủ sở hữu thực hưởng có th là một cá nhân, một công ty hoặc một t chức nhưng phải là đi tượng có quyn sở hữu và kim soát đối với thu nhập, tài sản, hoặc các quyn tạo ra thu nhập. Khi xem xét để xác định một đối tượng là một người chủ sở hữu thực hưởng, Cơ quan thuế sẽ xem xét toàn bộ các yêu tố và hoàn cảnh liên quan đến đối tượng đó trên cơ sở nguyên tắc “bản chất quyết định hình thức” vì mục tiêu của Hiệp định là tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trn lậu thuế. Trong các trường hợp sau đây, một đối tượng sẽ không được coi là một người chủ sở hữu thực hưởng:

b) Khi người đề nghị là một đối tượng cư trú không có (hoặc hu như không có) bt kỳ hoạt động kinh doanh nào trừ quyền sở hữu đối với tài sản hoặc các quyền tạo ra thu nhập;

c) Khi người đề nghị là một đối tượng không cư trú có hoạt động kinh doanh, nhưng số lượng tài sản, qui mô kinh doanh hoặc số lượng nhân viên không tương xứng với thu nhập nhận được.

…”

Đ xác định đúng đối tượng được áp dụng các quy định của Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore, đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore) đ xác định rõ chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng; mục đích của việc chuyn nhượng và cơ cấu hình thành giá chuyển nhượng giữa hai công ty liên kết Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore) và Công ty GE Power Netherlands B.v (Hà Lan) để áp dụng đúng quy định tại Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore và hướng dẫn tại Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore) thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TCTg Vũ Chí Hùng (để b/c);

- Vụ/đơn vị: CS, PC; TTKT;

- Website TCT;

- Lưu: VT. HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trần Thị Thanh Bình

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi