Công văn 661/TCT-TTKT 2024 giải quyết hoàn thuế GTGT cho hội viên Hiệp hội Sắn Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 661/TCT-TTKT

Công văn 661/TCT-TTKT của Tổng cục Thuế về giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng cho hội viên của Hiệp hội Sắn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:661/TCT-TTKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Tiến Trung
Ngày ban hành:23/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

_________

Số: 661/TCT-TTKT

V/v giải quyết hoàn thuế GTGT cho hội viên của Hiệp hội Sắn Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận Công văn số 09/CV-BCH/HHSVN đề ngày 30/01/2024 của Hiệp hội Sắn Việt Nam về việc giải quyết hoàn thuế GTGT cho Hội viên của Hiệp hội - Công ty CP Fococev Việt Nam theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế các cấp, Tổng cục Thuế chuyển Công văn số 09/CV-BCH/HHSVN đề ngày 30/01/2024 của Hiệp hội Sắn Việt Nam (bản photo kèm theo) đến Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để làm rõ vướng mắc của Hiệp Hội Sắn Việt Nam và xử lý theo quy định.

Tng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệp Hội Sắn Việt Nam;

- Website TCT;

- Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG

CỤC THANH TRA – KIỂM TRA THUẾ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Trung

HIỆP HỘI SẮN VIỆT NAM

_________

Số: 09/CV-BCH/HHSVN

V/v Giải quyết hoàn thuế GTGT cho Hội viên theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Hiệp hội Sắn Việt Nam xin được gửi lời chào trân trọng đến Lãnh đạo Tổng cục Thuế.

Ngày 10/01/2024, Hiệp hội Sắn Việt Nam nhận được Công văn số: 06/CTTC của đơn vị Hội viên - Công ty Cổ phần Fococev Việt Nam (sau đây gọi là Công ty Fococev) kiến nghị tình hình hoàn thuế GTGT của Công ty Fococev như sau:

1. Có 29 hồ sơ cho các kỳ hoàn thuế từ tháng 6/2020 đến tháng 02/2023 với số tiền đề nghị hoàn là khoảng: 355 tỷ đồng.

2. Có 02 hồ sơ cho kỳ hoàn thuế tháng 5/2023 và tháng 9/2023 với số tiền đề nghị hoàn là khoảng: 11 tỷ đồng.

Đến nay, hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Mục 1 Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh đã kiểm tra xong, đủ điều kiện hoàn thuế nhưng Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh vẫn chưa giải quyết hoàn thuế cho Công ty Fococev.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế ở Mục 2 (xuất khẩu đường bin) thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau và đủ điều kiện hoàn thuế, đã hết thời hạn trả kết quả hoàn thuế (tính từ ngày được hồ sơ được chấp nhận), nhưng Công ty Fococev chưa được Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế.

Căn cứ Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/05/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Căn cứ Công văn số 5427/BTC-VP ngày 26/05/2023 của Bộ Tài chính về việc “Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng”.

Căn cứ Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/05/2023 của Tổng cục Thuế về việc “Triển khai chỉ đạo của TTCP, Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT”.

Căn cứ Công điện số 07/CĐ-TCT ngày 09/08/2023 của Tổng cục Thuế về việc “Đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội sắn Việt Nam vượt qua tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay. Thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bằng văn bản này, Hiệp hội sắn Việt Nam kính đề nghị:

1. Tổng cục Thuế có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty Fococev đối với các hồ sơ đã đủ điều kiện hoàn thuế với số tiền là khoảng 366 tỷ đồng.

2. Trường hợp cần trao đổi và đối thoại nhm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các hồ sơ xin hoàn thuế GTGT của Công ty Fococev, kính mong Tổng cục Thuế có văn bản chỉ đạo Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp.

Xin gửi tới Lãnh đạo Tổng cục Thuế lời chào trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính (thay B/c);

- Cty Fococev (để theo dõi);

- Lưu Văn phòng.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

ThS. NGHIÊM MINH TIẾN

CÔNG TY CP

FOCOCEV VIỆT NAM

_________

Số: 06/CTTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

V/v Báo cáo tình hình hoàn thuế GTGT của Công ty Fococev

Kính gửi: Hiệp hội Sắn Việt Nam.

Công ty Cổ phn Fococev Việt Nam (“Công ty Fococev)

Địa chỉ: 3A Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

MST: 0400101588

Công ty Fococev báo cáo tình hình thực tế hoàn thuế GTGT của Công ty tại Cục thuế Tp. H Chí Minh và các ý kiến, kiến nghị như sau:

1. Công ty Fococev đã gửi 29 hồ sơ Đ nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 6/2020 đến tháng 2/2023 với tổng số tiền đề nghị hoàn khoản 355 tỷ đồng, Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã thực hiện như sau: Ngày 28/7/2023 chấp nhận hồ sơ; ngày 18/8/2023 ban hành quyết định kiểm tra Số:1149/QĐ-CT-KT; ngày 5/9/2023 công bố quyết định kim tra và bắt đầu kim tra. Theo biên bn Xác nhận số liệu kiểm tra ngày 27/10/2023 với 1 thành viên trong đoàn kiểm tra đã kết luận:

Qua kiểm tra ngu nhiên 02 bộ hồ sơ xuất khẩu mặt hàng xuất khẩu, Công chức kiểm tra thuế ghi nhận: Hồ sơ hoàn thuế trong kỳ hoàn đầy đủ điều kiện được áp thuế suất 0% đối với hàng xuất khẩu theo đúng luật thuế quy định”.

Đến nay, mặc dù đã kim tra xong nhưng Đoàn kim tra vẫn chưa phát hành Biên bản kiểm tra và Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh cũng chưa giải quyết hoàn thuế cho Công ty Fococev.

2. Ngày 8/12/2023, Công ty Fococev đã gửi tiếp 2 Hồ đề nghị hoàn thuế kỳ khai thuế tháng 5/2023 và tháng 9/2023 có tổng số tiền đề nghị hoàn thuế khoản 11 tỷ đng. Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh đã Thông báo chấp nhận Hồ sơ đề nghị hoàn thuế và phân loại hẹn trả kết quả giải quyết hoàn thuế như sau: "...Phân loại h sơ đề nghị hoàn thuế: hồ sơ hoàn thuế trước"; … Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế: 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ của người nộp thuế".

Hết thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hoàn thuế mà chưa được Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh giải quyết, Công ty Fococev đã trực tiếp liên hệ với Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh (Phòng Kê khai kế toán thuế) và Đoàn kiểm tra thuế (Phòng Thanh tra Kim tra 9) thì được biết Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh đã báo cáo trường hợp của Công ty Fococev và đang chờ hướng dn từ Tng Cục Thuế để giải quyết cho Công ty Fococev. Do đó, Công ty Fococev đã có Công văn 03/CTTC ngày 3/1/2024 gửi Tổng Cục thuế để Báo cáo tình hình giải quyết các Hồ sơ đề nghị hoàn thuế trên của Công ty, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được Công văn phn hồi từ Tổng Cục Thuế.

Từ tình hình thực tế trên, Công ty Fococev kính báo cáo và đề nghị Quý Hiệp hội sắn sắp xếp thời gian làm việc trực tiếp với Tổng Cục Thuế và yêu cầu Tổng Cục Thuế có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT cho Công ty Fococev với tng số tin 366 tỷ đng. Trong đó:

- Hồ 29 kỳ đề nghị hoàn số tiền 355 tỷ đồng, Cục thuế TP Hồ Chí Minh đã thực hiện các bước nghiệp vụ kiểm tra trước hoàn xong từ nhiều tháng nhưng vẫn chưa giải quyết.

- 2 kỳ hồ sơ đề nghị hoàn tháng 5/2023 và tháng 9/2023 với tổng số tiền 11 tỷ đồng, theo phân loại thuộc diện hoàn thuế trước kim tra sau nhưng đã quá thời hạn giải quyết theo quy định.

Công ty xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhn:

- Như trên;

- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Sơn Hải

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản xác nhận số liệu kiểm tra

- CV 03/CTTC ngày 3/1/2024

- CV 291/CTTC ngày 25/12/2023

- CV 296/CTTC ngày 29/12/2023

- CV 282/CTTC ngày 15/12/2023

- CV 272/CTTC ngày 29/11/2023

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi