Công văn 6670/TCHQ-TXNK 2018 về việc tiêu hủy vật tư nhập khẩu miễn thuế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 6670/TCHQ-TXNK
V/v: Tiêu hủy vật tư NK miễn thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3070/HQQN-TXNK ngày 09/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc xử lý tiêu hủy vật tư nhập khẩu miễn thuế của dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Mông Dương 2. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu nhưng thay đổi về đối tượng miễn thuế theo quy định của pháp luật thì thời điểm tính thuế là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới;

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trường hợp tiêu hủy thì phải thực hiện kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Doanh nghiệp làm thủ tục hải quan theo loại hình tương ứng; chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khu, trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khu miễn thuế doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu. Khi tiêu hủy doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý môi trường;

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC, thì hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP); việc thay đổi mục đích sử dụng chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới; hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu khi thay đổi mục đích sử dụng cũng phải được cơ quan cấp giấy phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng miễn thuế, trị giá hải quan là giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán tại thời điểm chuyển đổi mục đích sử dụng, được xác định theo nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa là Chất xúc tác đã qua sử dụng của Công ty TNHH AES-TKV Mông Dương khi tiêu hủy phải kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới, theo đó:

1. Về thủ tục hải quan:

a) Về mã loại hình của tờ khai thay đổi mục đích sử dụng

Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS, trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế sau đó thay đổi mục đích miễn thuế thì sử dụng mã loại hình A42 - chuyển tiêu thụ nội địa khác. Do đó, đối với trường hợp của Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương khi thay đổi mục đích miễn thuế sẽ sử dụng mã loại hình A42.

b) Về thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng

Thủ tục hải quan đối với trường hợp thay đổi mục đích sử dụng bằng hình thức tiêu hủy thực hiện theo quy định tại tiết c.3, c.4 điểm c khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Liên quan đến chính sách mặt hàng đối với hàng hóa là chất xúc tác đã qua sử dụng có chứa thành phần nguy hại, đề nghị thực hiện theo quy định tại Thông tư s 36/2016/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

2. Về thủ tục thuế:

- Về khai báo tên hàng, mã số: Đơn vị khai báo theo tên hàng, mã số của hàng hóa nhập khẩu nay thay đổi mục đích sử dụng;

- Thuế suất: Áp dụng theo thuế suất tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới;

- Trị giá tính thuế: Nhất trí đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại ng văn s 3070/HQQN-TXNK ngày 09/10/2018, cụ thể: trị giá tính thuế là trị giá sử dụng còn lại của hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được tiêu hủy trên cơ sở mức khấu hao theo báo cáo của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục GSQL (đ
p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

Thuộc tính văn bản
Công văn 6670/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tiêu hủy vật tư nhập khẩu miễn thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6670/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 14/11/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!