Công văn 5633/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 5633/TCT-CS

Công văn 5633/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5633/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:06/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Doanh nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------
Số: 5633/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016
 
 
Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng
 
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2532/CT-TT&HT ngày 28/10/2016 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009) quy định không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
Tại Điều 13 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:
“Điều 13. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bao gồm thu nhập từ chuyn quyn sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bt động sản theo quy định của pháp luật về đt đai không phân biệt có hay không có kết cu hạ tng, công trình kiến trúc gắn liền với đất.
Tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:
“2. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ đã ban hành cho thời gian còn lại”.
Điểm 2 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:
“2. Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gm mức thuế suất ưu đãi, thời gian min thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Thông tư này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Thông tư này cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2009”.
Điểm 2 và Điểm 3 công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính về việc thu thuế thu nhập của các tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, cụm công nghiệp hướng dẫn:
“2. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN được Nhà nước giao đất, cho thuế đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tng theo giy phép đầu tư, giy chng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giy chứng nhận ưu đãi đầu tư và các doanh nghiệp này đã thực hiện đu tư xây dựng cơ sở hạ tng theo giy phép đã cp sau đó cho các doanh nghiệp khác trong KCN, KCX, KCNC thuê li đất đã phát triển hạ tầng, trong hợp đồng cho thuê lại đất gn với cơ sở hạ tầng ghi rõ quyền, trách nhiệm của bên cho thuê, bên thuê thì toàn bộ thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tng và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định (nếu )”.
3. Từ ngày 1/1/2009, các doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đ đầu tư phát triển hạ tng sau đó cho các DN khác trong KCN, KCX thuê lại đất đã phát triển hạ tng thì thực hiện nộp thuế thu nhập theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn v thuế TNDN.”
Tại công văn số 13480/BTC-TCT ngày 23/09/2009 của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập đối với hoạt động kinh doanh hạ tầng KCN hướng dẫn:
“Doanh nghiệp thành lập trước ngày 1/1/2009, có dự án đầu tư phát triển hạ tng KCN, KCX, KCNC và dự án được giao đất, cho thuê đất trước ngày 1/1/2009 đđầu tư xây dựng cơ sở hạ tng sau đó các doanh nghiệp này thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho các doanh nghiệp trong KCN, KCX, KCNC thuê lại đất đã phát triển hạ tầng thì thu nhập từ hoạt động này thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.
Các dự án đầu tư này đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian ưu đãi còn lại căn cứ theo các điều kiện mà dự án đầu tư đáp ứng.”
Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập hoặc được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 1/1/2009 tại địa bàn được ưu đãi thuế TNDN nhưng nhận bàn giao đất sau ngày 1/1/2009 thì phần thu nhập phát sinh từ hoạt động cho thuê lại đất đối với phần diện tích đất được giao đất, cho thuê đất sau ngày 01/01/2009 là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tế của từng doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện phù hợp.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- TTr. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Các đơn vị: CST, PC, TCDN, QLCS - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).11
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi