Công văn 6874/TCHQ-TXNK 2018 xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 6874/TCHQ-TXNK

Công văn 6874/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6874/TCHQ-TXNKNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành:22/11/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

Số: 6874/TCHQ-TXNK
V/v
: Xử lý thuế hàng hóa NK phục vụ dự án đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1133/HQĐL-NV ngày 31/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk báo cáo vướng mắc trong việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản số 80/2015/QH13 thì “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì “Tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác”.

- Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; khoản 7 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 20/01/2011) thì Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu.

- Căn cứ quy định tại điểm 3 mục I, Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì dự án “đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện” thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

- Căn cứ Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngày 16/8/2011 (có hiệu lực từ ngày 30/9/2011) của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án điện được miễn thuế nhập khẩu.

- Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 102 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ đăng ký Danh mục miễn thuế thì “Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từng hạng mục, công trình, tổ hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đổi thì người khai hải quan được sửa đổi với điều kiện phải có giấy tờ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án”.

- Căn cứ quy định tại điểm b1, khoản 2 Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục miễn thuế đối với trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thì “Ngoài thủ tục hải quan theo hướng dẫn như điểm a.1 khoản 2 Điều này; cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để cập nhật số lượng, trị giá theo dõi trừ lùi hàng hóa đã nhập khẩu miễn thuế vào bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người nộp thuế và ký xác nhận theo quy định, lưu 01 bản sao Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu trừ lùi đã ghi rõ tên hàng số lượng, trị giá hàng hóa đã miễn thuế, thuế nhập khẩu cùng hồ sơ nhập khẩu (bao gồm cả trường hợp hàng hóa của đối tượng miễn thuế chuyển nhượng cho đối tượng miễn thuế khác)”.

- Căn cứ quy định tại điểm b.3, khoản 2 Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì “Cơ quan hải quan chỉ thực hiện miễn thuế đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan sau khi đăng ký Danh mục. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể”.

a) Về việc nhập khẩu hàng hóa vượt trị giá miễn thuế đã đăng ký Danh mục

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Thủy điện Trung Nam có dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010, đã được Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk cấp Danh mục miễn thuế số 25/2010 ngày 10/9/2010, nhưng Công ty nhập khẩu hàng hóa vượt trị giá đã đăng ký miễn thuế với cơ quan hải quan tại thời điểm Thông tư số 194/2010/TT-BTC có hiệu lực thì không được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vượt trị giá này.

b) Về việc xử lý thuế đối với các tờ khai nhập khẩu trước khi thông báo Danh mục miễn thuế

Trường hợp Công ty CP Thủy điện Trung Nam nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định phục vụ dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 theo tờ khai số 225/NK-NPT ngày 11/7/2013 sau khi nhập khẩu hết hàng hóa thuộc Danh mục miễn thuế số 25/2010 ngày 10/9/2010, và Công ty chưa thông báo điều chỉnh, bổ sung Danh mục miễn thuế (như báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk) thì không thuộc trường hợp xem xét miễn thuế theo quy định tại điểm b.3, khoản 2 Điều 103 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi