Công văn 6651/TCHQ-TXNK trừ lùi Danh mục miễn thuế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 6651/TCHQ-TXNK
V/v trừ lùi DMMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

 

Trả lời công văn số 1153/HQQNg-NV ngày 11/9/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc liên quan đến quản lý Danh mục miễn thuế điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ, thì trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Căn cứ Điều 6 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan quy định về sửa đổi, điều chỉnh Danh mục miễn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 1153/HQQNg-NV.

Ngoài ra, căn cứ chỉ tiêu 31.22 mục 18 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018), đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn doanh nghiệp khai thông tin số, ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa đã được xử lý miễn thuế để cơ quan hải quan có cơ sở theo dõi, quản lý.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Cục CNTT-TCHQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 6651/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trừ lùi Danh mục miễn thuế
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6651/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 15/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!