Công văn 6637/TCHQ-TXNK 2010 về giá tính thuế gạch kính nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 6637/TCHQ-TXNK
V/v Giá tính thuế gạch kính NK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

 

Qua kiểm tra dữ liệu giá tính thuế trên hệ thống GTT22, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng gạch kính nhập khẩu theo tờ khai số: 1719/NKD-KVII ngày 17/9/2010 tại Chi cục Hải quan Cảng khu vực II Đà Nẵng, thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, đánh dấu đỏ và đã chấp nhận tính thuế theo khai báo (phương pháp 1). Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục mặt hàng quản lý rủi ro về giá ban hành kèm theo công văn số 5931/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2009 và 745/TCHQ-KTTT ngày 08/02/2010 của Tổng cục Hải quan. Trong đó nhóm hàng kính xây dựng thuộc nhóm 7004, 7005, 7006, 7008 và 7016.

Căn cứ Danh mục mặt hàng trọng điểm ban hành kèm theo công văn số 979/HQĐNg-TGTT ngày 20/8/2009, 627/HQĐNg-TGTT ngày 24/5/2010 và 1000/HQĐNg-TXNK ngày 12/8/2010 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng. Trong đó có nhóm gạch gốm, sứ tráng men các loại thuộc nhóm 6908, gạch gốm, sứ không tráng men các loại thuộc nhóm 6907, gạch Ceramic các loại thuộc nhóm 6908, gạch Gramite các loại thuộc nhóm 6907.

Đối chiếu với hai loại danh mục nêu trên thì mặt hàng gạch kính thuộc nhóm 7016 nhập khẩu tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng không thuộc danh mục quản lý rủi ro và danh mục trọng điểm.

Để việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng gạch kính các loại nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2009 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

1. Thực hiện kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng gạch kính các loại theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính đối với mặt hàng không thuộc danh mục mặt hàng quản lý rủi ro, danh mục mặt hàng trọng điểm.

2. Thực hiện bổ sung mặt hàng gạch kính các loại vào danh mục trọng điểm của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng để tăng cường công tác kiểm tra, tham vấn nếu phát hiện có dấu hiệu khai báo giá thấp.

3. Báo cáo kết quả thực hiện mục 1 và 2 tại công văn này về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/11/2010.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 6637/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế gạch kính nhập khẩu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6637/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!