Công văn 5221/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với dây hàn, que hàn nhập khẩu phục vụ cho hoạt động đóng tàu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 5221/TCHQ-TXNK
V/v: Miễn thuế nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2012

 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
 
Ngày 18/9/2012 Bộ Tài chính ban hành công văn số 12598/BTC-CST về thuế nhập khẩu đối với dây hàn, que hàn nhập khẩu phục vụ cho hoạt động đóng tàu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Căn cứ khoản 11 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 1/10/2010 trở đi) và khoản 12 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì: “Hàng hóa của cơ sở đóng tàu được miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm tàu biển xuất khẩu và được miễn thuế nhập khẩu đối với: …. c) Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được.
Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”
- Theo Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được ban hành theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì các mặt hàng Dây hàn (8311.20), Que hàn (8311.30) là những mặt hàng trong nước đã sản xuất được.
Như vậy, theo quy định của Nghị định 87/2010/NĐ-CP và Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì các mặt hàng Dây hàn (8311.20), Que hàn (8311.30) nhập khẩu phục vụ cho đóng tàu không được miễn thuế nhập khẩu. Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát việc miễn thuế các mặt hàng nêu trên để đảm bảo thu thuế theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Thuộc tính văn bản
Công văn 5221/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với dây hàn, que hàn nhập khẩu phục vụ cho hoạt động đóng tàu
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5221/TCHQ-TXNK Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/10/2012 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!