Công văn 529/BTC-TCT của Bộ Tài chính về vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 529/BTC-TCT

Công văn 529/BTC-TCT của Bộ Tài chính về vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:529/BTC-TCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:13/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thuế-Phí-Lệ phí , Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------
Số: 529/BTC-TCT
V/v: Vé thu phí (giá) sử dụng đường bộ của các dự án BOT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017
 
 
Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.
 
 
Bộ Tài chính nhận được công văn số 14808/BGTVT-TC ngày 12/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc thống nhất sử dụng vé của các dự án BOT đã in. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Căn cứ tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá thì:
“...Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm quy định các trường hợp miễn, giảm giá (nếu có) đối với dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, dịch vụ sử dụng đò, phà áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017”;
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Khoản 1 Điều 9 và Khoản 1, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý hướng dẫn:
“Điều 9. Quản lý vé thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ
1. Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng vé thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ”;
“Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các trạm thu đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn cho các dự án trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện mức thu tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành cho đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.
2. Đối với dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 tiếp tục áp dụng mức thu đã được quy định, tại Thông tư số 14/2012/TT-BTC ngày 07/2/2012 và Thông tư số 143/2012/TT-BTC ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh, mức thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng”.
Tại công văn số 14808/BGTVT-TC nêu trên, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến:
“...Đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thống nhất kể từ ngày 01/01/2017 khi phí sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ:
- Các trạm đang thu hoặc chưa thu nhưng đã in vé trên cơ sở thống nhất với cơ quan thuế theo quy định, vẫn sử dụng vé cũ để thu cho đến khi hướng dẫn mới của Bộ Tài chính; đối với trạm cao tốc Thành phố Hồ Chi Minh - Trung Lương mức thu từ 01/01/2017 đã bao gồm cả thuế GTGT.
- Các trạm chưa thu hoặc chuẩn bị thu, chưa in vé trên cơ sở thống nhất với cơ quan thuế theo quy định thì hướng dẫn, tạo điều kiện thỏa thuận mẫu vé cho các đơn vị được nhanh chóng, thuận lợi”.
Để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các trạm thu khi phí dịch vụ sử dụng đường bộ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ, trên cơ sở ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 14808/BGTVT-TC nêu trên, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện kể từ ngày 01/01/2017 như sau:
Đối với các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án xây dựng đường bộ có các trạm thu (được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 35/2016/TT-GTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) đang thu hoặc chưa thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ nhưng đã in vé thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ và đã thông báo phát hành vé với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng vé đã thông báo phát hành để thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ cho đến khi có hướng dẫn mới của Bộ Tài chính cho phép điều chỉnh mức thu giá dịch vụ; đối với trạm cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương mức thu từ ngày 01/01/2017 đã bao gồm cả thuế GTGT.
Trường hợp các Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án xây dựng đường bộ có các trạm thu chưa in và chưa thông báo phát hành vé thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ với cơ quan thuế theo quy định thì đề nghị Bộ Giao thông vận tải thông báo cho các đơn vị liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn về việc in, thông báo phát hành vé thu phí (giá) dịch vụ sử dụng đường bộ.
Bộ Tài chính ý kiến để Bộ Giao thông vận tải được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi