Công văn 660/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
Số: 660/TCHQ-TXNK
V/v: áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi xăng dầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2011

 
 

Kính gửi:
Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên (THALEXIM)
(TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương) 

 
 
Trả lời công văn số 913/CV-TL ngày 01/12/2010 của Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên (THALEXIM) về việc đề nghị xem xét áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu đối với tờ khai số 40/NKD/KV3 ngày 30/01/2009 làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3 – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (công văn do Bộ Tài chính chuyển đến), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 1, Điều 83 Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thì: “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực”. Như vậy, Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 chưa đến thời gian có hiệu lực thì đã bị Thông tư số 24/2009/TT-BTC ngày 05/02/2009 bãi bỏ. Do đó, Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC ngày 10/12/2008 được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 10/02/2009. Theo đó, lô hàng thuộc tờ khai hải quan số 40/NKD/KV3 ngày 30/01/2009 và các trường hợp tương tự cũng không được áp dụng mức thuế suất quy định tại Thông tư số 15/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 mà phải áp dụng mức thuế suất quy định tại Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC ngày 10/12/2008 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên (THALEXIM) được biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Chính sách Thuế (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để kiểm tra, rà soát thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 
 
Thuộc tính văn bản
Công văn 660/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 660/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 17/02/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!