Công văn 5757/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thi đỗ và học tại các cơ sở giáo dục đạo học

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------

Số: 5757/VPCP-KGVX

V/v: Quy định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thi đỗ và học tại các cơ sở giáo dục đại học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quyết định quy định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thi đỗ và học tại các cơ sở giáo dục đại học (Tờ trình số 433/TTr-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2013 và công văn số 4248/BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 6 năm 2013), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2013, lưu ý một số vấn đề sau đây:

- Xác định rõ hơn về đối tượng áp dụng của Quyết định này để phù hợp với các quy định hiện hành, tránh sự trùng lắp đối tượng hưởng chính sách về học bổng, trợ cấp đã có và chính sách hỗ trợ xã hội đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, bảo đảm sự công bằng trong chính sách hỗ trợ cho các đối tượng và xem xét để có thể bổ sung đối tượng sinh viên học cao đẳng nghề vào đối tượng áp dụng của Quyết định.

- Cân nhắc thêm về cách thức quy định mức hỗ trợ (bằng tiền hoặc theo tỷ lệ phần trăm mức lương cơ sở) cho phù hợp với Bộ Luật lao động mới hoặc có thể nghiên cứu để quy định hỗ trợ thông qua việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho các đối tượng này. Làm rõ hơn tính khả thi của nguồn vốn, đặc biệt là kinh phí chi năm 2013 để thực hiện Quyết định này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan: TC, KH&ĐT, UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu : VT, KGVX (3). QT27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Thuộc tính văn bản
Công văn 5757/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc quy định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thi đỗ và học tại các cơ sở giáo dục đạo học
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5757/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 16/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!