Công văn 5869/TCHQ-TXNK 2018 miễn thuế NK đối với hàng hóa NK của dự án ưu đãi đầu tư

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 5869/TCHQ-TXNK

V/v: Miễn thuế NK đối với hàng hóa NK của dự án ưu đãi đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Cần Thơ.

 

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1633/HQCT-NV ngày 12/9/2018, công văn số 663/HQCT-NV ngày 20/4/2018 của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và hồ sơ kèm theo về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản c định của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (nay quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ) thì các trường hợp hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để tạo tài sản cố định của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư thuộc trường hợp phải thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; thời điểm thông báo Danh mục: Trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại 02 tờ khai số 101600741210, số 101600751820 ngày 13/9/2017 bị hư hỏng do sự cố hỏa hoạn không thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định tại Điều 18 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Trường hợp Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 nhập khẩu hàng hóa để thay thế cho phần thiết bị, bộ phận bị hư hỏng của Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 do sự cố hỏa hoạn thì không được miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Cần Thơ nghiên cứu quy định để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Văn phòng Tổng cục;
- Lưu: VT, TXNK-CST (03
).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 5869/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của dự án ưu đãi đầu tư
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5869/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Xuất nhập khẩu
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!